top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du har det allerede


Ef. 1:18-19: "Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige, og hvor veldig hans kraft er hos oss som tror."

Overflod, materiell og åndelig rikdom, kraft, makt, og ikke minst EVNEN til å gjøre de gjerninger Jesus gjorde, ja endog større, er allerede til din disposisjon.

Alt som Kristus har, det har du. Alt Kristus kan, det kan du. Hvorfor? Jo, fordi du er i Ham og Han er i deg, og sett fra Guds side har du således ingen udekkede behov.

Rom. 8:32: "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?"

Allikevel så er det slik at de fleste av oss ennå ikke kan si å leve i Guds fulle velsignelse gitt oss i Kristus, og jeg er en av "oss".

MEN,

jeg prøver ikke lenger å få det, fortjene, eller skape det. Om det er overflod materielt, åndelig, eller kraft til å herske over mine omstendigheter. Jeg går heller ikke rundt og takker for at jeg har fått det jeg ikke har som en test på om det kanskje virker, men jeg simpelthen søker å se mer og mer av Guds kjærlighet.

Jeg tror nemlig på at jo mer jeg får åpenbart av Guds ubetingede kjærlighet, jo flere av de sperrene jeg har har i sinnet vil forsvinne.

FORDI,

overflod på ALLE livets områder er ikke noe vi skaper, og som de flinkeste får mest av. Men overfloden er ALLEREDE der, i oss, over oss, og for oss.

Ef. 1:3: "Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all Åndens velsignelse i himmelen."

VI HAR DET ALLEREDE!

Det som gjenstår er å se og forstå hva vi allerede har fått i Kristus, og begynne å leve mer og mer i det som rettmessig er vårt.

Hvordan gjør du det da?

Jeg gjør det Bibelen bekrefter er rett fremgangsmåte, nemlig å be om å få mer LYS så mitt sinn klarer å forstå det min ånd allerede vet.

Lys er oversatt av ordet phos og betyr;

"Manifestasjonen av Guds selv-eksisterende liv, guddommelig opplysning som åpenbarer og gir del i livet (med alt innhold, gaver og velsignelser) i Kristus."

Det lyset jeg ber om å få mer og mer av er sannheten om hvem jeg er i Kristus, hva jeg er skapt til, hva kan jeg forvente og hva kan jeg makte, som iflg Bibelen er intet mindre enn ALT!

Fil. 4:13: "Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk."

Lyset fortrenger mørket i sinnet, skotos som betyr;

"det åndelige mørke som gjør deg uvitende om åndelige ting, ute av stand til å se hvem du er, resonere og tenke som Gud."

Lyset fortrenger mørket, sannheten fortrenger løgnen.

Konklusjon;

Vi har alt allerede, og veien til å leve i det Gud har skapt til oss er ikke å be mer, leve mer rett og såkalt rent, være mer dedikert og ivrig, eller noe annet som krever en prestasjon fra vår side. Men det handler om å;

LA LYSET FØRTRENGE MØRKET SÅ DU SER HVEM DU ER, OG HVA DU HAR.

Det handler ikke om å skape mer overflod for du har mer enn du garantert er klar over, men om å bruke det du allerede har fått av Gud ved å tillate sinnets fornyelse.

Strongs

phos

the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.


bottom of page