top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Guds Ord ble et menneske..


”Ordet ble ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” (Johannes 1:14) Men ikke alle forstod hvem Han var, og underlig nok var det de som var belest i Skriften som misforstod mest. De man skulle tro hadde best forutsetning av alle til å kjenne igjen Jesus som Gud via sin inngående kjennskap til Skriften, var faktisk de som ikke kjente Ham igjen. Det var da også de som til slutt fikk Ham korsfestet og drept, for i deres øyne var Jesus en opprører og en bedrager. Han stemte ikke med hvordan de tolket Skriftene! De var overbevist at de som anerkjente Jesus som Gud satte seg til doms over Skriften, men så var det motsatt! Der de var lojale til egne tolkninger, skulle deres lojalitet vært hos Jesus. De skulle ha trodd på det Jesus sa og ha kommet til Ham, men det ville de ikke.

De skriftlærde mente at alle, inkludert Jesus, måtte underordne seg Skriften og deres tolkninger av den. Deres tro på sine egne tolkninger og på at Skriften i seg selv var fullkommen og uten feil gjorde dem blinde, og de forstod ikke at Gud - den Fullkomne - stod foran dem i kjøtt og blod. Johannes 5:38-40: ”Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.” Jeg tror at den Hellige Ånd i dag åpenbarer for verden at Jesus i sannhet er det sanne bildet av Gud, og fler og fler får et personllig forhold til Jesus mer enn et intellktuelt forhold til tolkninger og doktriner.

Guds ord ble et menneske!


bottom of page