top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvem er du Gud?


Jesus sier dette om Gud; Matt. 5:21-22: "Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild." Men få sekunder senere sier han; Matt. 5:43-45: "Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett." Bibelen ser ut til å har mer enn ett forslag til hvordan Gud er, og du kan tilsynelatende finne bibelvers som støtter alle slags versjoner. Om du trekker ut enkeltstående vers, som her i Bergprekenen, kan du finne skriftlige bevis for at din "versjon" av Gud er den rette. Bevæpnet med et par favoritt vers forsvares vår tolkning av Gud og Evangeliet med den kjente setningen; "Guds ord sier det jo!"

"Gud er bare god" påstår noen, og bruker vers som feks Matt. 5:43-45 som bevis. "Men Gud er jo også rettferdig" sier andre og peker på det Jesus sa litt tidligere i vers 21-22. Så hvordan er egentlig Gud? Bibelen virker å gi mange ulike svar, så hvordan skal vi finne den ene sanne Gud? Svaret er så enkelt at det for mange bibellærde som setter all sin lit til Bibel og Skrift-tolkning ikke er godt nok. For svaret er ganske enkelt at; GUD ER AKKURAT SOM JESUS. Det står å lese mange steder i Bibelen, blant annet her i Joh. 1:18: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er." Men det står jo mange andre vers i Bibelen, både GT og NT, som sier noe annet? Jesus adresserte dilemmaet der tolkninger av ord i Skriften kom i konflikt med Ham selv, og sa blant annet i Joh. 14:11: "Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld." Gud er akkurat slik som Jesus demonstrerte i liv og gjerning! Når man leser Bibelen så erfarer vi ganske fort kontrasten mellom Jesu liv og enkelte av Skriftens beskrivelser av Gud, og det er ikke bare enkelt å lande på en en rett tolkning av hvem og hvordan Gud er. Finner vi den rette Gud når vi har til slutt har den rette tolkningen av Bibelen?

Eller er løsningen at Gud er slik som Jesus demonstrerte i sitt liv og gjerning her på jorden, på tross av at enkelte beskrivelser av Gud i hvert fall tilsynelatende ser ut til å si noe annet?

Eller finner vi "den rette Gud" et sted midt i mellom Jesus og Bibel?

Hvem er du Gud?

Mitt forslag til løsning er at Gud er hundre prosent slik Jesus var, og at Han er alltid tilgivende, barmhjertig og nådig. Jeg anerkjenner at det finnes vers i Bibelen som ser ut til å si noe annet, men jeg har landet på at Jesus er Guds selvåpenbarelse.

Jeg tror at når vi så Jesus, så vi også Gud, noe Jesus selv sa i Joh. 14:9: "Den som har sett meg, har sett Faderen."

Når du opplever en konflikt mellom Jesus og bibeltolkning, så spør deg selv: Straffet Jesus mennesker? Dømte Jesus mennesker? Hevnet Jesus seg på noen? Tok Jesus igjen? Eller Delte Jesus alltid ut kjærlighet uten betingelse, nåde og barmhjertighet PÅ TROSS av hva Skriften sa om hvordan Gud var? Var Jesus hundre prosent lik Skriftens Gud, eller var Han av og til annerledes? Svaret er at Jesus var radikalt annerledes enn den guden de skriftlærde hadde tolket seg fram til, og det var da også denne kontrasten mellom hans liv og deres lære som til slutt kostet ham livet. Joh. 5:18: "Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få ham drept; ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud sin egen far og gjorde seg dermed lik Gud." Hvordan er din Gud? Svaret har bare du, men om du ikke bruker Jesu liv og gjerning som fasit tror jeg du kan ende opp med en Gud som på den ene siden er alt fra historiens verste massemorder, og på den andre siden er din kjærlige Far. Mitt forslag er å aldri lese Bibelen uten en flaske med Jesu blod som korrekturlakk. Bruk dette blodet flittig på alt som ikke stemmer med Jesus.

Gud sendte oss ikke en revidert utgave av Skriften, men GUD SENDTE SEG SELV!


bottom of page