top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Èn flokk, èn hyrde


Joh. 10:14-16: "Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene."

"Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde."

I disse kjente versene sier Jesus til jødene at Han er den gode hyrde. Bildebruken er tidsriktig, og hyrde (poimḗn) betyr iflg Strongs;

"- en hyrde (pastor på latin), i overført betydning en som Gud reiser opp for å ta ansvar for velferden til Guds folk."

Ordet er også nær beslektet med Gedeṓn som betyr å gi flokken mat.

Men deretter sier Jesus noe spennende, og det er at han KJENNER sine, og mine KJENNER meg. Ordet kjenne er det greske ordet ginṓskō og betyr iflg Strongs;

"et intimt kjennskap på et så personlig nivå at det til og med brukes om samleie."

Det er altså langt mer enn å kjenne til, vite om en eller annen, men det betyr et intimt kjennskap på et så personlig nivå at det til og med brukes om samleie.

Ordet brukes også i et annet kjent vers, nemlig Joh. 17:3 der Jesus forklarer hva som er evig liv;

"Og dette er det evige liv at de kjenner (ginṓskō), den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus."

Men så kommer det spesielle i dette utsagnet, og det er når Jesus sier til jødene følgende;

"Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde."

De andre sauene er et bildespråk hedningene, som betyr alle de som ikke er jøder. Denne gruppen av ikke-jøder kalles også i Bibelen for folkeslagene.

Jesus inkluderer hele menneskeheten i en stor flokk der Gud er alles hyrde, og for jødene må dette ha vært litt av et sjokk.

"Er alle Guds barn uavhengig av etnisitet, tro og prestasjon?" dukket nok opp i deres tanker.

Kjenner du igjen disse tankene? Man får nemlig akkurat samme reaksjon i dag om du som Jesus hevder at alle er Guds barn i kraft av relasjonen alene. Som jødene gjorde det på den tiden trekkes også i dag din tro, teologi, religion og prestasjoner fram på bordet som potensielt ekskluderende faktorer.

Mange tror til og med at om du ikke tror på Jesus som Guds sønn, eller av andre prestasjonsbaserte årsaker ikke kvalifiserer til å bli med i fellesskapet, skal du ikke bare utelates fra flokken men i tillegg straffes med evig tortur i helvete.

Men jeg tolker Evangeliet til å være universelt inkluderende, og tror at alle mennesker er Guds barn; uavhengig av deres prestasjoner og kun i kraft av vår relasjon med Gud som vår Far og Skaper.

"Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde," sier Jesus til jødene.

Dette er også mitt budskap til deg i dag.

Evangeliet er de gode nyhetene om at alle er inkludert, og ingen vil gå tapt.

Det er bare èn flokk og èn hyrde!

Strongs.

poimḗn

- a shepherd ("pastor" in Latin); (figuratively) someone who the Lord raises up to care for the total well-being of His flock (the people of the Lord).

[4166 (poimḗn) is closely associated with 1066 /Gedeṓn ("to feed the flock"), see Jn 21:15-17.]

ginṓskō

– to know, especially through personal experience (first-hand acquaintance). 1097 /ginṓskō ("experientially know") is used for example in Lk 1:34, "And Mary [a virgin] said to the angel, 'How will this be since I do not know (1097 /ginṓskō = sexual intimacy) a man?'"


bottom of page