top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vi er alle sammen Guds slekt


I Apg. 17:28 står det; "For det er i ham vi lever, beveger oss og er til, som også noen av deres diktere sier: "For vi er hans slekt."

Hvem er vi?

Er det de troende, de vi kaller frelst? Er det de som er Guds slekt, og de ikke-troende er det ikke? For om det var slik at både troende og ikke-troende, eller frelste og ufrelste er Guds slekt, vel da må vel noen og enhver av oss revurdere Evangeliet, eller hur?

Det er Paulus som er sitert, men for å se hvem han sier dette til må vi gå til vers 22-23 i samme kapittel:

"Da stod Paulus fram midt på Areopagos og sa: Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på deres helligdommer, fant jeg et alter med denne innskrift: "For en ukjent Gud". Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere."

Ser du det jeg ser? At Paulus sier til ufrelste som IKKE KJENNER GUD at de er i Kristus? Han siterer til og med en av deres hedenske diktere for å slå fast poenget som er at:

"det er i ham vi (dere) lever, beveger oss og er til!"

Videre sier Paulus at vi, og med "vi" er det altså fremdeles de ufrelste han taler til, at de er Guds slekt!

Dette er i sannhet helt ufattelige nyheter, også i dag, og det er denne åpenbaringen Paulus konsekvent kaller hemmeligheten! (Kol. 1:24-29, 1. Kor. 2:7, Ef. 1:9-10, Ef. 3:2-6 og 9)

Kristus er altså i alle mennesker, vi er alle i Ham, og se hvordan Paulus forsterker dette på den tiden radikalt annerledes budskapet:

"Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet, og har til dette bestemt en mann. Det har han gjort troverdig for alle ved å oppreise ham fra de døde." (Apg. 17:29-31)

Paulus kaller det å ikke forstå at vi alle er i Kristus for intet mindre enn UVITENHET, og på Guds vegne befales alle som ikke ser dette å vende om/omvende seg (tenke annerledes).

Litt om omvendelse, bare så man ikke misforstår ordet og betydningen;

Ordet er todelt, og méta betyr;

FORANDRET ETTER Å VÆRE SAMMEN MED

noiéo betyr;

TENKE ANNERLEDES ETTERPÅ

Ordet har ikke et eneste hint om å be om tilgivelse, leve bedre, renere, men om å tenke annerledes om Gud og dermed om seg selv.

For Paulus er det åpenbart at alle, inkludert hedningene er i Kristus, for det var jo dette som var den åpenbaringen han fikk da han var på sitt mest "loviske" og ivrige i å gjøre gode gjerninger for Gud.

Historien finner du i Galaterbrevet, og jeg tar med noe fra Gal.1: I3-16 (1930):

"Dere har jo hørt hvorledes jeg fordum levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den, og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk, jeg var enda mere nidkjær for fedrenes lærdommer. Men da han som utvalgte mig fra mors liv og kalte mig ved sin nåde, efter sin vilje åpenbarte sin Sønn i mig, forat jeg skulde forkynne evangeliet om ham blandt (en - i) hedningene (at Kristus også er i hedningene).

Så hvem er altså Guds slekt ifølge Bibelen? Svaret er åpenlyst, og det er ALLE MENNESKER. Vi er alle Guds barn, og jeg vil avslutte med et vers som tåler å stå helt alene.

Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt."


bottom of page