top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

All U need is Love


Alle som har studert Bibelen litt mer enn gjennomsnittet vil måtte erkjenne at uansett hvilket syn man har på Gud, endtetid, lov/nåde, paktsystemer etc så vil kabalen aldri gå helt opp. Det vil alltid være enkelte bibelvers som utfordrer ditt syn, eller til og med motsier det, slik at du ikke kan påstå at det du har valgt å holde som din sannhet alltid bekreftes av Bibelens utallige fortellinger, liknelser og uttalelser. Om du er preterist, delpreterist eller futurist så vil du møte bibelvers som utfordrer deg, og som ikke helt passer inn i ditt syn. Er du Calvinist, Universalist, eller som jeg, inklusjonist, så er det vers i Bibelen som støtter disse totalt ulike ståstedene, og vers i Bibelen som kan sies å motsi dem. Ditt syn, din tolkning, forståelse, eller la oss kalle det Gudsbilde består av en plattform av bibelvers PLUSS det som jeg kaller din personlige overbevisning. Denne personlige overbevisningen er veldig ofte sterkt påvirket av den kristne sammenhengen du enten går i eller bruker tid på å høre/lese om, og er faktisk en sterkere faktor enn vi mange ganger tenker over. Det finnes da også mer enn førti tusen ulike kirkesamfunn basert på samme Bibel, og det sier noe om at det å enes om en felles tolkning ikke lar seg gjøre. Det må være en samlende faktor et sted? Den samlende faktoren er Jesus, hans liv og gjerning. Alt som ikke stemmer med den ubetingede kjærligheten han utviste i både liv og død, det må rett og slett legges til side. INGEN kan påstå at Bibelen alene er nok, og at det er "bare å lese som det står." Det er en alt for enkel tilnærming, og etter min oppfatning ikke bare barnslig, men også farlig. Jeg har lest masse om preterisme blant annet, og har landet helt klart på at endetiden var i år 70. Men blant ekspertene så er det ulikheter i tolkningene/synene, og det er Bibelen som er "skyld i dem." Den er nemlig ikke helt hundre prosent "enig med seg selv." Man må derfor lande på det synet som er mest fornuftig, og som man selv mener er rett alle faktorer tatt i betraktning. Lov/nåde er et annet dilemma. Bibelen forteller om en Gud som helbreder, men også om en Gud som sender sykdommer som straff. Det er i det hele tatt ikke en enkel oppgave å med Bibelen i hånd å lande "slik er det" teologi. Du må ha noe mer! Når teologi blandes med tradisjoner og "slik har vi alltid praktisert det," ja da er kaoset komplett. Menigheter står mot menigheter, og vi taper terreng der vi skulle hatt fremgang for Evangeliet. Jeg lurer noen ganger på om fienden vår tenker; "Hvorfor samles de ikke om Jesus? Er de virkelig så lettlurte?" Mitt håp er at vi alle samles om Jesus, han som er ubetinget kjærlighet i praksis. INGEN blir sinte og støtt av å møte kjærlighet uten betingelser, og en dag tror jeg at hele verden skal bli ett i praksis, slik Gud og Jesus er et, og under samme fane: KJÆRLIGET UTEN BETINGELSER. Teologi er en felle, kunnskap blåser opp, og diskusjoner kan bli en snare. La oss avslutte denne kunnskaps-leken og heller begynne å GJØRE kjærlighet. VI er skapt av kjærlighet for å være kjærlighet, og alt har alltid handlet om kjærlighet.


bottom of page