top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er menigheten?


Ef. 1:22-23: "Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken (menigheten), som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle."

Hva er menigheten, eller retter sagt HVEM er menigheten? Det vanlige svaret er at det er Guds folk her på jorden, og da underforstått de som sier at de tror på Jesus og anser seg selv som frelst.

Det er altså en ikke uvanlig oppfatning at menigheten er likt antall bekjennende kristne på jorden. Men er det slik Bibelen beskriver det?

La oss gå til begynnelsen av Efeserbrevet og se om vi kan finne litt mer opplysninger, og i Ef. 1:4 så ser vi at vi er alle mennesker utvalgt av Gud før verden ble skapt.

"I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."

Dette verset har jeg tatt opp tidligere da enkelte mener at innholdet i Efeserbrevet er KUN til mottakerne. Verset de henviser til er vers 1 som sier:

"Paulus, etter Guds vilje Jesu Kristi apostel, hilser de hellige i Efesos, de som tror på Kristus Jesus."

Det tenker jeg at ikke kan være tilfelle, og selv om brevet er skrevet til de troende i Efesos er ikke budskapet kun til dem. Da blir konsekvensen at vi alle er uten håp.

De aller fleste, etter min oppfatning, mener at innholdet i brevet gjelder kun til de troende/de kristne. Om det er tilfelle betyr det i så fall bety at Gud på forhånd har bestemt noen til evig liv, andre til evig pine, og det uavhengig av deres valg og livsførsel.

Det bryter slik jeg oppfatter det totalt med resten av Bibelens budskap og med Jesu liv og lære, og det er derfor kun én akseptabel løsning på Ef. 1:4 - nemlig at

ALLE ER UTVALGT AV GUD, OG ALLE ER GUDS BARN!

Alle brev i Bibelen er komplette brev som skal leses i sin helhet for å best forstå innholdet, og ved å lese Efeserbrevet fra begynnelsen konkluderer jeg at alle mennesker er utvalgt av Gud FØR verden ble skapt. I vers 5 sementerer Paulus dette ved å si:

"I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus."

Med denne meget viktige plattformen på plass ser vi litt på vers 22-23 for å finne ut hva som er menigheten. I vers 22 ser vi at alt som er skapt er lagt under Jesu føtter, og samme budskap finner vi i Kol. 1:15-16:

"Han er den usynlige Guds bilde,

den førstefødte, som står over alt det skapte.

For i ham er alt blitt skapt,

i himmelen og på jorden,

det synlige og usynlige,

de som troner og de som hersker,

både makter og myndigheter –

alt er skapt ved ham og til ham."

I Ef. 1:23 kommer svaret på hva, eller retter sagt HVEM som utgjør det vi kaller menigheten, men vi leser versene 22 og 23 for å få sammenhengen;

"Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til kirken/menigheten, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle."

Det er vi, menneskene, som er menigheten. Ikke bare de kristne, men ALLE mennesker.

Men dypest sett er det Jesus, han som er i alle og som vi alle er i, som er menigheten. Dette bekreftes av Paulus i Apg.9:5: "Jeg er Jesus, han som du forfølger."

Menigheten beskriver altså Guds familie på jorden og den er ikke begrenset til KUN de kristne, men den inkluderer ALLE: "Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle."

Ordet "fyller" kommer fra grunntekstordet "plḗrōma" og betyr iflg Strongs:

"summen, totalen, fylde, overflod."

Alle mennesker, troende og ikke troende, kristne, buddhister, muslimer, ateister, homofile, lesbiske, hvite, grønne, gule, tykke, tynne, store og små er ALLE fylt til randen av Jesus. Han er i alle mennesker, for han er ALT I ALLE.

Han er ikke bare i de troende som levde i Efesos da Paulus skrev dette brevet, heller ikke kun i de kristne, men Jesus er alt i alle.

Menigheten er slik jeg tolker dette rett ut som det beskrives i Efeserbrevet: "Kristi legeme, fylt av Ham som fyller ALT I ALLE."

Kol. 1:17-20 bekrefter at Jesus i oss er det som kalles menigheten, og jeg lar dette bli siste vers i denne leksjonen:

"Han er før alle ting,

og alt består ved ham,

han er hodet for legemet, som er kirken/menigheten.

Han er opphavet,

den førstefødte av de døde,

så han i ett og alt kan være den fremste.

Det var Guds vilje å la

hele sin fylde ta bolig i ham,

og ved ham forsone alle ting med seg selv,

alt i himmelen og på jorden,

da han skapte fred ved hans blod, på korset."

Strongs

plḗrōma

"sum total, fulness, even (super) abundance"


bottom of page