top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds kjærlighet; har vi forstått hva det er?


Jeg tror vi blander inn satans løgn i våre mange tolkninger av Guds kjærlighet og derfor ender opp med en Gud som likner mer på Fantomet enn Jesus - hard mot de harde, og snill med de snille.

Som vi elsker det elskelige tror vi også at Gud gjør/utøver sin kjærlighet, og vi ender opp med et gudsbilde som likner på oss selv mer enn Jesus.

Men Gud gjør ikke kjærlighet, og Han har ikke kjærlighet som en av flere egenskaper. Som sola ikke er både kald og varm, mørke og lys, er heller ikke Gud både god og ond.

Som sola bare ER lys og varme ER Gud bare kjærlighet. Jak. 1.17: "All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke."

Utrykket Guds kjærlighet er upresist og indikerer at kjærlighet kun er en av flere av Guds egenskaper. Vi snakker om Guds kjærlighet som vi snakker om en av dine eller mine mange egenskaper som feks viljestyrke.

Jeg vet at det er riktig at jeg har viljestyrke, men ikke bare viljestyrke. Jeg har tonnevis av andre egenskaper, både gode og dårlige. Viljestyrke er bare en av dem!

Men slik kan vi ikke forstå Guds kjærlighet for Kjærlighet er hva Gud ER, og ikke kun noe Han av og til gjør.

Kraft.

Kjærlighet er altså ikke en egenskap, men en kraft. Og ikke bare en hvilken som helst kraft, men den kraften som er Universets opphav og opprettholder.

Alt er skapt av kjærlighet, og opprettholdes av kjærlighet. Det er selve urkraften! Kjærligheten er først, størst, og den står over alt og alle. Ikke minst er kjærligheten i alt og alle.

Ingenting kan eksistere utenfor det som det ble skapt av - Kjærligheten. Den vil alltid eksistere og er samtidig opphavet og eksistensen, Alfa og Omega.

Det er ikke mulig å skille opphav og eksistens og si at vi er født av kjærlighet, men eksisterer utforbi den - altså ikke er i Kristus!

Vi har alltid vært i Kristus - i kjærligheten - og vil alltid være der.

1. Kor. 13:8: "Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt."

Denne blandings-guden av godt og ondt er "satans oppfinnelse," og de som tror på "dem og oss," dvs at ikke alle mennesker verken er eller blir et Gud barn, går satans ærend og sprer der de skulle samle.

Fienden bruker mange veier for å forkynne løgnen, og dessverre er det slik at mange menigheter gjør her en urovekkende god jobb.

"Du MÅ bli frelst, ellers!"

"Omvend deg fra sin synd for om du dør nå bærer det rett til h....!"

"du som er frelst, er du sikker på du ble med om Jesus kom tilbake i natt?"

Dette, og mer til, bidrar til å forsterke inntrykket at Gud IKKE er kjærlighet, men kjærlig kun mot de som har, og jeg siterer: "gjort sin del!"

Jeg tror vi har "pervertert" begrepet Guds kjærlighet ned til det sataniske nivået fienden ønsker vi skal - litt god, litt ond. For satan vil ikke at vi skal gjøre det helt håpløst for menneskene, men la det være et håp om frelse for de som; og jeg siterer enkelte utsagn i kristne (religiøse) kretser;

..velger å UNDERKASTE seg

..GIR sitt liv til Jesus

..lever BRENNENDE

..OFRER alt for Herren

..etc.....

Og det er ikke så vanskelig å ta imot Jesus som din redningsmann ansikt til ansikt med satans forslag til alternativ - et brennende helvete. I dette valget smelter selv det hardeste hjerte.

Nei, det er på tide med en opprydding i sinnet, og å ta inn over seg hva Guds kjærlighet er. Gud ER kjærlighet, og som sol gir lys og varme til ALLE gir også Gud kjærlighet på akkurat samme betingelser - dvs INGEN betingelser.

Ikke bare ER Gud kjærlighet der konsekvensen er at vi alle har del i den, ufortjent og av nåde, men kjærlighet er også selve Kraften som har skapt alt som er skapt.

Det er denne kraften, hvis proposjoner og innhold vi ikke er i stand til å fatte, som jeg (og flere med meg) har innsett er det eneste som kan få menneskene til å leve i seier over egoisme, begjær og ondskap.

Kjærligheten trenger ikke din hjelp, for å si det så forsiktig jeg kan. Den har allerede vunnet, for den har i realiteten aldri tapt annet enn i ditt sinn!. Bare la den få leve i deg og gjøre sitt verk, så vil alt gå "så meget bedre."

Vi er skapt for å leve i og av kjærlighet, og kjærligheten er ikke bare hva vi er skapt av, men også hva vi er skapt til, og som skal lede oss, guide oss, og opprettholde livet i oss.

Andre tror feilaktig (for det virker jo så ydmykt) at de må gjøre så godt de kan, leve etter regler og bud, og at de vil straffes eller belønnes etter som de fortjener.

Det de egentlig sier er at deres egen kraft er større enn den kraften som skapte alt og opprettholder alt, nemlig Kjærligheten.

Guds kjærlighet, har vi forstått hva dette innebærer? Håper dette innspillet gir oss alle noen nye tanker.


bottom of page