top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Det var noe vi ikke forstod...


Joh. 16:7-9: "Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den...... " Jesus sier noe meget viktig til disiplene, men som de sliter med å forstå. Jesus sier nemlig at; "Det er det beste for dere at jeg går bort." Årsaken forklarer han slik; "For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere." Den Jesus kaller "talsmannen" vil IKKE kunne komme om Jesus blir, men det vil først kunne skje om han forlater dem. Talsmannen, om du ikke allerede vet det, er DHÅ! Men hvorfor er det så viktig at talsmannen kommer? Som du ser i verset jeg har sitert øverst skal talsmannen, DHÅ, gå i rette med verden (kosmos - universet og alle som bor der) og vise dem noe som er av aller største viktighet. For det er noe verden IKKE har forstått, og som er meget viktig AT de forstår. Men hva er det som er så essensielt, så viktig at verden forstår, og som Jesus faktisk måtte gå korsets vei for å overbringe til oss? Jo, det er for å avsløre systemet straff og belønning, satans løgn om Gud som hadde påført menneskene den feilaktige overbevisning at Guds favør måtte fortjenes via deres gode prestasjoner. Presteskapet hadde videreført denne prestasjonsbaserte løgnen fra satan, og satt den i system ved å bruke Loven mot oss. Loven dømte oss alle som "syndere", med referanse til en handling, hver gang vi ikke klarte å oppfylle et av Lovens mange bud og regler. Som hamstere i et hamsterhjul kom vi aldri fram til målet - gode nok for Gud. VI MÅTTE BEFRIS FRA VÅR OPPFATNING AV AT VI ALLE VAR SYNDERE! Derfor måtte Jesus dø, og berede grunnen for at DHÅ (ham selv) kunne komme til verden. Husk at Jesus i et menneskes skikkelse kunne snakke kun til dem som var innenfor hans stemmes rekkevidde, men via DHÅ kan han tale til alle mennesker personlig. Legg merke til denne ordlyden som du kanskje ikke har lagt merke til før; "Han (DHÅ) skal gå i rette med VERDEN!" Det betyr at DHÅ, som bor i menneskers hjerter og taler til dem fra innsiden, skal overbevise VERDEN, (kosmos) som er ALLE mennesker; både de vi kaller frelst, og de vi kaller ufrelst. Det betyr slik jeg tolker dette at DHÅ bor i ALLE!

Han (DHÅ) bor altså i kristne og ikke kristne, ateister, muslimer, buddhister etc, og skal gå i rette med VERDEN. I og med at DHÅ taler fra innsiden i et menneske, betyr dette etter min oppfatning at ALLE har DHÅ i seg. Det er dette Paulus kaller hemmeligheten; at alle mennesker - også hedningene - er i Kristus. For Jesus kaller DHÅ for meg. (JEG kommer til dere - Joh. 14:18) Til slutt; Her er hva DHÅ skal opplyse verden om, og det sier Jesus slik i Joh. 16:9: "Synden er at de ikke tror på meg!" Synd har aldri handlet om gjerninger, men om en tilstand i sinnet! Så vil selvsagt feil tilstand i sinnet FØRE til feil handling, men det er sekundært og kun symptomatisk.

Husk at ikke en gang en lillefinger vil røre seg før den får beskjed om dette via sinnet. Det er sinnet som bestemmer dine handlinger, og det er således sinnet som må endres om handlingene er feil - ikke omvendt! Synd er ikke et verb, men et substantiv. Det beskriver det som skjedde i fallet da mennesket begynte å TRO - ikke handle - feil om Gud, og begynte å tro løgnen fremfor sannheten om Gud. Og hva, eller rettere sagt HVEM er sannheten om Gud? For sannheten er ikke den riktige tolkningen av Bibelen, men en PERSON! Joh. 14:6-7: "Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham." Min konklusjon blir da; Synden beskriver ikke en handling, men en tilstand i sinnet. Derfor sa Jesus til jødene; "omvend dere!" i betydningen; TENK OG TRO ANNERLEDES OM GUD! Han sa ikke; "TA DERE SAMMEN; PRESTER BEDRE!" Hvis du ikke ennå klarer å forstå hva synd er, så lytt til DHÅ i ditt hjerte! Han (Jesus) er mer enn villig til å åpenbare alt du trenger å vite.


bottom of page