top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du må tro!


Ef. 2:8: "For av nåde er dere frelst, ved tro."

Man hører ofte at man MÅ tro, ta det imot i tro, og tro gjøres til menneskets oppgave.

La oss derfor se litt på "tro" sammen, og dagens inngangs-vers brukes ofte som et bevis på at vi må gjøre vår del - Vi må TRO!

Men resten av setningen i vers 8 hinter om at tro kanskje ikke er vår oppgave, for der leser vi;

"Det er ikke deres eget verk, men Guds gave."

Om vi leser et par setninger til så blir meningen enda tydeligere, for der leser vi;

"Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem."

Dette får være innledningen som forhåpentligvis vil vekke din interesse til å lese mer om hva tro er, og om det kan være at tro er en GAVE fra Gud, ikke vår OPPGAVE for Gud?

La kunnskapen få deg til å senke skuldrene, og "heise hvitt flagg" i forhold til egne prestasjoner - også på området TRO!

Som vanlig går vi til Strongs, og ser hva de kloke hoder har forsket seg fram til. Tro kommer fra grunntekstordet pístis og Strongs forklarer;

Tro er alltid en gave fra Gud, og er aldri noe som kan produseres av mennesker. Kort sagt, pistis ("tro") for den troende er "Guds guddommelige overtalelse" - og derfor forskjellig fra menneskelig tro (tillit), men involverer det. Herren føder fortløpende tro til og i mennesket, slik at de kan vite hva Han foretrekker, dvs. overbevisning om hans vilje (1 Joh 5: 4).

TRO ER ALLTID EN GAVE FRA GUD!

Jeg tar med litt mer fra Strongs, pluss et par tillegg fra meg for å få det noe kompliserte engelske "Strongs-språket" noe mer forståelig;

Vi mottar alltid tro fra Gud, og tro er aldri generert av oss.

Tro blir utelukkende gitt til de forsonede (Gud har forsonet verden med seg selv). Det er ikke en dyd/egenskap som kan opparbeides t av menneskelig innsats.

1. Joh. 5:4: "For alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro" (pístis, Guds gave til det enkelte menneske.)

Tro (pistis) en overtalelse fra Gud som vi mottar når Han gir oss impulser ("guddommelig gnist") i form av tiltale fra DHÅ. Tro er alltid Guds verk og innebærer å høre hans stemme - hvor den troende får del i Hans foretrukne vilje (jfr. Calvyn).

I Skriften er tro (faith-pístis) og tro i betydningen menneskelig tro/mental overbevisning (believe), ikke det samme. Tro kommer alltid fra Gud og involverer Hans åpenbaring, og står således høyt over vår menneskelige evne til å tro (believe).

Tro er Guds arbeid i oss; tro er aldri menneskers arbeid. Vi kan ikke produsere tro av oss selv, og vi kan heller ikke "ville det til eksistens". Snarere kommer troen ved at Kristus taler sitt rhema-ord i oss.

Tro er en guddommelig gitt overbevisning av de usynlige ting. (Homer Kent Jr., Hebrews, 217, quoting Theological Dictionary of the NT vol 2, 476).

Tro er det "organet" som gjør at mennesket kan se den usynlige verden. (F. Bruce, Hebrews, 279).

Tro (faith) og "believe" er ikke det samme. Da Jesus fortalte at, "Din tro har frelst deg" var troen (faith) fortsatt Guds gave.

Tro (4102 / pistis) innebærer menneskelig tro, men det går utover det menneskelige fordi det involverer Guds personlige åpenbaring. Tro er alltid Guds arbeid og fortjeneste.

Refleksjon: Demoner tror (believe) (og skjelver). . . men de har ikke (FAITH) tro!

Js 2:19: "Du tror (believe) at Gud er en. Du gjør det bra, demonene tror (believes) og skjelver" (NASU).

Konklusjonen blir slik jeg ser dette at tro er Guds gave - ikke oppgave. Det burde løfte byrdene av alles skuldre, og heise hvitt flagg i forhold til egen prestasjoner. For også tro er av nåde.


bottom of page