top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva skjer når du blir født på ny?


Johannes 3:7: «Undre deg ikke over at jeg sa at dere må fødes på ny.»

Født på ny - gennēthēnai anōthen – to be born from above – født av/fra; himmelen, ovenfra, opphavet.

Strongs forklarer ordet anóthen slik:

Short Definition: from above, from the beginning, again

Definition: (a) from above, from heaven, (b) from the beginning, from their origin (source), from of old, (c) again, anew.

Det første ordet – født – kommer fra gennaó, og Strongs forklarer:

Short Definition: I beget, bring forth, give birth to

Definition: I beget (of the male), (of the female) I bring forth, give birth to.

Født på ny er altså å bli satt i original stand av vårt opphav.

Bibelen bruker dette begrepet «født på ny» veldig lite, mens vi kristne bruker dette begrepet kanskje mest av alle? Jesus brukte det kun til Nikodemus, mens til disiplene snakket han om å gjøre disipler som kunne videreformidle budskapet.

Det nest mest brukte begrepet er vel det vi finner i 2 Korinter 5:17, som sier: «Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.»

Her ser vi at «født på ny» beskrives som å gå fra en GAMMEL skapning til en NY skapning. Alt er blitt nytt, sier noen oversettelser.

Vi «graver» litt videre for å se hva Bibelen har å fortelle oss om denne nye fødselen, for vi forstår jo at Bibelen ikke snakker bokstavelig her, men i bilder. (noe den veldig ofte gjør) Vi blir jo ikke bokstavelig talt nye skapninger, sånn fysisk. For vi ser jo helt like ut etter den nye fødselen, og våre uvaner og mindre heldige karakter og personlighetstrekk henger dessverre også med i veldig stor grad.

VI leser hva 19030 oversettelsen bruker for begrep om den nye fødsel i 1 Timoteus 2:3-4: «For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.»

Sannhet - alétheia - betyr iflg Strongs: truth, but not merely truth as spoken; truth of idea, reality, sincerity, truth in the moral sphere, divine truth revealed to man, straightforwardness.

Her ser vi at frelse/født på ny kalles å komme til sannhets erkjennelse. Ikke bare en sannhet talt med ord, men den guddommelige sannheten åpenbart til mennesket. Dette gir oss et hint om HVOR denne nye fødselen finner sted. Det skjer altså i våre sinn, der tankene er.

La oss se om Bibelen har mer å si oss om hva denne nye fødselen, og hva denne nye skapningen egentlig er. I Apostlenes gjerninger 26:18 ser vi hva Jesus sa til Paulus: «Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg.»

Jesus bruker nå litt andre bilder for å forklare oppdraget med frelse/ny fødsel, og det første er : DU SKAL ÅPNE DERES ØYNE. Han tenker ikke på våre fysiske øyne, men på hva et menneske tenker og således ser med sine innvendige øyne. Igjen bekreftes det at den nye fødsel foregår i sinnet.

Jesus ber Paulus om å endre menneskenes uriktige gudsbilde, det dualistiske "god og ond bildet" de hadde av Gud på denne tiden! Eller som Jesus sier i Matteus 4:17 (1930): «Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær!»

Menneskene måtte omvende seg, tenke annerledes, vende tankene sine fra det eksisterende og til noe nytt. De måtte billedlig talt bli født på ny!

Den nye fødsel, frelsen, ny skapning, handler som vi ser altså om hvordan vi tenker om Gud. For ordet «omvende» betyr ikke å synde mindre, prestere så godt man kan, men det er oversatt fra grunntekstordet metanoeó.

Vi lar igjen Strongs forklare:

Short Definition: I repent, change my mind

Definition: I repent, change my mind, change the inner man (particularly with reference to acceptance of the will of God), repent.

I Change my mind – jeg begynner å tenke annerledes. Kan det egentlig sies tydeligere?

Da begynner vi å nærme oss et klarere bilde på hva ny fødsel egentlig er, men vi ser litt mer på begrepene Jesus selv bruker i stedet for ny fødsel når han gir oppdraget til Paulus: «så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud.»

Mørke kommer fra ordet skotos, og betyr et moralsk mørke. Du tenker sikkert som jeg på hva Johannes sa i 1 Johannes 1:5: «Dette er det budskap vi har hørt av ham og forkynner dere: Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.»

Og ja, det er det samme ordet for mørke også i dette verset. Vi skal altså vende oss bort fra det mørke som IKKE finnes i Gud, og til det lyset som KUN finnes i ham. For det er som sagt ikke mørke i Gud, men i ham er det bare lys.

Lys kommer fra ordet skotos, og Strongs forklarer oss dette slik:

5457 phṓs (a neuter noun) – properly, light (especially in terms of its results, what it manifests); in the NT, the manifestation of God's self-existent life; divine illumination to reveal and impart life, through Christ.

Lyset vi skal vende oss til er det selveksisterende livet, den gudommelige åpenbaringen som åpenbarer og gir oss del i Gud, I KRISTUS!

Satans makt vi skal vende oss bort fra er det mørke som er den billedlige beskrivelsen av mangelen/fraværet av åpenbaring om hvem, og hvordan Gud egentlig er.

Sagt på en litt enklere måte, vi skal bytte ut løgnen om Gud med sannheten om Gud.

Den nye fødsel, å bli en ny skapning beskriver altså en endring i hvordan vi tenker om Gud. For nå vi endrer vårt tankesett om Gud, omvender oss, tenker annerledes om Gud, tenker som Gud, da først starter prosessen der våre liv og gjerninger endres til å bli lik Ham.

Å fødes på ny er å komme til sannhets erkjennelse. Det foregår i sinnet!

Å fødes på ny, bli nye skapninger er bilder som forklarer at vi endelig ser med våre innvendige øyne, vårt sinn, den sannhet som har vært fra evig av. Og hva er sannheten? Jo, Jesus er sannheten, veien og livet. Å fødes på ny er å se at Jesus viste oss DET SANNE BILDET AV GUD, men alle de konsekvenser det får når vårt gudsbilde, teologi, doktriner og tradisjoner korrigeres til å bli hundre prosent lik Jesus! Dette er så radikalt at bildene; ny skapning, født på ny, beskriver dette på en veldig god måte.

Å bli født på ny er derimot IKKE å gå fra å være Guds fiende til å bli Guds venn, å gå fra å være foraktet til akseptert, hatet til elsket, utenfor til innenfor, fra å være på vei til helvete til himmel. NEI, det er å se deg selv som Gud ser deg, og alltid har sett deg.

Du blir født på ny, en ny skapning, I DITT SINN. Det er der den nye fødselen skjer, og den nye skapningen blir til! Når sinnet er født på ny, forvandlet som Romerne 12:2 beskriver det, da vil også dine ytre gjerninger endre seg til å bli mer og mer lik ditt himmelske potensiale. Men først må du fødes på ny, i ditt sinn!

Sier du at Jesus kom for å gi oss et nytt sinn? Ja det er hva jeg sier, for uten at sinnet ditt FØRST forvandles, fødes på nytt, blir nytt, kan vi ikke bli en ny skapning. VI gjør nemlig det vi tror!

La meg avslutte denne leksjonen med Amplified Bible sin grundige, grunnteksttro beskrivelse av 2 Korinter 5:17: «Therefore if anyone is in Christ [that is, grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior], he is a new creature [reborn and renewed by the Holy Spirit]; the old things [the previous moral and spiritual condition] have passed away. Behold, new things have come [because spiritual awakening brings a new life].»


bottom of page