top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Frelst fra løgnene


"la dere frelse fra denne vrange slekt" er fra Peters tale i Apg. 2:14-47.

Han taler her til jødene og innbyggerne av Jerusalem, og han bruker også begrepet "Israels folk" for å inkludere hele Israel. Peters budskap i denne talen er at den Jesus de korsfestet fordi de var sikre på at han ikke var Messias, allikevel var det. Av uvitenhet, feil tankesett, feil bilde om Gud (via skriftene) får de høre at den personen de tok livet av på en slik grusom måte faktisk var Guds sønn - Messias - deres egen redningsmann. "Så skal hele Israels folk vite for visst: Denne Jesus som dere korsfestet, har Gud gjort både til Herre og Messias." Dette får den ønskede virkning, og det blir åpenbart for dem at de har tenkt feil. Og som en naturlig konsekvens av feil tankesett, deretter handlet feil. "Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter gir dem løsningen på deres spørsmål; "Peter svarte dem: "Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave." Peter fortsetter å vitne for jødene; "Også med mange andre ord vitnet han for dem, og han formante dem: "La dere frelse fra denne vrange slekt." Her kommer utrykket "denne vrange slekt" og som vi ser av sammenhengen er det jødene som er denne vrange slekten. Dette er det samme budskapet Jesus og Johannes kom med da de sa til jødene; "omvend dere for Guds rike er kommet nær!" Du husker vel at Jesus gav disiplene beskjed om å først gå til de fortapte får av Israels hus - til jødene? Det var de som tenkte feil om Gud, og som derfor trengte å tenke annerledes (omvende seg). "La dere frelse" sier Peter.

Frelse kommer fra grunntekstordet sozo som betyr reddet, og det tilhørerne hørte Peter si var følgende; "Tenk annerledes om Gud enn dere gjør (omvend dere) la dere frelse (bli reddet fra løgnen i deres sinn) slik at dere forstår at alle mennesker er Guds barn i kraft av den evige farsrelasjonen." Jødene trodde feilaktig at veien til Gud var via deres gode gjerninger. De forstod ikke at de, og også hedningene (som var Paulus sitt grensesprengende budskap), allerede var Guds barn ene og alene på grunn av relasjonen.

De trodde løgnen fra satan, og trengte å tenke annerledes. Legg også merke til at det ikke står at de må frelses fra sine synder, sine manglende prestasjoner, fra sin utilstrekkelighet og uverdighet til å være Guds barn, men at de må frelses/reddes fra denne vrange slekt - fra den jødiske, loviske tankegangen som denne slekten forfektet, og som påstod at ingen var Guds barn men at veien dit var via egne prestasjoner. De måtte frelses og reddes fra måten de tenkte på.

De måtte frelses fra løgnene!


bottom of page