top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Har du stoppet opp?


Romerne 12:2 sier: "la dere forvandle ved at sinnet fornyes...." Hva menes egentlig med det? Ble vi ikke nye skapninger i frelsen?

La oss se på ordet "forvandle" aller først. Grunntekstordet er "metamorphóō" og betyr iflg Strongs;

(from 3326 /metá, "change after being with" and 3445 /morphóō, "changing form in keeping with inner reality") – properly, transformed after being with; transfigured. We are transformed into the same image (of consummate excellence that shines in Christ), reproduce the same image.

Det handler om en forvandling, ikke kun en forandring. Og ikke en hvilken som helst forvandling, men en forvandling til å bli den vi er skapt å være, et Guds barn skapt i Hans bilde. Forvandlingen er samtidig en reversering av fallets konsekvenser der vi ved å tro løgnen om Gud, og dermed oss selv, ble hindret/hindret oss selv i å nå vårt potensiale som er intet mindre enn å være lik Jesus.

Fra grunntekstordet har vi også ordet metormorfose, som blant annet beskriver den utrolige forvandlingen en jordbunden, ekkel larve gjennomgår på veien til å bli en av Guds vakreste skapninger - en sommerfugl som er fri til å fly hvor den vil. Alle forstår at det ikke er sommerfuglen som i egen kraft og via egen bestemmelse velger å bli en sommerfugl, men den blir forvandlet der den passivt ligger og hviler i sin beskyttende kokong - det beskyttende hylsteret som skjermer den fra ytre negativ påvirkning.

Forvandlingen skjer innenfra!

" for vi er slik som han er,,," (1. Johannes 4:17)

Legg også merke til at det står; "la dere forvandle." Legg også merke til hva det IKKE står, for det står ikke "dere må forvandle dere selv!" Denne forvandlingen er altså ikke noe vi kan prestere selv i egen kraft, men den skjer ved at vi tillater Guds kraft å gjøre det for oss, i oss, og med oss.

Men vi må ville det, vi må tro det er mulig, vi må ønske det. Men da må vi samtidig anerkjenne at prosessen med forvandling ennå ikke er ferdig, at vi ikke er ferdig med å utvikle oss, og forstå og omfavne at noe i oss må dø, forsvinne, og erstattes av noe nytt.

Forvandle, det positive, står i kontrast til det negative : "la dere ikke lenger prege av den nåværende verden." Ordet "prege" kommer fra grunntekstordet; sysxēmatízō, og Strongs forklarer:

(from 4862 /sýn, "identified with" and sxēmatizō, "having outward shape") – properly, assuming a similar outward form (expression) by following the same pattern (model, mold). To conform oneself (i. e. one's mind and character) to another's pattern.

Å la seg prege er det motsatte/kontrasten til forvandling, og betyr å la sinnet og karakteren bli identisk med de fysiske omstendighetene, kulturen og de tradisjoner man til enhver tid befinner seg i. Man lar de fysiske sansene definere seg selv, og styres av hva man ser, lukter, føler, hører og kjenner, der man skulle ha latt DHÅ – Gud i deg – forvandle deg og lede deg på veien til ditt potensiale, det som Jesus demonstrerte da han gikk på jorden som menneske.

Hvor befinner du deg i utviklingen? Har du endret måten du tenker på, er på, ser verden og Gud på de siste 12 måneder? De siste 5 år? Har du oppdaget nye sider ved deg selv, latt andre ting dø bort, eller har du vært den samme, trodd det samme, tenkt likt, snakket likt, trodd likt i en lang periode?

Er du den samme, lar du deg prege eller forvandle?

VI må forstå at gudslivet er en prosess der vi ikke må bli komfortable i vår egen tro, vårt syn på Gud og oss selv, for da stopper vi Guds prosess med vår forvandling. Ingen, og jeg sier ingen av oss ser ennå alt slik vi burde og kan, og vi er alle i den samme prosessen mot stadig mer lys. Personlig er jeg så utrolig glad for at jeg kan si at de siste årene har jeg latt Gud forvandle meg mer enn på de foregående 20 år. Prosessen har ikke flatet ut og går saktere, men den har akselerert og går raskere enn noen gang.

Det er mer å se, mer land å innta som det heter på bibelspråket, og så uendelig mer å se om deg selv. Gud er større enn vi tror, vet og aner, så ikke vær redd for nye åpenbaringer. Vær heller redd for å stivne i din nåværende form, ditt gudsbilde, og syn på verden, frelsen, og mennesker. Vær redd for å la deg prege!

La deg forvandle, sier Bibelen. Det er en passiv forvandling fra din side, men en aktiv inngripen fra Guds side. Men det er du som med din frie vilje tillater eller avviser denne forvandlingen, og mange gjør det Paulus advarte om; "IKKE la deg prege av den nåværende verden......"

Hvordan går det med din utvikling og din prosess? Still deg det spørsmålet i dag, og tenk noen år tilbake. Er du forvandlet, eller ser du det samme i speilet i dag som du alltid har gjort?

Les mer om dette i leksjonene:

Den nye skapningen.


bottom of page