top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Verre en dyr?


Uten å hevde å ha en dyp kunnskap i hvordan dyr, fugler, fisk og insekt fungerer i naturen, så ser jeg i hvert fall at de, i motsetning til oss, har velfungerende flokker og la meg kalle det fellesskap. En maurtue for eksempel er velsmurt organisasjon der alle gjør sitt til at tuen til enhver tid skal fungere optimalt.

På tross av at dyr lever uten et system med straff og belønning er de allikevel meget velfungerende. De lever i perfekt samfunn med naturen, andre arter, og ikke minst sin egen art. Om vi lar de være i fred klarer de seg faktisk utmerket på egen hånd.

Det eneste de har som guide seg er konsekvensen og den innvendige mekanismen vi ofte kaller instinkt. Men de har ingen eksterne regler som forteller dem hva de må og ikke må, slik vi har.

"Ja, men det er jo Gud som styrer - har programmert dem - via instinktet," sier noen. "Det er derfor de fungerer så perfekt."

Det er jeg helt enig i, men hva med oss da? Er ikke vi selve kronen på skaperverket? Er vi verre enn dyr slik at vi i tillegg til det Gud har lagt i oss må styres av eksterne regler, bud og krav?

Jeg tror faktisk ikke det, men jeg tenker at det er de eksterne reglene, budene og kravene, og da spesielt de kristne reglene i alle sine ulike former som faktisk ødelegger for oss.

Vi hadde klart oss best uten!

Min tanke, kall det gjerne påstand, er at vi er på en reise mot et samfunn der alle regler til slutt er borte. Vi er på vei tilbake til utgangspunkter der vi igjen skal ledes kun av den innvendige kilden - DHÅ.

Konsekvensen er vårt verktøy og guide på denne veien, og via "aksjon/reaksjon" vil vi hele tiden forbedre oss individuelt og universelt. Men reglene må bort for de undergraver tilliten til oss selv, dvs Gud i oss.

Noen påstår at dette ikke er sant, at vi er verre enn dyr, og at om vi ikke via eksterne lover og regler definerer at for eksempel voldtekt og drap ikke er ok vil vi voldta og drepe på default. Men dyr gjør jo ikke det, og de har ingen "regel" som forteller dem at dette er feil?

Jeg mener bestemt at vi ikke er verre enn dyr og derfor trenger et eksternt regelverk i tillegg til vårt innvendige moralske kompass - Gud, den ubetingede kjærlighetens kilde og opphav i oss alle sammen.

I tiden etter Adam og Eva (om de er historiske personer eller et bilde på en tilstand uten systemet straff og belønning) har mennesket latt seg lede/styre av to kilder - DHÅ pluss det til enhver tid eksterne regelverket.

Denne kombinasjonen har slik jeg ser det aldri vært særlig velfungerende.

Se på dyrene. De får det til uten en Bibel, om du tar min retorikk. Vi er da ikke verre enn dem?


bottom of page