top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hadde Jesus moral?


Store Norske Leksikon sier følgende om moral;

Moral brukes i to betydninger. I en deskriptiv betydning brukes moral om det sett av moralske normer, verdier og holdninger (til forskjell fra andre typer normsett) som aksepteres og forsøkes praktisert av et individ eller en gruppe. I en normativ betydning brukes moral om det sett av moralske normer som innehar gyldighet, og som dermed representerer hvordan vi faktisk bør handle. (Sitat slutt.)

Moral er den praktiske konsekvensen av etikk som er tankesettet/reglene bak våre enten moralske eller umoralske handlinger, og dette definert av de til enhver tid gjeldende etiske tanker, idéer og filosofi.

Moral er således utøvelsen av gjeldene etikk, og mitt svar på spørsmålet i overskriften blir derfor at Jesus IKKE hadde moral!

De skriftlærde derimot, både da og nå, har i sannhet nok av moral slik de mente denne skulle utføres og etterleves. Deres etikk var, og er summen av deres tolkning av Bibelens tekster, og disse etiske tankene fra Bokstaven definerer i følge dem hva som er rett moral, men aller mest hva som er umoral.

Men her er dagens lille bombe.

For visste du at moral IKKE finnes i Bibelen, men at det er et ord som er lagt til på et senere tidspunkt, og det på tross av at det ikke eksisterer på grunnteksten? Vi har rett og slutt funnet på ordet moral selv!

Jesus kan da ikke sies å inneha en moral som ikke eksisterer, og som på toppen av alt ikke betyr det samme i de forskjellige Bibelutgavene?

I engelskspråklige Bibler er umoral for det meste brukt om seksuelt orienterte handlinger, mens i de skandinaviske mer om økonomisk utroskap, grådighet og det å ikke være ivrige nok i tjenesten for Gud. Det er litt spesielt å se hvordan oversetterne fargelegger de bibelske tekstene med ulike farger alt etter hvilken kultur, tid og sted de kommer fra.

Det er kanskje ikke tilstrekkelig å "lese som det står, tro som det står" allikevel?

Moral i Bibelen (ikke på grunnteksten) peker på et selektert utvalg av lover, regler, bud og krav, og umoral om vår manglende evne til å oppfylle disse godt nok. Men så kommer altså Jesus og presenterer en kontrast til moral/umoral, loven og dets krav til vår oppfyllelse av den, og hans oppskrift var;

UBETINGET KJÆRLIGHET OG NÅDE!

Så derfor påstår jeg at Jesus hadde ikke hadde moral, dvs slik vi tenker menneskelig, men allikevel var det kun han som hadde det. For hans, og jeg bruker ordet moral i betydningen etikk-baserte handlinger, var de eneste gjerningene som var etter Guds hjerte der plattformen alltid var nåde, barmhjertighet, og kjærlighet uten betingelser.

Jesu moral kom fra en etikk som IKKE bygde på plattformen rett og galt, straff og belønning, men på ubetinget kjærlighet. For det finnes ingen regler som kan styre/tvinge et menneske til å bli god ved å gjøre godt, men etikken bak moralen må være KJÆRLIGHET UTEN BETINGELSER (også kjent ved navnet Gud.)

Moral er en frukt - ikke et krav om våre prestasjoner!

Hvis vår etikk derimot er menneskelige tanker og idéer basert på det sataniske systemet om rett og galt, straff og belønning, blir vår moral bygd på satans løgn om at Guds favør må fortjenes. Da vil moralen skille mellom gode og dårlige, verdige og uverdige, rettferdige og urettferdige, og vi får et samfunn med "DEM OG OSS" der moralen er både dommer og bøddel som dømmer de umoralske til et liv utforbi Guds fellesskap.

Konklusjon,

Jesus hadde IKKE moral, men han var allikevel den eneste som hadde det.

Get it?


bottom of page