top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Ble du en ny skapning i frelsen?


La oss se litt på hva Bibelen sier, og det mest kjente verset er vel 2 Korinter 5:17: «Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.» Vi tar også med dette verset i Galaterne 6:15, som i praksis sier det samme: «For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.»

Så basert på Bibelen ser det helt klart ut til at vi blir såkalte «nye skapninger» i frelsen, og at dette er kjennetegnet på at vi faktisk er blitt frelst. Som vi ser i Galaterbrevet så handler det IKKE om omskjærelse, som var en viktig del av Loven, og dette forteller oss at Loven som frelsesvei er utelukket.

Dette er en viktig opplysning, for det finnes kristne i dag som selv etter frelsen kjenner på en frykt for å ikke strekke til. Man tenker at selv om man er frelst, en ny skapning, så kan man faktisk gjøre enten såpass grove feil/synder, eller så mange av dem, at man kan miste sin status som frelst. Men denne frykten er i følge Bibelen ubegrunnet, da alt dreier seg om man er en såkalt ny skapning eller ikke. Og er man det, vel da er man «sikret» for å bruke det utrykket.

For i denne prosessen fra gammel til ny skapning ser vi i 2 Korinter at det gamle, noen oversettelser sier ALT det gamle er borte, og som vi kan lese i 1930 oversettelsen, "ALT er blitt nytt!" Det forklarer oss at vi er gått fra å være en type skapning, til å bli en helt ny type skapning. Det er altså ingenting igjen av den gamle skapningen, men vi er hundre prosent nye.

Dette har i følge Bibelen INGENTING å gjøre med våre prestasjoner, gjerninger, eller i det hele tatt noe vi er involvert i , men som vi kan lese så har det med vår plassering i Kristus å gjøre. «hvis noen er i Kristus...» Kolosserne 1:13 bekrefter denne prestasjonsfrie forvandlingen slik: «Og med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i den arven de hellige får i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.»

Her ser vi at vi har Faderen å takke for vår nye tilstand, og at vi av ren nåde er fridd ut av det Bibelen kaller «mørkets makt.» Jesus bruker det samme bildet «mørke og lys» i det Han sender Paulus ut på sitt oppdrag, men legger også til begrepene «fra satans makt og til Gud».

Apostlenes Gjerninger 26:18: «Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud, for at de skal få tilgivelse for syndene og arverett sammen med dem som er blitt helliget ved å tro på meg.»

Ordet «mørke» kommer fra det greske «skotos» og betyr: «et åndelig mørke som gjør mennesket uvitende og ute av stand til å anerkjenne/respektere gudommelige ting, noe som medfølger ugudelighet og umoral.» Begrepet «mørkets makt» forteller oss at løgnen har en makt til å fange mennesker i sin egen uvitenhet, og at denne uvitenheten om Gud setter mennesket ute av stand til å velge rett.

Det var denne «satans makt» som Paulus skulle fri menneskene ut av ved å forkynne en prestasjonsfri forvandlingen fra gammel til ny skapning. Siden satan er omtalt som løgnens far, er altså den gamle skapningen et menneske fanget av satans løgn i sitt sinn. Den nye skapningen beskriver tilsvarende et menneske som blir kvitt løgnen om Gud, og får denne erstattet med sannheten om Gud.

Paulus forklarer prosessen med å bli en ny skapning på denne måten i Romerne 12:2: «la dere forvandle ved at sinnet fornyes...» LA DERE FORVANDLE – ikke DERE MÅ FORVANDLE DERE SELV! Dette stemmer med hva vi har lest tidligere, og bekrefter at forvandlingen er prestasjonsfri fra vår side, men også at der foregår i SINNET!

Det handler altså ikke om en endring i adferd, gjerninger, men om en endring i sinnet. Dette bekreftes igjen av den samme Paulus i 2 Korinter 10:4-5: «For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.»

Den nye skapningen har fått NYE TANKER OM GUD!

Da spør jeg igjen; ble du en ny skapning i frelsen? Først tar jeg deg med til begynnelsen, til Edens Hage. Der levde Adam og Eva i sin fullkommenhet, og de var på en måte originalen. Det var slik Gud skapte oss, og det er slik vi er tenkt å være. Men så kom fallet og ødela for oss. Men hva bestod egentlig fallet i? Jo, det bestod i at Adam og Eva trodde løgnen om Gud!

Fallet var ikke primært det at de spiste en forbuden frukt, det var kun en sekundær reaksjon, men at de i sitt sinn byttet ut sannheten om Gud med løgnen. De mistet sannheten, og endte opp med å leve i løgnen fra løgnens far – satan. Bibelen snakker faktisk ikke mye om frelse, selv om vi bruker kanskje det ordet aller mest, men heller om å kjenne sannheten.

1 Timoteus 2:4: «han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.»

Og hva er denne sannheten, eller retter sagt, HVEM er sannheten? Vers 5 og 6 forklarer: «For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker: mennesket Kristus Jesus, som gav seg selv som løsepenge for alle.»

I Johannes 14:6-7 sier Jesus om seg selv: «Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.»

Jesus er altså sannheten om Gud, og det er denne universelle og evige sannheten som de to første menneske mistet i fallet. Dette betyr da at den nye skapningen fra Guds side IKKE ER NYE, men det er slik Han har sett oss hele tiden. Vi har aldri mistet status som Guds ekte barn, som vi som jordiske foreldre heller aldri vil slå hånden av våre barn.

Men for oss oppleves det radikalt nytt når sløret letter fra våre sinn, og vi ser at Gud er akkurat som Jesus.

Så svaret på spørsmålet i overskriften er todelt. For Gud er du IKKE en ny skapning, for Han har sett deg slik hele tiden. Det var kun løgnen i ditt sinn som fortalte deg noe annet, som at du enten ikke var verdig, trodde nok, levde godt nok, aller noe annet. Men fra din side oppleves det virkelig som å «bli født på nytt» i det løgnen forsvinner og du får åpenbart hvor høyt Gud alltid har elsket deg.

Det gamle som forsvinner er rett og slett løgnen om Gud, og det nye som kommer til er sannheten om Gud. Det er det som kalles å «komme til sannhetens erkjennelse.» Sannheten er riktignok ny for deg, men IKKE for Gud. Han trodde jo aldri løgnen fra satan!

Jeg vil slutte med hvordan Amplified Bible forklarer 2 Korinter 5:17: ”Therefore if anyone is in Christ [that is, grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior], he is a new creature [reborn and renewed by the Holy Spirit]; the old things [the previous moral and spiritual condition] have passed away. Behold, new things have come [because spiritual awakening brings a new life].”

Den nye skapningen er ikke ny for Gud, men den er ny for deg. Du har i praksis vært den samme både før og etter korset, før og etter fallet, og før og etter frelsen. Gud har alltid elsket deg, og husk Han tilgav deg MENS DU ENNÅ I DITT SINN VAR EN GAMMEL SKAPNING, EN SYNDER!


bottom of page