top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Seier!


Åp. 12:10: "Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Seieren og kraften og riket tilhører fra nå av vår Gud, og hans Salvede har herredømmet. For våre brødres anklager er styrtet, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt."

Legg merke til at det presiseres at seieren er vår fordi anklageren er styrtet? Ikke fordi vi har angret, omvendt oss, tatt oss sammen, sagt ja til Jesus, blitt frelst eller noe i den retning? Hvem er anklageren, og hva anklaget han oss alle sammen for? Jo, anklageren er som du sikkert vet satan, og med loven i hånd via datidens (kanskje også nåtidens?) presteskap, pastorer, kristne ledere, forkynnere og predikanter anklaget/anklager han oss for å ikke strekke til. Men nå er altså anklagerens røst gjort til intet da han er styrtet, og seieren tilhører av den grunn fra nå av vår Gud. (den har vel egentlig alltid gjort det, men det var vel kanskje bare vi som ikke visste det?) La oss se på hva som fra nå av tilhører Gud FORDI satans anklagende røst er stilnet og han ikke lenger kan peke på loven og med Skriften som bevis si; "DU ER IKKE GOD NOK!" Det er tre ord som brukes for å forklare hva som fra nå av tilhører Gud, og det er; Seieren Kraften Riket De er oversatt fra, og vi tar i den rekkefølgen de står skrevet i; Seieren - sótéria Ordet betyr rett og slett frelse.

Hvorfor ordet i Åp. 12-10 oversettes "seieren" skal ikke jeg uttale meg om, men om man skal være konsekvent ( og det skal man vel?) så burde det vel stå slik; "FRELSEN (ikke seieren), kraften og riket tilhører nå vår Gud FORDI våre brødres anklager er styrtet." Frelse er altså det som skjer når anklageren er styrtet! Ser du det? Altså når ingen lenger anklager deg for å ikke være god nok for Gud så skjer det Bibelen kaller frelse. Frelse er med andre ord å bli reddet fra å tro løgnen fra anklageren, satan, som med loven i hånd ikke lenger klarer å manipulere deg til å tro at Guds forhold til deg er prestasjonsbasert og avhengig av dine gjerninger. Frelse er å bli kvitt løgnene fra satan i ditt sinn. Men det er to ord til, og det neste er; Kraften - dunamis

Dette betyr Guds virksomme og skapende kraft i deg. Denne kraften har alltid vært der i deg, ufortjent og av nåde, og på grunn av din relasjon med Gud din Far. Men det samme gjelder her som med seieren, at du vil først evne å ta den i bruk når du ser og forstår at anklagerens løgner hele tiden var, ja LØGNER! For du var aldri på utsiden av Guds familie, men du har alltid vært Guds barn, og kraften har alltid bodd i deg. Du visste det bare ikke for du var så opptatt av å fortjene det ufortjente. Det siste ordet er; Riket - basileia

Dette betyr Kristi Rike i den troendes hjerte - som er et Rike som en dag vil bli universelt på den fysiske jorden. Leser du det samme som meg? Det Riket som tilhører Gud FORDI anklageren er styrtet og du følgelig ikke lenger tror løgnen i ditt sinn, er Kristi Rike i ditt hjerte. Men det står mer, og det er at dette riket, Kristi Rike i menneskene en dag skal bli UNIVERSELT på den fysiske jorden. Det er ikke meg som sier dette, men det er det anerkjente Strongs som sier det. Frelsen, som kommer ved at løgnen fra løgnens far avsløres i våre sinn (Gud har jo aldri trodd løgnen om oss) vil en dag bli UNIVERSELL og således være for ALLE! Vet du noe? Jeg stopper her og sier ganske enkelt PEACE OUT :-) Du får lese verset i Åp.12 selv og gjøre deg opp din egen mening.

Strongs;

sṓzō, "to save, rescue") – salvation, i.e. God's rescue which delivers believers out of destruction and into His safety. See 4982 (sōzō).

dýnamis (from 1410 /dýnamai, "able, having ability") – properly, "ability to perform" (L-N); for the believer, power to achieve by applying the Lord's inherent abilities. "Power through God's ability" (1411 /dýnamis) is needed in every scene of life to really grow in sanctification and prepare for heaven (glorification). 1411 (dýnamis) is a very important term, used 120 times in the NT.

basileía) especially refers to the rule of Christ in believers' hearts – which is a rule that "one day will be universal on the physical earth in the Millennium"


bottom of page