top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Han frelste oss..


Tit. 3:3-7: "For vi var selv en gang uforstandige og ulydige, vi var kommet på avveier og var slaver av alle slags begjær og lyster. Vi levde i ondskap og misunnelse, ble hatet og hatet hverandre. Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart.

Og han frelste oss,

ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig; han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den Hellige Ånd, som han så rikelig har utøst over oss ved Jesus Kristus, vår frelser. Slik skulle vi stå rettferdige for Gud ved hans nåde og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp."

"Jesus frelste oss" leser vi. Og disse som Jesus frelste var i følge Paulus uforstandige, ulydige, kommet på avveie, levde i ondskap og var slaver av alle slags begjær og lyster.

Men så skjedde det noe.

Det som skjedde var ikke at de falt om på gulvet i ettermøtet, angret fra dypet av sitt hjerte, og tok et valg om å følge Jesus. Nei, det som skjedde var som det står:

"Men vår Gud og frelsers godhet og kjærlighet til menneskene ble åpenbart. Og han frelste oss..."

Guds frelsende nåde til alle mennesker - Jesus - ble åpenbart for dem, og de fikk for første gang se hvem de var - GUDS ELSKEDE BARN!

Frelse er IKKE at en far kommer til sin sønn som ble adoptert bort som spedbarn, vokste opp i et fremmed land hos en fremmed familie som han var sikker på var den riktige, og sier:

"Jeg er din riktige far, men om du VELGER meg kan du få lov til å bli min sønn fordi jeg er nådig og barmhjertig. Da blir du frelst!"

Nei, faren sier selvsagt noe slikt som: "Jeg er din far, du er min sønn, og jeg elsker deg. Denne sannheten frelser deg (redder deg) fra løgnen i ditt sinn!"

Men Paulus sier mer så vi alle skal forstå hva frelse er, og det er: "Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig..."

Frelsen skjer på grunn av Guds barmhjertighet, og ordet er oversatt fra éleos og Strongs forklarer det til å bety;

pakt-lojalitet, pakt-kjærlighet, barmhjertighet.

Frelse er en handling fra Gud til oss, og denne handlingen er Jesus. Guds frelsende nåde til alle ble bevist og åpenbart i Jesus. Når vi ser og forstår dette skjer frelsen, og det er uavhengig av våre valg.

Det er uunngåelig at løgnen avsløres når du ser og "bades" i Guds frelsende nåde i Kristus. For når det går opp for deg at du er elsket, og har alltid vært det, og denne kjærligheten fra Gud strømmer gjennom hver fiber i din kropp så bli du det Bibelen kaller FRELST.

For, og dette er viktig at vi forstår, mennesket har ingen forsvar mot ubetinget kjærlighet. Så når den ekte, ubetingede kjærligheten åpenbares for et menneske skjer mirakelet som kalles frelse.

Man ser med ett hvem man er, og ikke hvem man var og hvem man ble. For frelse er IKKE å gå fra uverdig til verdig, utenfor til innenfor, men frelse er å se hvem du alltid har vært. Dette er ikke noe så simpelt som et kalkulert et valg i sinnet ditt, men en uunngåelig konsekvens av å bli åpenbart/utsatt for ubetinget kjærlighet (også kalt Jesus)

Han frelste oss!

La oss slutte med noen ord fra Paulus i Kol.1:19-22:

"Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod, på korset.

Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke på grunn av deres onde gjerninger. Men nå har han forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige ville han stille dere fram for seg."

Jesus, åpenbaringen av den universelt frelsende Guds nåde.

Strongs

éleos

(translating OT 2617 /kataisxýnō, "covenant-loyalty, covenant-love" in the OT-LXX over 170 times) – properly, "mercy" as it is defined by loyalty to God's covenant.


bottom of page