top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Et "helvetes" dilemma


Jeg tror mange kristne sitter i et teologisk fengsel, der religiøse åndsmakter forkledd som Guds stemme er deres voktere. På den ene siden elsker disse menneskene Jesus, hans ubetingede kjærlighet og nåde til selv de verste blant oss, og drives av ren og uselvisk kjærlighet for at andre mennesker skal få møte den nåden som de selv har møtt. På den andre siden er de fengslet av den falske helveteslæren, og slites mellom den Jesus de så inderlig elsker og det forferdelig faktum at Gud vil torturere majoriteten av menneskeheten i et helvete. Byggverket som de demoniske kreftene har laget i deres sinn er like genialt som det er djevelsk. Inngangen til fengselet er Jesu kjærlighet og nåde, og som huset i skogen der heksa bor er det søtt, fristende og godt. Og det stemmer da også for inngangen er den nådige og alltid tilgivende Jesus, og brosteinene som leder inn til huset er Bibelens mange historier som viser hans uendelige nåde og barmhjertighet. Jesus treffer noe universelt i oss mennesker og dekker et behov vi alle har, nemlig å bli elsket uavhengig av våre prestasjoner. For hvem klarer vel å leve rett hele tiden? Ingen av oss klarer det, men på tross av våre svakheter, feil og mangler står Jesus der med åpne armer og sier; "Hei, det er ok, jeg elsker deg fordi du er min." Jesu ubetingede kjærlighet fanger oss. Den får selv det hardeste hjerte til å smelte, og leger de hjerter man trodde var ødelagt for alltid. Det geniale ligger i at selve inngangen til løgnen er Jesus, for når de som er fanget drives fra skanse til skanse, møter motstand på sine doktriner, så ender de til slutt opp med den Jesus de elsker så høyt. Det som begynte med en diskusjon om bibelske tolkninger ender opp med et forsvar av Jesus, og han svikter vi ALDRI! Alle falske religiøse doktriner, også helvetes-doktrinen, har en sannhet som sin bunnplanke, og der ligger det listige bedraget. For etter man har diskutert lenge nok ender man alltid opp på det fundamentet løgnen er bygd på. Og dette sanne fundamentet man aldri svikter blir i realiteten brukt for å forsvare satans løgner.

En tankebygning er konstruert med en udiskutabel sannhet i bunn, men resten av festningsverket består av satanisk inspirerte løgntanker. Satan, vår anklager, benytter seg av vår kjærlighet til Jesus og sier følgende om Bibelen; Det er ALT eller INGENTING! Når du har smakt Jesu kjærlighet og deretter har kjøpt argumentet "alt eller ingenting" går du faktisk frivillig inn i fengselet. Satan bruker din lojalitet til Jesus mot deg og får deg til å tro at din lojalitet til den falske doktrinen om helvete tilsvarer din lojalitet til Jesus. Du blir lurt til å tro at du ikke kan forlate tankebygningen, se ting annerledes, få nytt lys, uten å samtidig forlate Jesus. Fellen er klappet igjen, og der du oppriktig er overbevist om at du er lojal mot Jesus er du faktisk lojal mot religiøse åndsmakter. Du tror du forsvarer sannheten mens du i realiteten er en ivrig - ikke bare forsvarer - men faktisk en SELGER av løgnen. Dette er det jeg kaller et "helvetes" dilemma. De som sitter i dette fengselet er våre brødre og søstre, og jeg og andre med meg prøver det vi kan for å få dem ut. Men ikke sjeldent tror de dessverre at vi er sendt av satan for å forvirre dem og føre dem ut i villfarelse, og ser ikke at det er de selv som er forført. De ser stengene i fengselet, men tror at de er på utsiden og at vi er på innsiden. De demoniske og religiøse vokterne er rett og slett noen dyktige bedragere og selger fangenskap som frihet. Sannheten er at de som sier de tror på helvete egentlig ikke tror, eller i det minste ikke ønsker å tro på dette. For hadde de virkelig vært hundre prosent overbevist om at deres "ufrelste" nære venner og familie var på vei til en skjebne som får Holocaust til å blekne, hadde de brukt alle minutt i døgnet til å advare dem. Men det gjør de ikke! De vil heller forkynne om Guds kjærlighet, sier de. Og det er rett, for det er denne ubetingede kjærligheten som er sannheten, og det er derfor de kjenner en tilskyndelse til å forkynne om den. Helvete er nemlig en LØGN! Min konklusjon; Jeg vil fortsette å hamre løs på løgnen om helvete, og ta opp kampen mot disse religiøse åndsmaktene som holder så uendelig mange av mine brødre og søstre i fengsel. Nok er nok og det er på tide at løgnen om helvete avsløres en gang for alle. Den har gjort nok skade på menneskers sinn, men jeg har tillitt til at kjærligheten (som tross alt er størst av alt) allerede HAR seiret, og at om vi ikke gir opp så vil vi se at løgnen til slutt ligger der avslørt og beseiret. Men vi må være klar over hva fengselet består i, så vi ikke angriper "kjøtt og blod" - våre brødre og søstre - men LØGNEN og de åndsmaktene bak den.


bottom of page