top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvem er DEM? Hvem er OSS?


Hvem er DEM?

Rom. 8:28-30: "Vi vet at alle ting tjener til det gode for DEM som elsker Gud, DEM han har kalt etter sin frie vilje."

"DEM som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken."

"Og DEM som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt."

"DEM som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og DEM som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet."

Noen tenker at DEM er begrenset til kun de som SELV velger å elske Gud. La oss se litt på det, og vi går til ordet elske i vers 28. Elske er oversatt av agapōsin, og legg merke til at det ikke er vår kjærlighet til Gud det er snakk om, men Hans kjærlighet til oss! (is always defined by God).

(NB! Se Strongs forklaringer nederst i innlegget.)

Dette stemmer med hva vi kan lese i 1. Joh. 4:10:

"Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder."

Det handler ikke om hvorvidt vi elsker Gud, men at Han elsker oss, - eller DEM om du vil.

Hvem er OSS?

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Hvem er disse OSS som er utvalgt av Gud før verden ble skapt? La oss se på tre ulike alternativer.

Alt.1 Er OSS kun mottakerne av brevet, de kristne som levde i Efesos på denne tiden?

Alt. 2 Er OSS de kristne i Efesos PLUSS alle andre mennesker som tror på Jesus?

Alt. 3 Er OSS alle mennesker, altså hele menneskeheten - ingen eksludert?

Noen tanker fra meg:

Hva tror du de troende i Efesos tenkte da de leste brevet fra Paulus? Hvilket alternativ tror du kom opp i deres sinn?

Alt 1. At det var kun de som frelsen gjaldt for, og at alle andre mennesker - de som hadde levd tidligere og de som ennå ikke var født - var fortapt for evig?

Alt 2. At Gud på forhånd, i kjærlighet hadde bestemt at noen mennesker skulle gå fortapt? At Gud hadde bestemt på forhånd at millioner, ja milliarder av mennesker ALDRI var ment å være Hans barn, mens kun noen av OSS var forutbestemt til dette?

"I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt OSS til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus." (Ef. 1:5)

Alt 3. Eller kan det være at OSS faktisk er ALLE? (Det tror jeg i tilfelle du lurte)

Hva mener du? Svaret vil ha en enorm betydning for hvordan du oppfatter Evangeliet, for ikke å snakke om begrepet frelse, og hvis noe spørsmål er viktig å vite svaret på, så er det;

Hvem er DEM, og hvem er OSS?

Strongs

agapōsin

agapáō – properly, to prefer, to love; for the believer, preferring to "live through Christ" (1 Jn 4:9,10), i.e. embracing God's will (choosing His choices) and obeying them through His power. 25 (agapáō) preeminently refers to what God prefers as He "is love" (1 Jn 4:8,16). See 26 (agapē).

With the believer, 25 /agapáō ("to love") means actively doing what the Lord prefers, with Him (by His power and direction). True 25 /agapáō ("loving") is always defined by God – a "discriminating affection which involves choice and selection" (WS, 477). 1 Jn 4:8,16,17 for example convey how loving ("preferring," 25 /agapáō) is Christ living His life through the believer.


bottom of page