top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Alle vinner!


Tit 2:11: "For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker." Guds nåde - Jesus - er blitt åpenbart med en bestemt hensikt.

Denne hensikten er å bringe/gi/overlevere/bekrefte frelse, oversatt fra soterios (fra ordet frelser), som forsterker og understreker den direkte anvendelsen av Guds frelse til alle mennesker. Begrepet "gi frelse" betyr altså ikke "tilby frelse".

Dette er en meget viktig nyanseforskjell, for det er uendelighet av forskjell på en gave du er gitt, og en gave du bare tilbys. Det du er gitt er din eiendom, men det du kun tilbys er ikke ditt før du sier ja og aksepterer gaven. Ser du forskjellen?

Frelse iflg Strongs; sōtḗrion (a substantival adjective derived from 4990 /sōtḗr, "Savior") – properly, of salvation ("applied salvation"), emphasizing the direct application of God's salvation. Hvem er det som frelsens gave er gitt til - ikke kun tilbudt til? Jo, det er alle. Her tar jeg med alt Strongs har å si om ordet ALLE, og som du vil se forsterker deres utlegning inntrykket av at alle, absolutt alle mennesker er inkludert i denne GITTE gaven. pas: all, every Original Word: πᾶς, πᾶσα, πᾶν Part of Speech: Adjective Transliteration: pas Phonetic Spelling: (pas) Definition: all, every Usage: all, the whole, every kind of. HELPS Word-studies 3956 pás – each, every; each "part(s) of a totality" (L & N, 1, 59.24). 3956 /pás ("each, every") means "all" in the sense of "each (every) part that applies." The emphasis of the total picture then is on "one piece at a time." 365 (ananeóō) then focuses on the part(s) making up the whole – viewing the whole in terms of the individual parts. Min konklusjon; Jesus, Guds nåde er åpenbart for å gi frelse til alle. Jesus bekreftet at alle mennesker er Guds barn - han kom ikke kun med et tilbud om å bli det. Frelse er når du pakker opp gaven og nyter godt av det intime felleskapet med Gud, Jesus og DHÅ. Frelse er å se hvem du er, bli reddet (sozo) fra løgnen som sier at Guds favør og relasjon må fortjenes. Frelse er å se hvem du er - ikke å bli noe du ikke er.

Alle vinner!


bottom of page