Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Har du stoppet opp?


Romerne 12:2 sier: "la dere forvandle ved at sinnet fornyes...." Hva menes egentlig med det? Ble vi ikke nye skapninger i frelsen?

La oss se på ordet "forvandle" aller først. Grunntekstordet er "metamorphóō" og betyr iflg Strongs;

(from 3326 /metá, "change after being with" and 3445 /morphóō, "changing form in keeping with inner reality") – properly, transformed after being with; transfigured. We are transformed into the same image (of consummate excellence that shines in Christ), reproduce the same image.

Det handler om en forvandling, ikke kun en forandring. Og ikke en hvilken som helst forvandling, men en forvandling til å bli den vi er skapt å være, et Guds barn skapt i Hans bilde. Forvandlingen er samtidig en reversering av fallets konsekvenser der vi ved å tro løgnen om Gud, og dermed oss selv, ble hindret/hindret oss selv i å nå vårt potensiale som er intet mindre enn å være lik Jesus.

Fra grunntekstordet har vi også ordet metormorfose, som blant annet beskriver den utrolige forvandlingen en jordbunden, ekkel larve gjennomgår på veien til å bli en av Guds vakreste skapninger - en sommerfugl som er fri til å fly hvor den vil. Alle forstår at det ikke er sommerfuglen som i egen kraft og via egen bestemmelse velger å bli en sommerfugl, men den blir forvandlet der den passivt ligger og hviler i sin beskyttende kokong - det beskyttende hylsteret som skjermer den fra ytre negativ påvirkning.

Forvandlingen skjer innenfra!

" for vi er slik som han er,,," (1. Johannes 4:17)

Legg også merke til at det står; "la dere forvandle." Legg også merke til hva det IKKE står, for det står ikke "dere må forvandle dere selv!" Denne forvandlingen er altså ikke noe vi kan prestere selv i egen kraft, men den skjer ved at vi tillater Guds kraft å gjøre det for oss, i oss, og med oss.

Men vi må ville det, vi må tro det er mulig, vi må ønske det. Men da må vi samtidig anerkjenne at prosessen med forvandling ennå ikke er ferdig, at vi ikke er ferdig med å utvikle oss, og forstå og omfavne at noe i oss må dø, forsvinne, og erstattes av noe nytt.

Forvandle, det positive, står i kontrast til det negative : "la dere ikke lenger prege av den nåværende verden." Ordet "prege" kommer fra grunntekstordet; sysxēmatízō, og Strongs forklarer: