top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

For evig flettet sammen i Gud


Rom. 8:38-39: "For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Hvor mange ganger har du ikke lest dette verset, eller hørt det lest opp av forkynnere og talere? Det er et sterkt oppmuntrende vers som sier noe om hvor mye Gud elsker oss, og hvordan vi for evig er flettet sammen med Gud.

Men har du fått med deg hva som faktisk sies i siste setning?

"....ingenting....skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre."

Det er altså ingenting som verken kan, har evne eller mulighet til å skille deg fra Guds kjærlighet. Du og jeg er altså for evig knyttet sammen med og i Guds kjærlighet, og sjeldent er noe i Bibelen så detaljert og grundig slått fast som nettopp dette.

Men så kommer det som jeg synes er spennende, og det er;

HVOR er denne Guds kjærlighet som, og jeg siterer;

"verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning," skal kunne skille oss fra?

Jo, den er I KRISTUS!

Ordet "i" Kristus kommer fra ordet "en" og betyr;

"i, på innsiden, innenfra."

Det gir påstanden fra Paulus et ytterligere innhold, for her slås det ettertrykkelig fast at;

Ingenting kan skille deg fra å være I KRISTUS!

Du har alltid vært i Ham, og Han har alltid vært i deg. Han er alt i alle, alt er skapt i Ham, for Ham og ved Ham, som vi kan lese i Kol. 1:16:

" For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter – alt er skapt ved ham og til ham."

Dette samsvarer med den store åpenbaringen Paulus fikk på vei til Damaskus; nemlig at Jesus ikke bare var i ham, men til og med i ALLE MENNESKER!

Dette betyr at vi MED BIBELEN I HÅND kan trekke den konklusjon at menneskeheten for evig er flettet sammen med Gud, og det er ingenting du eller andre kan gjøre for å endre det faktum. Vi er i Ham, Han er i oss, og slik har det alltid vært og vil alltid være.

Evangeliet er GODE nyheter for ALLE!

Strongs

en

properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).


bottom of page