top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Velkommen til timen..


Dagens lekse er adjektiv. Adjektiv er ord som betegner egenskaper ved substantiv, for eksempel stor, gammeldags, grønn, fin. Adjektiv er en ordklasse. ref. Store Norske Leksikon. Det vil si at adjektivet får sin verdi av det substantivet det beskriver, og verdien kan mange ganger ha enorme variasjoner. Som feks adjektivet "stort". Sier man "et stort sandkorn" eller "et stort fjell" vil leseren med en gang oppfatte at "stort" i forbindelse med fjell er en helt annen størrelse enn når adjektivet "stort" beskriver et sandkorn. Så til et av Bibelens adjektiver som mange misforstår, og det er aionios. Ordet oversettes ofte evig, og er et gresk ord som brukes flere ganger i Bibelen. Det er mange steder oversatt fra det hebraiske «olam» og brukes om alt fra den tiden Jona var i fiskens buk, til Salomos trone til den definerte tiden/tidsperioden et barn skulle tilbringe i tempelet. Aionios betyr en tidsperiode hvor varigheten styres av hva ordet peker på. «Evig død» kan derfor ikke bety evigvarende, sett i lys av legemets oppstandelse og at døden en dag skal bli oppslukt. På samme måte som "stort" får sin verdi av hvilket substantiv det beskriver (fjell eller sandkorn) får aionios sin verdi av hva det beskriver. Når aionios beskriver Gud, som er evigvarende, gis aionios tilsvarende evigvarende verdi. Men når aionios beskriver feks den tiden Jona var i fiskens buk blir verdien som vi forstår ikke evigvarende, men i dette konkrete tilfellet kun tre dager. Aionios er et adjektiv som IKKE betyr evigvarende, men som primært forteller noe om kvaliteten på den spesifikke perioden (age - aion), og sekundært noe om lengden. Det blir fullstendig feil å gi adjektivet aionios verdien EVIGVARENDE! Det er ikke verken bibelsk eller grammatisk korrekt. Professor Knapp, forfatter av en utgave av "The Greek Testament", som er i bruk i mange høyskoler, observerer følgende: "Selve ideen/tanken om evigheten er for abstrakt til å ha blitt unnfanget så tidlig i verdenshistorien, og det er således ikke funnet uttrykt av noen ord på de gamle språkene. Men ettersom sivilisasjonene ble mer og mer kultiverte og denne ideen ble tydeligere utviklet, ble det nødvendig for å uttrykke det å finne opp nye ord i en ny sammenheng, som det da ble gjort med ordene eternitas, perennitas osv.

Hebreerne hadde ikke et enkelt ord for å uttrykke/beskrive endeløs varighet. For å beskrive en evig fortid sa de: "før verden var..." For å beskrive en fremtid sa de: "når verden ikke skal være mer. . ." . Hebreerne og andre tidlige folkeslag har ikke noe ord for å uttrykke ideen om evigheten." Hasting’s Dictionary of the New Testament sier:

"Det eksisterer ingen ord verken i Gamle Testamentet på Hebraisk, eller i det Nye Testamentet på gresk som beskriver/uttrykker den abstrakte idèen/tanken om evighet/evigvarende." (side 542 Vol. 1) "Evig, evigvarende, uendelig" er misvisende, og er lagt til det engelske språket for å antyde ideen om "uendelig og evigvarende eksistens" og dermed praktisk talt være et synonym for "evig". Men dette er ikke en tilstrekkelig gjengivelse av aionios som varierer (får sin verdi) i betydning med variasjonene av substantivet aion som det kommer fra". (side 369, vol. III)

"For de som ikke er kjent med lovene/reglene i språket, så kan altså et adjektiv ikke ha større kraft enn det substantivet som det kommer fra. Aion er et substantiv, og aionios er adjektivet direkte avledet fra aion. Dermed er det slik at siden aion betyr tidsalder, kan aionios ikke bety noe som er større enn en tidsalder med en definert begynnelse og slutt.

Derfor kan aionios ifølge språklige prinsipper bare bety en tidsalder, eller beskrive noe relatert til en definert tidsperiode.

Et godt eksempel på dette er adjektivet generasjonelt, som stammer fra substantivet generasjon. Generasjonelt betyr "knyttet til en generasjon." En generasjon er vanligvis rundt 40 år. Hvis jeg skulle hevde at ordet generasjon betydde 1000 år, eller for å gjøre dette til en enda bedre analogi, å påstå at generasjon betyr en endeløs varighet, ville jeg bokstavelig talt bli korsfestet av engelsk professorer!"

Dette bidrar til å gjøre det ovennevnte sitatet mer forståelig når han sier at "evig" ikke er en tilstrekkelig gjengivelse av aionios som varierer i betydningen med variasjonene av substantivet aion som det stammer fra." James Donnegan in A New Greek and English Lexicon (1839) skriver om aionios:

"Tid; tidsrom; livstid og liv; den vanlige perioden for menneskets liv; Menneskets alder; mannens eiendom; en lang periode." The International Standard Bible Encyclopedia (side 1010) sier:

"Primært betyr aionios tid, i alder eller generasjon" Liddell and Scott’s Greek-English Lexicon sier:

"En periode med eksistens; ens levetid; liv; en alder; en generasjon; en lang tid. Et tidsrom klart definert og merket ut; en epoke, alder, periode eller dispensasjon."

dispensasjon betyr: "et ordnet, definert system, regjering eller organisert nasjon, fellesskap, etc., noe spesifikt som eksister på og til et bestemt tidspunkt." Nå er det friminutt :-)

Håper du lærte noe nytt og ikke minst nyttig!


bottom of page