Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Evig straffet eller evig leget?


Har du lest om evig straff i Bibelen? Det regner jeg med at du har, men er du sikker på at du forstår det riktig? La oss først se litt på ordet evig. Det kommer fra grunntekstordet aionios, et adjektiv som IKKE betyr evigvarende, men:

"en spesifikk og tidsbegrenset periode med en definert begynnelse og avslutning." I og med at ordet er et adjektiv får det sin verdi ut fra hva det beskriver, som for eksempel adjektivet "stort". Plasseres dette adjektivet i sammenheng med "sandkorn" gis det en helt annen verdi enn om det plasseres sammen med feks. "planet". Vi forstår med en gang at et "stort sandkorn" er betydelig mindre enn en "stor planet." Dette lærer oss at når vi leser evig (aionios) i Bibelen må vi lese; tidsbegrenset periode med en definert begynnelse og slutt! Et eksempel fra Bibelen er når vi leser at Jona var tre dager i fiskens buk. Men visste du at ordet som brukes om denne tidsperioden på tre dagene er aionios? Så selv om det for Jona sikkert virket som en evighet, så vet vi at det kun var snakk om tre dager. Når aionios beskriver livet i Gud så får adjektivet aionios verdien, og betydningen: "evigvarende." Det er fordi alle adjektiv får sin verdi basert på hva det beskriver, i dette tilfellet Gud. Han er fra evighet og til evighet (evigvarende), og derfor skal "aionios zôe" oversettes "evigvarende liv." Det er et ufattelig stort spenn mellom tre dager og evigvarende, men adjektivet som brukes i begge tilfeller er altså aionios. Neste ord vi skal se på er straff, som kommer fra kolasis. Her er noen interessante opplysninger fra The Apostles’ Creed by William Barclay.

- Kolasis var opprinnelig et ord som beskriver hagearbeid, og dets opprinnelige betydning var beskjæring av trær. På gresk er det to ord for straff, timoria og kolasis, og det er et ganske klart skille mellom dem.

- Aristoteles definerer forskjellen; kolasis er til det beste for den som mottar den; Timoria er til det beste for den som utfører/gir den.

- Platon sier at ingen straffer (kolazei) noen fordi de har gjort feil - det ville være å ta en urimelig hevn (timoreitai). Vi straffer (kolazei) en som gjør en feil med den hensikt at han ikke skal gjøre feilen igjen (Protagoras 323 E).

- Clement of Alexandria (Stromateis 4.24; 7.16) definerer kolasis som ren disiplin, og timoria som gjeninnføringen av "ondt for ondt".

- Aulus Gellius sier at kolasis blir gitt slik at en person kan bli korrigert. Timoria blir gitt slik at verdigheten og autoriteten (til den forulempede) kan bli gjenopprettet (The Attic Nights 7.14).

Forskjellen er ganske tydelig, og gjennomgående konsistent i det greske språket. Timoria er hevnende straff, men Kolasis blir alltid gitt med hensikt å endre og kurere. Som du ser betyr ikke "kolasis" en straff, men en korrigerende, helbredende, og restaurerende behandling, og til det BESTE for den som mottar denne (kolasis) behandlingen. Setter vi de to ordene, aionios og kolasis sammen, skal det altså ikke oversettes "evigvarende straff" men "tidsbegrenset og korrigerende behandling." Det stemmer med ordets opprinnelse fra gartneryrket, der kolasis betyr: