Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vet du hva tro er?


Ef. 2:8: "For av nåde er dere frelst, ved tro."

Mange sier at vi er frelst av nåde, altså som en gave, men at man i tillegg må velge å tro det. Vi kaller det ofte for å ta noe imot i tro.

Verset er i følge deres tolkning todelt der nåden en gave, troen vår oppgave.

Troen tolkes til å være noe vi både kan og ikke minst MÅ produsere selv, og at evnen til å tro ligger innbakt i vår frie vilje.

"Du må velge å tro!" sies det.

"Joda, frelsen er av nåde, men så er det opp til deg om du velger å ta den imot," er en annen måte å si det på.

Nåde og tro fremstilles som to nødvendige faktorer for frelse der nåden er Guds gave, men troen til frelse er din oppgave. Det ene vil ikke fungere uten det andre, og uten at du tror - ingen frelse.

Vel, la oss se litt mer på dette og vi går til Strongs for å sjekke ut hva tro egentlig betyr. Er tro vår egen menneskelige evne til å ta en beslutning, og må vi tro oss frelst?

Tro er oversatt av pístis og Strongs forklarer ordet slik:

"tro er alltid en gave fra Gud, og aldri noe som kan produseres av mennesker! Det er Guds guddommelige overbevisning og derfor fullstendig annerledes enn din menneskelige evne til å tro, tenke og resonnere, selv om det involverer denne evnen."

Resten av Ef. 2: 8-10 bekrefter Strongs forklaring om at tro er en gave - IKKE en oppgave:

"Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

<