top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Kjenner du hemmeligheten?


Kol. 1:27: "Gud ville kunngjøre for dem hvilken rikdom av herlighet denne hemmelighet betyr for folkeslagene: Kristus blant dere, håpet om herlighet!" Gud hadde noe viktig å si. Noe som var glemt - en hemmelighet. Denne hemmeligheten var essensiell for en helt spesiell gruppe mennesker, det som i denne oversettelsen kalles folkeslagene. Men hvem er folkeslagene? Det finner vi ut av ved å se i Strongs; Ordet kommer fra ethnos, og betyr:

rase, nasjon, nasjonene utenom Israel, den hedenske verden. Folkeslagene er rett og slett det som kalles hedningene, som er alle unntatt jødene. En hedning er altså en ikke-jøde. Vi vet at jødene oppfattet seg som Guds folk, og det med rette. Men denne hemmeligheten som Paulus åpenbarer inkluderer altså resten av menneskeheten. Det å se og forstå denne hemmeligheten vil være en rikdom av herlighet for nettopp hedningene, dvs for resten av menneskene på jorden. Hva denne rikdommen av herlighet innebærer vil vi få forklart om vi går til Strongs. Herlighet er oversatt fra doxa og betyr;

ære, en guddommelig kvalitet, Guds manifestasjon, verdi basert på en personlig overbevisning etc. Rikdommen av herlighet er en rikdom av en guddommelig kvalitet, en manifestasjon av Gud i mennesket. Dette gir oss en helt annen oppfatning og verdi av oss selv lik den verdi Gud har gitt oss. Rikdommen er at vi vil se oss slik Gud ser oss, og alltid har sett oss. Men hva er hemmeligheten som vil utløse en så stor rikdom av Guds herlighet, Guds guddommelige kvalitet og manifestasjon? Jo, og hold deg fast, den er at: Kristus er i alle mennesker, troende eller ikke-troende, jøder og hedninger. Han er altså ikke bare i dem vi kaller frelst eller troende, men Kristus er i alle! I dette verset har oversetterne valgt å skrive blant og ikke i, og hvorfor må de selv svare for. Deres oversettelse yter ikke Paulus sin åpenbaring av hemmeligheten i nærheten av rettferdighet, slik jeg tolker disse versene. Men la oss se på grunnteksten og igjen går vi til Strongs; Christos en hymin - Kristus i dere En betyr iflg Strongs;

i, inne i, på innsiden av.

Det er helt tydelig at hemmeligheten er at Kristus er i, og ikke kun blant alle mennesker. La oss også se på det som i Bibelen kalles; "håpet om herlighet". Et håp plasserer ofte det vi håper på i fremtiden, men la oss se hva Strongs kan gi mer åpenbaring om ordet oversatt håp. "Håpet om herlighet" er på grunnteksen elpis tés dóxes Elpis, i vår Bibel oversatt håp, betyr;

å forvente, ønske velkommen, en forventning om noe som garantert kommer, tro, overbevisning.

Håp er som du ser ikke en veldig god oversettelse, og jeg hadde oversatt siste setning i Paulus forklaring om hemmeligheten slik: "Hemmeligheten er at Kristus er i ALLE mennesker, og dette gir oss den rikdom at vi vil se oss slik Gud alltid har sett oss. Det produserer en visshet om at Guds guddommelige natur er i alle mennesker."

Strongs.

Ethnos

a race, a nation, the nations (as distinct from Israel) a race, people, nation; the nations, heathen world, Gentiles.

Doxa

honor, renown; glory, an especially divine quality, the unspoken manifestation of God, splendor. "exercising personal opinion which determines value") – glory. 1391 /dóksa ("glory") corresponds to the OT word, kabo (OT 3519, "to be heavy"). Both terms convey God's infinite, intrinsic worth (substance, essence). [1391 (dóksa) literally means "what evokes good opinion, i.e. that something has inherent, intrinsic worth" (J. Thayer).]

En

properly, in (inside, within); (figuratively) "in the realm (sphere) of," as in the condition (state) in which something operates from the inside (within).

Elpis

"to anticipate, welcome") – properly, expectation of what is sure (certain); hope, expectation, trust, confidence.


bottom of page