top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Er det dødsstraff for å synde?


Rom. 6:23: "Syndens lønn er døden."

Er det dødsstraff for å synde? Ved første gjennomlesning kan det jo se sånn ut, eller?Men la oss se litt mer på dette verset.

Jesus sier i Joh. 16:9 at synd er å IKKE TRO på ham. Synd er altså ikke et verb som handler om hva du gjør, men om hva du tror.

Det foregår i ditt sinn!

Sinnets tilstand vil alltid produsere frukter, og om sitt sinn er formørket og negativt vil dine handlinger alltid og uten unntak reflektere dette. Vi er på en måte som en PC der du får ut kun det som er programmert inn.

Synd, det at du i ditt sinn ikke tror på Jesus, produserer døden som lønn. Lenge trodde jeg at denne døden som ventet meg var fysisk. Jehovas vitner sin påstand var nemlig at Gud ville drepe meg på grunn av min synd, som etter deres oppfatning var de av mine gjerninger som ikke tilfredstilte deres tolkning av budene og loven.

"Syndens lønn er døden," sa de.

"Du har dømt deg selv til døden - ikke skyld på Gud for Han er bare god," var budskapet.

Men som vi nå vet er synd et substantiv som beskriver tilstanden i sinnet til et menneske som ikke tror på Jesus, og ikke et verb som beskriver hva dette mennesket produserer av ikke tilfredstillende gjerninger.

Synd (det å ikke tro på Jesus) produserer en død. Men denne døden er altså ikke fysisk, men død er oversatt fra thahatos betyr ganske enkelt;

..en separasjon fra Gud i våre sinn.

Min tolkning av Rom. 6:23 blir derfor slik:

"Hvis du ikke tror at Jesus viste oss det sanne bildet av Gud, og at alle mennesker er Guds barn i kraft av Guds evige og upåvirkelige relasjon med menneskeheten, vil dette føre til at du trekker deg bort fra Gud i en feilaktig opplevelse av uverdighet."

Men bare for å presisere:

Gud trekker seg aldri bort fra deg, men venter på deg helt til siste rest av løgnen i ditt sinn (synd) er renset ut av Hans kjærlighet (også kalt ild i mange bibelske bilder).

Gud venter også på alle dem som av ulike årsaker døde fortapt i sin synd, og trodde løgnene kontra sannheten. Til slutt vil alle mennesker være forent med Gud, sin Far og Skaper, for Gud elsker alle mennesker uavhengig av deres prestasjoner.

Gud ER nemlig Kjærlighet!

Strongs

thánatos

(derived from 2348 /thnḗskō, "to die") – physical or spiritual death; (figuratively) separation from the life (salvation) of God forever by dying without first experiencing death to self to receive His gift of salvation.


bottom of page