top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vet du hva tro er?


Ef. 2:8: "For av nåde er dere frelst, ved tro."

Mange sier at vi er frelst av nåde, altså som en gave, men at man i tillegg må velge å tro det. Vi kaller det ofte for å ta noe imot i tro.

Verset er i følge deres tolkning todelt der nåden en gave, troen vår oppgave.

Troen tolkes til å være noe vi både kan og ikke minst MÅ produsere selv, og at evnen til å tro ligger innbakt i vår frie vilje.

"Du må velge å tro!" sies det.

"Joda, frelsen er av nåde, men så er det opp til deg om du velger å ta den imot," er en annen måte å si det på.

Nåde og tro fremstilles som to nødvendige faktorer for frelse der nåden er Guds gave, men troen til frelse er din oppgave. Det ene vil ikke fungere uten det andre, og uten at du tror - ingen frelse.

Vel, la oss se litt mer på dette og vi går til Strongs for å sjekke ut hva tro egentlig betyr. Er tro vår egen menneskelige evne til å ta en beslutning, og må vi tro oss frelst?

Tro er oversatt av pístis og Strongs forklarer ordet slik:

"tro er alltid en gave fra Gud, og aldri noe som kan produseres av mennesker! Det er Guds guddommelige overbevisning og derfor fullstendig annerledes enn din menneskelige evne til å tro, tenke og resonnere, selv om det involverer denne evnen."

Resten av Ef. 2: 8-10 bekrefter Strongs forklaring om at tro er en gave - IKKE en oppgave:

"Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

Allikevel sier noen at når det står; "DET er ikke deres eget verk, men Guds gave" så peker "DET" på nåden, men ikke på troen. Troen er etter deres oppfatning en oppgave, og følgelig ikke dekket av nåden.

Noen sier (jeg har sagt det selv tidligere) at tro og nåde er som Natrium og Clorid. Hver for seg har de potensialet til å ta liv, men sammen blir de til livgivende salt (NaCl.) Tanken bak å bruke salt som eksempel er å bygge opp under påstanden om at nåden alene frelser ingen, og uten at du tror vil du dø!

Denne sataniske tanken sitter godt festet i manges sinn, og la oss se derfor sjekke begrepet tro enda grundigere. Igjen går vi til Strongs og ser på ordet peithô som er roten til tro/pistis:

"peithô gir oss den grunnleggende forståelsen og betydningen av tro, og det er guddommelig overtalelse. Tro er Guds garanti som garanterer oppfyllelsen av åpenbaringen Han føder i den troende (jf. 1. Joh 5: 4 med Heb 11: 1.) Tro er alltid en gave fra Gud, og aldri generert av oss."

Dette bekrefter at tro er en gave som alltid er fra Gud, og som aldri kan produseres av oss. Troens gave er faktisk Guds garanti som garanterer oppfyllelsen av den åpenbaringen Han føder fram i den troende mottakeren!

For å si det veldig enkelt er tro noe Gud gjør for deg, ikke noe du skal gjøre for Gud.

Det vil si at om du har fått noe fra Gud som du bare vet at du skal gjøre, så er troen Hans garanti på at det vil skje om du bare gjør det! Ikke rart at satan prøver å få oss til å tro at vi er uverdige, urene, og ennå ikke i stand til å gjøre alt det vi så gjerne vil. For han vet selvsagt at tro er en gave, og derfor prøver han så desperat å få oss til å tro at det er en oppgave.

I tillegg til at mange tolker Evangeliet til at troen er en oppgave, tenker de også at vi i tillegg avkreves en viss standard av renhet og hellighet. Dette fører til at mange helt unødvendig diskvalifiserer seg selv fra Guds velsignelser, og lever i mangel der de skulle ha levd i overflod.

Men slik trenger det ikke å være, og la oss se på et par vers til;

Rom. 12:3: "I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham."

Strongs forklarer at troen vi alle har fått setter oss i stand til å vite Guds fullkomne vilje! Alle kan og skal kjenne til Guds vilje i sitt liv, og ikke trenge å leve uvitende om hva denne viljen er.

Siste vers i dag henter jeg fra 1. Joh. 5:4:

"For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro."

La oss se på mer hva Strongs forklarer om tro:

. Tro er produsert av Gud, tro er aldri produsert av mennesker. Vi kan ikke selv produsere tro, eller tvinge det fram ved å bruke vår vilje.

. Tro er den guddommelige gitte dommen/beskrivelsen av det usynlige - det vi ikke kan se.

. Tro er det organet i oss som setter mennesker i stand til å se den usynlige verden, hvordan den er og hvordan den fungerer.

Bibelen beskriver som du nå har sett tro til å være EN GAVE - IKKE EN OPPGAVE!

Alle mennesker har Guds tro på innsiden, selv de som ennå ikke er det vi kaller troende/frelst. Det er denne troen i alle mennesker Gud bruker for å overbevise den ikke-troende om Hans eksistens.

Jeg minner igjen om dagens vers i Ef. 2:8 som kanskje nå har fått et litt annet innhold for deg?

"For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."

Troen bekrefter at Gud er i alle mennesker, og det er Hans tro som operer i oss. Det er sant at du er frelst av nåde, av tro, men bare husk at også troen er en gave.

La oss helt til slutt lese resten av Ef 2:8-10 og få bekreftet en gang for alle at både troen og nåden er Guds gave til oss. Vi er alltid på mottakersiden - aldri på giversiden når det kommer til vårt forhold til Gud.

"Det (frelsen) er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

Tro; kanskje ikke helt slik du trodde?

Strongs.

pístis

(from 3982/peithô, "persuade, be persuaded") – properly, persuasion (be persuaded, come to trust); faith.

Faith (4102/pistis) is always a gift from God, and never something that can be produced by people. In short, 4102/pistis ("faith") for the believer is "God's divine persuasion" – and therefore distinct from human belief (confidence), yet involving it. The Lord continuously births faith in the yielded believer so they can know what He prefers, i.e. the persuasion of His will (1 Jn 5:4).

Faith (4102/pistis) enables the believer to know God's preferred-will (cf. J. Calvin; see 2307/thelçma). Accordingly, faith (4102/pistis) and "God's preferred-will (2307/thelçma)" are directly connected in Scripture.

peithô

The root of 4102/pistis ("faith") is 3982/peithô ("to persuade, be persuaded") which supplies the core-meaning of faith ("divine persuasion"). It is God's warranty that guarantees the fulfillment of the revelation He births within the receptive believer (cf. 1 Jn 5:4 with Heb 11:1).

Faith (4102/pistis) is always received from God, and never generated by us.

Faith

Faith is God's work; faith is never the work of people. We cannot produce faith ourselves, nor can we "drum it up at will." Rather, faith comes as Christ speaks His rhema-word within (see Ro 10:17, Gk text).

"Faith is the divinely given conviction of things unseen" (Homer Kent Jr., Hebrews, 217, quoting Theological Dictionary of the NT vol 2, 476).

"Faith is the organ which enables people to see the invisible order"


bottom of page