Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva var lyset som Paulus så?


De fleste jøder trodde ikke at Jesus var Messias, frelser-kongen, men de ventet på hans komme. Paulus var en av dem, og ventetiden fylte han med egne lovgjerninger for å kjøpe seg favør hos Gud.

"Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den. Jeg gikk lenger i min jødedom enn de fleste jevnaldrende i mitt folk og var enda mer brennende for tradisjonene fra fedrene." (Gal. 1:13-14)

Hvilket sjokk må det derfor ikke ha vært at Jesus ikke bare åpenbarte seg som Messias FOR ham, men I HAM!

"Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig." (vers 15-16 1930 oversettelsen)

Ordet "i" oversettes fra det greske "en" og betyr i, inne i, på innsiden av.

Åpenbaringen må ha vært enorm! Ikke bare var Jesus Messias, men Han var i Paulus.

Kol. 1:16: "For i ham er alt blitt skapt."

Men Jesus åpenbarte mer for Paulus. For det var ikke nok at Kristus var i ham, men Kristus var også i hedningene! Og dette budskapet, at Kristus var i ALLE MENNESKER skulle Paulus forkynne ikke bare verbalt, men også skrive (fullføre tjenesten med Guds ord Kol 1:16) så det skulle bli det vesentlige innholdet i det nye testamentet.

"efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt hedningene,.." (Gal. 1:16)

NB! Her er oversettelsene utydelige, for å si det forsiktig. For den riktige oversettelsen skal være:

"å forkynne at Kristus også var i hedningene."

Forsøk å se for deg hvilken dramatisk endring dette må ha vært for jøden Paulus. Dette var virkelig en hemmelighet av stort format han fikk åpenbart, og det snudde opp ned på hele hans tidligere teologi.