top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Himmelsk ledelse


"Vend om, for Guds rike er nær!" sa Jesus.

"Snu dere fra det ene til det andre," er en annen måte å si det samme på. "Tenk annerledes, tenk som Gud," eller rett og slett

"DERE TAR FEIL!"

Jesus sa dette til de som tolket Gud ut fra Skriften alene, og som lot seg styre og lede av eksterne regler (les bokstaver).

Dette var feil, ifølge Jesus. De måtte omvende seg til Guds rike i stedet!

Men hvis vi ikke lenger skulle la oss lede av eksterne regler ville vi vel bli helt uten styring, ledelse og retning? Ingen regler - ingen moral er en ikke uvanlig oppfatning. Moral er jo den praktiske konsekvensen av bestemte etiske regler og normer, og uten kjøreregler som definerer hva vi bør og ikke bør går vel hele samfunnet i oppløsning?

Jesus sa NEI!

Han sa at Guds rike var den riktige løsningen, og at det var denne (for de aller fleste totalt ukjente) ordningen som skulle overta ledelsen av menneskene.

Men hva er dette Guds rike? Som så mange ganger før går jeg til det anerkjente oppslagsverket Strongs, og der ser vi at Guds rike er oversatt av basileía og betyr:

... Jesu ledelse i de troendes hjerter, et styresett som en dag vil bli UNIVERSELT!

Jeg tror at det aldri var meningen at vi behøvde eksterne regler for å kunne leve fredelig sammen i et velfungerende samfunn med fred, velstand og fremgang. Mitt resonnement er at vi er skapt av Gud til å ledes direkte av Gud via DHÅ i oss, og at det er det eneste som faktisk vil fungere. Det er det vi er skapt til.

Det er som online coaching der vi via en himmelsk WiFi ledes og styres direkte av Jesus selv!

Jeg tror at fallet var at denne personlige ledelsen fra Gud ble byttet ut med at vi begynte å lede oss selv via våre fem sanser. Disse sansene skulle aldri overta for Guds rikes personlige himmelske ledelse, men var ment å styre rent praktiske ting som å kjenne forskjellen på kulde og varme, salt og søtt, se og høre, og var på en måte rent praktiske styrings-apparat.

Fritt oversatt sier Jesus kanskje egentlig dette til de skriftlærde?:

"Dere har gitt etter for deres egen rent menneskelige sanser, og som dyr styres dere nå KUN av dem. Dette var aldri min plan!"

Det underlige er at når vi lar oss lede av sanseapparatet, og via sinnet trekker konklusjoner for hvordan vi bør håndtere de ulike utfordringene i livet, opplever vi oss selv som ansvarlige. Faktisk mer ansvarlige enn om vi tillot Jesus å styre oss via det jeg kaller "den stille stemmen" i vårt indre menneske. Noen sier til og med at det er direkte ansvarsløst å kun lytte til sitt hjerte, selv om vi samtidig anerkjenner at det er der Jesus bor?

"Guds rike er kommet nær - omvend dere!"

Det betyr at vi må glemme alt eksternt regelverk og la oss lede av den interne kilden - Jesus via den stille innvendige stemmen. Jeg tror vi er på vei bort fra vår usunne avhengighet og opphøyelse av Bibelen, og at det var dette de skriftlærde hørte Jesus si. Derfor tror jeg at de reagerte de så sterkt på hans budskap, som samme gruppen også gjør i dag.

To kilder.

Det er ikke uvanlig at den troende prøver å la seg lede av to kilder; Bibelen PLUSS den indre stemmen. Dette gir den utfordring at stemmen på innsiden enkelte ganger oppleves å være i konflikt med Bibelen, og hva gjør man da? Hvem av disse to kildene er mest troverdige?

Våre tolkninger av Bibelen, eller den stille stemmen i magen?

Mange velger (dessverre) å la egne tolkninger vinne over Guds personlige ledelse, for som jeg har hørt mange si: "man kan ikke stole blindt på stemmen på innsiden, for tenk om det er satan som snakker til deg?"

Guds rike alene

"Guds rike er kommet nær!" sa Jesus. Hva betyr det rent praktisk?

Jeg tror at det betyr at vi ikke lenger skal styres av eksterne bokstaver og regelverk, men at vi er på vei mot Guds opprinnelige plan der Jesus internt blir den eneste regenten i våre liv.

Det krever noe av oss, og vi må legge av oss den stoltheten som dessverre ofte kommer i kjølvannet av å ha mye kunnskap om Bibel, teologi, tolkninger, doktriner, og såkalte sannheter. Vi må også bli mer lyttende til den Hellige Ånd og gi Han den plass og verdi Han er ment å ha i vårt daglige liv.

Jesus var på mange måter en opprører i datidens kristne øyne der han tråkket på mange religiøses tær ved å oppfordre dem til å tenke annerledes, som egentlig var å si rett ut; "dere tar feil!"

Han pekte på Åndens ledelse i den enkelte, selv om han selvsagt anerkjente at Skriften HANDLET om ham. Men Jesu budskap var så radikalt i det kristne lederskapets ører at det kostet ham livet. Og vet du noe? Jeg tror det fremdeles er like radikalt for dem som har sitt levebrød i å tolke Bibelen, som forkynnere, pastorer, bibellærer etc. For ikke å snakke om de som driver kristne TV stasjoner som trenger manges støtte for å kunne betale sine regninger.

De MÅ jo nesten påstå å vite noe du ikke vet!

Kristne ledere er litt som personlige trenere i fitnessbransjen, der alle hevder at det er KUN de som har den rette treningslæren, den optimale dietten, og kjenner den eneste riktige veien til et sunt og sterkt liv. Disse trenerne lever av å umyndiggjøre oss i forhold til vår innebygde kunnskap om mat, drikke, trening og hvile, som de skriftlærde (da og nå) lever av å påstå det samme.

"Kom til oss, for vi kjenner den balanserte sannheten!" reklamerer de.

"Pass deg for de andre, for de tar feil og leder deg på villspor og til frafall!"

Det var dette Jesus pekte på når han sa: "omvende dere!" Jesus sa at de måtte tenke nytt om hvordan et menneske er skapt til å ledes, og dette nye - Guds rike - inkluderte IKKE regler, bud og krav. Dette fikk konsekvenser for det religiøse lederskapet da deres system var avhengig av at folket trodde de IKKE kunne styre seg selv, men var avhengig av "personlige trenere" innen teologi, liv og lære.

De ble i praksis uten jobb om dette budskapet ble tatt i mot av folket!

Jeg tror (håper) vi er på vei mot en verden uten denne innbilte avhengigheten av eksterne regler forfektet av spesielt utvalgte kristne ledere, og at vi alle en dag blir styrt ene og alene av Jesus i våre hjerter. Slik jeg tolker Jesu liv her på jorden så var han ikke et eksempel FOR oss, men et eksempel OM oss.

Jesus viste oss vårt potensiale, hvem og hva vi var skapt til om vi bare lot oss guide av den Hellige Ånd i ett og alt.

Joh. 14:10: "De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger."

Jeg tror at vi har et helt ufattelig potensiale både som enkeltindivider, men også som et globalt samfunn. Tenk deg når alle ledes av samme kilde; den ubetingede kjærligheten, visdommen og kunnskapens opphav og vesen - JESUS!

Da tror jeg vi er i Himmelen!

Strongs

basileía

(from 935 /basileús, "king") – properly, kingdom; the realm in which a king sovereignly rules. A kingdom (932 /basileía) always requires a king – as the kingdom (932 /basileía) of God does with King Jesus! 932 (basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium" (G. Archer).


bottom of page