top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds vilje


Jak. 1:18: "Av sin frie vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt." Utrykket "av sin frie vilje" er oversatt av grunntekstordet boulomai og betyr;

Guds bestemmelse for hele menneskeheten, Hans vilje og på forhånd besluttede plan som ikke kan avvises.

Man må ikke forveksle boulomai med grunntekstordet thélo som betyr;

et tilbud/ønske der tilbyders valg er en faktor. Det "sannhetens ord" vi av Guds vilje på forhånd er bestemt til å fødes ved, stammer fra grunntekstordet alétheia og betyr;

Sannhet, men ikke bare en uttalt sannhet; sann idé, virkelighet, oppriktighet, sannheten i den moralske sfæren, guddommelig sannhet åpenbart for menneske, rettferdighet.

Det er denne guddommelige sannheten Jesus demonstrerte for oss ved hans liv og gjerning, og det er den sannheten, den evige sannheten om oss som Gud PÅ FORHÅND har besluttet å føde oss ved. Dette lille verset fra Jakob forteller oss en dyp sannhet, og det er at hele menneskeheten er utvalgt av Gud FØR skapelsen til å være Hans elskede barn, og at det IKKE er noe "så simpelt" som et tilbud vi kan si ja eller nei til. En jordisk sammenlikning er foreldre som får barn, der barnet selvsagt ikke etterpå gis muligheten til å velge bort sin relasjon til sine foreldre. Barnet er allerede født, relasjonen allerede etablert, og det på grunn av sine foreldres bestemmelse og villede handling. Jesus åpenbarte at Gud ved sin frie vilje, sin på forhånd besluttede plan, har utvalgt HELE menneskeheten til å være Hans barn for evig. Paulus beskriver dette slik i Ef. 1:4: "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt..." Frelse er altså IKKE å si ja til å bli et Guds barn, men et uttrykk som beskriver forvandlingen i deg når du forstår og ser at du alltid har VÆRT Guds barn, og blir reddet/frelst fra løgnen som sier at Guds favør og relasjon må fortjenes via dine gode gjerninger. Frelse er ikke å si JA til Jesus, gi ditt liv til Ham, men når det går opp for deg at Jesus er den som har sagt JA til deg og at det var han som gav sitt liv for deg. "Av sin frie vilje" betyr mer enn at Gud så gjerne ville ha deg om du bare vil akseptere det, men det betyr at Han har besluttet å ha deg FØR Han skapte verden.

Han har skapt deg, født deg, du er Hans og Han eier deg fra evighet av. Du og jeg, vi mennesker er en første frukt, og det viktigste av alt Han har skapt. Han lot alt handle om oss, skapte alt til oss, og Jesus kom for å bekrefte denne utvelgelsen av oss, gjort av Gud på forhånd. "Av Hans frie vilje" er kanskje ett av de sterkeste uttrykk i hele Bibelen. Les det, grunn på det, og aldri slipp taket i det. For du er utvalgt, elsket, og verdsatt av Gud din Far. Han hadde deg i hjertet sitt før Han skapte alt det andre du kan se, ta og føle på. Alt det skapte på jorden er til deg, det er ditt barnerom om du vil. Men det er du - Hans barn - den første frukten som betyr mest for Ham. Du er Guds mest verdifulle eiendel, du er Hans barn. ...og det er fordi Gud ville det..... "Av Hans frie vilje!"

Strongs.

boúlomai ("resolutely plan") is a strong term that underlines the predetermined (and determined) intention driving the planning (wishing, resolving). In contrast, 2309 (thélō) focuses on the desire ("wishfulness") behind making an offer (cf. TDNT, 1, 629). [While God's "thelō-offers" can be rejected (see 2309 /thélō), His 1014 /boúlomai ("planning") always works out His purpose, especially in conjunction with presetting the physical scenes of history.]

alétheia ​truth, but not merely truth as spoken; truth of idea, reality, sincerity, truth in the moral sphere, divine truth revealed to man, straightforwardness.


bottom of page