top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hvem er DEM?


Rom. 8:29-32: "Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken. Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?"

DEL 1 Les først disse versene rolig 3-4 ganger - la det synke inn litt, og så spør deg selv; Hvem er DEM? Er det kun noe få av oss? Er det alle? Hvem er dem? Et par ledetråder; Paulus sier at disse "dem" er på forhånd vedkjent av Gud; at Gud på forhånd har vedkjent seg dem. Ordet vedkjent kommer fra proginosko, som betyr å kjenne på forhånd. Ordet kjenne, om vi deler ordet opp i to deler; pro (før) og ginosko (kjenne) brukes i Joh 17:3: "Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus." Dette verset henger sammen med Joh. 3:16 som sier;

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Se hva Strongs sier om kjenne Gud/være kjent av Gud, som tilsvarer det å ha evig liv beskrevet i "den lille Bibel; to know, especially through personal experience (first-hand acquaintance). 1097 /ginṓskō ("experientially know") is used for example in Luk 1:34, "And Mary [a virgin] said to the angel, 'How will this be since I do not know (1097 /ginṓskō = sexual intimacy) a man?' Kjenne - ginosko - er å kjenne noen så intimt og personlig at det også brukes om samleie! Dette betyr at Gud - på forhånd, altså tusenvis av år før frelsen - kjenner oss like personlig som mange tradisjonelt tror man først blir kjent når vi sier ja til Jesus/blir frelst. Så hvis frelse er å kjenne Gud, og å være kjent av Gud (det går begge veier), hva betyr dette verset da? For her står det jo at vi PÅ FORHÅND er kjent (pro-ginosko) av Gud? Eller sagt på en annen måte, at vi PÅ FORHÅND har evig liv!! Kan det rett og slett betyr at menneskene aldri mistet relasjonen med Gud? Har vi aldri vært "ikke kjent av Gud"? Mistet vi aldri det evige livet i Guds fellesskap? Er alle mennesker Guds barn, og har vært det allerede FØR Gud skapte jorden? Er det dette verset sier her?

DEL 2

I del 1 så vi at vi ALLTID har vært kjent/ginosko av Gud, som er samme ordet som beskriver det evige livet i Joh. 17:3; "evig liv er å KJENNE/GINOSKO Gud!" I del 2 tenkte jeg vi skulle se på uttrykket; "på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde," og vi ser først på ordene "på forhånd bestemt!" De er oversatt fra proorizó, og Strongs forklarer; Definition: to predetermine, foreordain Usage: I foreordain, predetermine, mark out beforehand. Det betyr altså å beslutte på forhånd, merke seg ut på forhånd, etablere en grense, en beslutning på forhånd, på forhånd bestemme seg. Ordet består av to deler, som vi ser av Strongs; proorízō (from 4253 /pró, "before" and 3724 /horízō, "establish boundaries, limits") – properly, pre-horizon, pre-determine limits (boundaries) predestine. [4309 (proorízō) occurs six times in the NT (eight in the writings of Paul). Since the root (3724 /horízō) already means "establish boundaries," the added prefix (pro, "before") makes 4309 (proorízō) "to pre-establish boundaries," i.e. before creation.] Dette forsterker innholdet av menneskeheten, som vi allerede har sett alltid har hatt en intim relasjon med Gud (selv om vi kanskje trodde vi ikke hadde det), også på forhånd var utvalgt, og at Gud på forhånd (pro) hadde bestemt seg for at vi skulle bli; "formet etter hans Sønns bilde!" Ordene "formet etter" stammer fra summorphos og betyr iflg Strongs; conformed, by sharing the same inner essence-identity (form); showing similar behavior from having the same essential nature (used in Phil 3:10; this adjectival form also occurs in Rom. 8:29 in many texts). Beslutningen Gud i følge Bibelen på forhånd har tatt er i følge grunnteksten at vi skal bli lik Gud, og dele samme natur som Ham. Sagt på en annen måte; Gud, som alltid har hatt en intim relasjon med oss/alltid har kjent oss (kjenne Gud tilsvarer å ha evig liv), har også FØR VERDEN ble skapt besluttet/bestemt/etablert denne sannheten/virkeligheten at vi/menneskene SKAL ha samme natur som Ham selv - som Jesus. Vi blir altså ikke bare født som Guds barn, men vi var det allerede FØR verden ble skapt! Er det ikke det som står i Ef. 1:4-5? "I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt. I kjærlighet har han, av sin egen frie vilje, forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus,"

DEL 3

I del 3 ser vi på denne setningen; "Og dem som han på forhånd har bestemt til dette, har han også kalt. Dem som han har kalt, har han også erklært rettferdige, og dem som han har erklært rettferdige, har han også gitt herlighet." Vi er PÅ FORHÅND BESTEMT til å være Guds barn, og vi er i tillegg også KALT! Kalt er oversatt av ordet kaleó og betyr invitert! Men hvem er invitert? Slik jeg leser Bibelen gjelder dette ALLE - hele menneskeheten der ingen er utelatt. Invitasjonen gjelder alle, og alle er kvalifisert før verden ble skapt fordi den allmektige Gud har bestemt og besluttet at slik er det! Neste ord er "erklært rettferdige" Det er oversatt fra dikaióō og betyr iflg Strongs; approved, especially in a legal, authoritative sense; to show what is right, i.e. conformed to a proper standard (i.e. "upright"). The believer is "made righteous/justified" (1344 /dikaióō) by the Lord, cleared of all charges (punishment) related to their sins. Alle mennesker er altså "erklært rettferdige," og legg merke til at vi ble det FØR verden ble skapt! Vi ble altså født rettferdige for Gud sett fra et juridisk ståsted, og hundre prosent frikjent for alle synde-relaterte anklager. Noe mer frikjent er det ikke mulig å bli, når Gud selv - til og med FØR du ble født og FØR jorden ble skapt - frikjente deg og bestemte at slik skal din stilling ALLTID være. Men vi er ikke bare erklært rettferdige, men vi er også ifgl Bibelen "gitt herlighet". Dette er oversatt fra "doxazó" og betyr; Definition: to render or esteem glorious (in a wide application) Usage: I glorify, honor, bestow glory on. Cognate: 1392 doksázō (from 1391 /dóksa, "glory") – glorify; properly, to ascribe weight by recognizing real substance (value). See 1391 (doksa). Glorifying (1392 /doksázō) God" means valuing Him for who He really is. For example, giving (ascribing) glory to God" personally acknowledges God in His true character (essence). Å være gitt herlighet betyr, og hold deg fast; Du er gitt den ufattelige store verdi, ære, posisjon som som et ekte barn av Gud! På grunn av denne GAVEN fra Gud kan du anerkjenne og omfavne hvem du egentlig er. Det er Gud selv som anerkjenner deg som hans elskede barn, og denne posisjonen i Guds hjerte er evig din fordi Gud har besluttet det, bestemt det, sagt det er slik, og alltid skal være slik. Og når sa han dette? FØR verden ble skapt. Det vil si at du alltid har vært elsket, feilfri, rettferdig, frikjent, og høyt verdsatt i Guds øyne. Du lever "midt i Guds hjerte", og ingenting og ingen har makt til å rive deg ut. Du er Guds barn, elsket og verdsatt, verdifull og vakker, og slik har Gud ALLTID sett deg, og vil ALLTID se deg. Hva er da frelse? Å SE DETTE SOM GUD ALLTID HAR SETT!

DEL 4

I de tre første delene har vi i Rom. 8 sett at Gud på forhånd, før verden ble skapt, forutbestemte at alle mennesker skal være hans barn for evig! For noen løfter som ligger skjult i Bibelen, om man er villig til å lete med et åpent sinn. I dag avslutter jeg med Paulus sin 2-delte konklusjon til versene 29-30, som vi finner første del av i vers 31; "Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" Et retorisk spørsmål, kanskje myntet spesielt på datidens såkalte rett-troende? De som påstod at Guds favør måtte fortjenes, og at om man ikke levde opp til en gitt standard så ble Gud deres fiende? Men her, i denne lille setningen, ligger Evangeliet skjult tilstede. Om Gud er for deg, hvem kan da være mot deg? Det betyr at uansett hvem som anklager deg, er i mot deg, så skal du trøste deg med at det finnes ingen over Gud, og Han - den allmektige Gud - er og forblir DIN VENN for evig! Så da kan de si hva de vil, både de skriftlærde, rett-troende, pastorer, lærere og forkynnere. De kan dømme og fordømme, true og skremme, men vi sier som Paulus; "Er Gud for oss, hvem er da mot oss?" Siste del av konklusjonen er dette; "Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham?" Her slår Paulus "spikeren i gjernings-kista" og utfordrer enhver til å motsi ham ved følgende påstand; "Gud, som ikke en gang sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle....." Skulle han da kunne gjøre noe annet - beviser ikke denne Guds handling - at Gud selvsagt gir deg favør, velsignelser, og et EVIG liv i hans familie?" Ja, hva sier man til det?

Man sier seg ENIG! Ordene "gi oss alle ting" er oversatt av xarízomai og betyr: to show favor, give freely - barmhjertighet, gi frivillig, utvise favør mot Usage: (a) I show favor to, (b) I pardon, forgive, (c) I show kindness. Cognate: 5483 xarízomai (from 5485 /xáris, "grace, extending favor") – properly, to extend favor ("grace"), freely give favor to grant forgiveness (pardon). 5483 /xarízomai ("favor that cancels") is used of God giving His grace to pardon. This is freely done and therefore not based on any merit of the one receiving forgiveness. [5483 (xarízomai) literally means, "to exercise grace, freely show favor," i.e. willingly ("graciously") bestow.] Min konklusjon blir: Gud er bare god, og akkurat slik som Jesus viste oss. Alle mennesker er inkludert i frelsesverket, og alle mennesker vil til slutt leve sammen i Guds familie. INGEN er utelatt - ALLE blir med!


bottom of page