top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er frelse?


Åp. 12:10: "Og jeg hørte en høi røst i himmelen si: Fra nu av tilhører frelsen og styrken og riket vår Gud, og makten hans salvede; for våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt." (1930)

Frelse er, og jeg siterer;

"FOR våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt."

Frelsen tilhører oss fordi våre brødres anklager -satan - er kastet ned!

Dette er en viktig opplysning om vi søker å forstå hva frelse egentlig betyr. For i vår tid har frelse etter hvert fått det innhold at det er noe som skjer fordi VI gjør noe, og ikke ellers. Det er vi som ved vår frie vilje må agere for at vi skal eie frelsen, er en ikke uvanlig oppfatning.

Man blander "aksjon-reaksjon" og tenker at frelse er som å slå på lyset. Uten at du trykker på bryteren, gjør din del, vil du leve i mørket. Gud har gjort ferdig både ledningsnett og strøm, men du må allikevel gjør din del. Ingen aksjon - ingen reaksjon.

Men jeg tenker at frelse er som å være blind og bli seende. Du går fra mørke til lys, men det var ikke din aksjon - at du ble seende - som utløste solas reaksjon og fikk den til å skinne. Nei selvsagt ikke, for den skinte like mye før du ble seende men det var først når du kunne se at lyset ble virkelig for deg. Frelse er å se det som alltid har vært!

Det andre er at ordet frelse har fått et innhold det tidligere ikke hadde, og mange tenker at å bli frelst tilsvarer å gå fra å ikke være et Guds barn til å bli det. Noen tenker sågar at du i frelsen går fra å være hatet av Gud til å bli elsket av Ham, og at det er din respons på Guds tilbud som endrer Guds syn på deg.

Jeg tror overhodet ikke at frelse betyr å bli et Guds barn, men å bli reddet fra løgnen i ditt sinn som påstod at du ikke var det. Frelse betyr nemlig å bli reddet fra "et eller annet" som et forlis, fra å drukne, fra fare, eller fra løgnen om at du ikke er Guds barn før du har "gjort din del."

Men dagens vers ødelegger for den oppfatningen at frelse blir din først når DU gjør noe, for her står det at frelsen tilhører deg FORDI satan er kastet ned. Det var jo ikke du som gjorde det, eller hur?

Det er altså ikke din handling som utløser frelsen, men Guds handling. Det gjør frelse til en gave, og ikke en oppgave der du har din del å utføre.

Vi vet at satan kalles løgnens far, og at de som Bibelen sier har "satan til far" ikke er satans barn i kontrast til Guds barn. Men uttrykket "satan til far" betyr å tro løgnen i stedet for sannheten. Peter ble kalt satan av Jesus, men vi forstår jo at Jesus ikke trodde Peter var satan, men at han refererte til Peters tankesett.

Så når vår anklager er kastet ned så ikke tenk selve skapningen satan, men det han representerer - nemlig løgnen. Det var løgnen som ble kastet ned, ødelagt og pulverisert, og det løgnen etter hvert bygde på - loven. Bibelen sier rett ut i Rom. 5:20 at loven kom til for å gjøre fallet større.

En annen ting jeg vil du skal se er at Gud aldri har anklaget deg, men at det er satan (les løgnen) som har gjort det. Gud har alltid elsket deg uavhengig av dine prestasjoner, og i Hans øyne har du alltid vært Hans elskede barn.

Løgnen som anklaget deg, ja vet du hvor den satt? Jo, i ditt eget sinn. Det var du som anklaget deg selv ved å tro løgnen om Gud. Men sannheten er at Gud aldri har anklaget deg, for i Han hjerte og sinn har du alltid vært en del av Ham via din plassering i Kristus, og av den grunn alltid vært ren, rettferdig og hellig.

Gud elsker deg på grunn av relasjonen og uavhengig av prestasjonen.

La oss konkludere sammen;

Dagens vers sier altså at frelsen blir din til eie uavhengig av dine handlinger, men fordi Gud fjernet det som løgnen trengte for å leve i ditt sinn - nemlig loven. En annen måte å si det på er at Jesus frelste deg ved at han korsfestet loven sammen med seg selv på korset. Så Jesus måtte dø for løgnen fra løgnens far, satan, måtte dø for at du og jeg kunne bli frelst.

Når løgnen ikke lenger hadde noe å anklage deg for (lovens krav var jo oppfylt på dine vegne) var i realiteten frelsen din, og du kunne komme til sannhetens erkjennelse og se hvem du alltid hadde vært.

Frelsen tilhører deg FORDI HVA DA?

Dette kan du grunne på i dag, og sikkert i dagene, ukene og måneden fremover.

Frelse - å bli reddet fra en løgn.


bottom of page