top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Lytt til ditt hjerte


Se for deg at du kunne ha verdens beste bibellærer tilgjengelig, og spørre om de ting du lurte på til enhver tid. Eller om du fikk en helg med din favoritt-predikant, se under og mirakler, og få del i de mest vidunderlige åpenbaringer og visdom. Men hva om du kunne reise tilbake i tid og få være sammen med Jesus og disiplene i de litt over tre årene de fikk sammen. Ingenting hadde vel kunne måle seg med det, eller? Jeg vet hva jeg hadde valgt av disse tre alternativene, og det er helt klart det siste. Tenk å få høre hva Mesteren hadde å si, og ikke minst se alle de under og mirakler han utførte. Men vet du at det er et fjerde alternativ som er bedre? Det alternativet er lytt til ditt hjerte! Jesus sa til disiplene i Joh. 14:7; "Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort." Disiplene hadde lært av Jesus i mer enn tre år, og fått åpenbaringer, kunnskap, og ikke minst fått se Jesus utføre mirakler og under i massevis. Men allikevel sier Jesus at det er noe som er MYE BEDRE enn dette, og at det faktisk er til det beste for dem at han går bort. Men hva kan vel være bedre enn å kunne spørre, se og lære av Mesteren? I følge Jesus er at de nå kan SPØRRE SEG SELV! Fram til nå hadde de hatt skriftene, og Jesus bekreftet at de handlet om ham. Selv om han også sa at skriftene ikke VAR ham, og plasserte ved det skriftene under ham selv i autoritet. Joh. 5:39: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg!" De hadde også hatt Jesus hos seg i tre år, men i følge Jesus er det altså noe som kommer - en ny situasjon - som er så uendelig mye bedre. Jesus forklarer dette slik til dem i Joh. 14:16-20: "Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere. Om en liten stund ser ikke verden meg mer. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal også leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere." I stedet for én Jesus delt på alle, flytter nå Jesus ved DHÅ inn i dem alle og blir deres personlige guide og veileder 24/7. Fram til nå hadde de sett mer enn de fleste av oss, men allikevel ikke forstått hele sannheten. Også dette vil endre seg, og se bare hva Jesus sier i Joh. 16:12-14: "Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kunngjøre dere det som skal komme. Han skal forherlige meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere." Sier du noen ganger som meg; "Jeg lurer på om det er slik eller sånn? Skal jeg gjøre dette eller hint, skal jeg gå eller vente? Hva mente Jesus med det? Hva betyr egentlig dette skriftstedet?" etc etc Vel, egentlig trenger vi ikke lure på noe som helst lenger, for Jesus, selve visdommen og kunnskapens opphav bor i deg. DU HAR FASITEN PÅ INNSIDEN! Jesus sa det slik i Joh. 16:23-24: "På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Faderen om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen." Min konklusjon: Så bra det enn er er med Bibel, forkynnere, bibellærere, ja og selv det å kunne foreta en tidsreise og "henge litt med Jesus" så er det noe som er bedre, og det er; DU KAN SPØRRE DEG SELV! For Jesus bor i deg ved DHÅ, og han taler direkte til deg uten at støyen fra omstendigheter og ulike tolkninger forurenser svaret. ("jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg." Gal. 2:20) Alt for mange av oss kristne går billedlig talt med en kalkulator i lomma, og lurer på hva 2+2 er. Vi spør og graver, går på møter og konferanser, spør alle vi kjenner, men glemmer at vi har fått vår egen personlige kalkulator som kan så uendelig mye mer enn å regne sammen 2+2. Du har all visdom og kunnskap som eksisterer til din personlige disposisjon! Derfor jeg deg igjen; Hvilken kilde tror du er den sikreste? Du kan jo grunne litt på dette, og kanskje det er på tide å lytte til sitt eget hjerte og stole litt mer på deg selv?


bottom of page