top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kunnskap


Hvis du ikke vet at evig er oversatt fra adjektivet aionios som får verdi av det objektet det beskriver, eller at straff er oversatt fra gartner-uttrykket kolasis som beskriver en positiv beskjæring av et tre til treets beste, vil du ikke klare å se storheten i Evangeliet.

Uten tilstrekkelig kunnskap vil du feilaktig tro at aionios kolasis betyr evigvarende straff, og gå glipp av at det faktisk betyr:

"-en midlertidig, tidsbegrenset og positiv korrigering til den det gjelder sitt beste." Du vet vel at adjektivet stort ikke beskriver en bestemt størrelse, og at stort i et stort fjell er større en et stort sandkorn? Det er det samme med adjektivet aionios som i likhet med adjektivet stort får sin verdi av det substantivet det beskriver.

Aionios beskriver kvaliteten på en definert og tidsbegrenset tidsenhet, for eksempel om det er et liv med eller uten intimt fellesskap med Gud

Enkelte påstår at helvete er evigvarende. Men hvorfor er det hebraiske ordet olam - oversatt til å bety evigvarende/evig - blitt brukt i så mange vers hvor det helt klart IKKE betyr evigvarende?

Noen eksempler:

Evig/evigvarende er brukt om:

- Arons presteskap

- Moselovene; fjell og daler

- om dørene til det jødiske tempelet

- om hvor lenge bebreidelse og skam skulle være over jødene

- om varigheten til et menneskes jordiske tilværelse; om tiden et barn skulle tilbringe i tempelet

- om fortsettelsen av Gehazis spedalskhet

- om varigheten av en konges liv

- om tiden en tjener skulle forbli hos sin mester

- om varigheten til det jødiske tempelet

- om tiden David skulle være konge over Israel

- om Salomons trone

- om steinene som ble satt opp ved Jordan; og om tiden Jona var i fiskens buk

Det burde være innlysende fra sammenhengen at olam beskriver innholdet og kvaliteten i en ikke definert tidsperiode, og IKKE evigvarende!

Mangler man elementær kunnskap står man i fare for å søle til hele bildet av Gud, og å gi Ham egenskaper Han ikke har. Denne mangelen på kunnskap, eller skulle jeg si tilstedeværelsen av satans løgner, fører til frykt for å ikke bli med i Guds familie.

Denne angsten videreføres til andre via forkynnelser og vitnesbyrd via høye rop i ettermøtet som: "Om Jesus skulle komme tilbake i natt; er du sikker på at du blir med?"

Men det er en vei ut av denne onde sirkelen, og det beskrives her i 1. Joh. 4:17-19:

"Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag; for vi er slik som han er, midt i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt; den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og i den som frykter, er ikke kjærligheten fullendt. Vi elsker fordi han elsket oss først."

La den Hellige Ånd fornye ditt sinn, og rive ut alle festningsverk og tankebygninger som reiser seg MOT kunnskapen om Gud.


bottom of page