top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

FORHOLDET MELLOM GUD OG SATAN I JOBS BOK


I deler av jødedommen så tror de at Satan er Guds tjener, slik at Gud står bak både det gode og det onde. Vi ser dette i Jes. 45:7 som sier:

"Jeg former lyset og skaper mørket. Jeg lager fred og skaper det onde. Jeg, Herren gjør alt dette."

Vi skal se litt nærmere på Gud og Satan i Jobs bok.

Egentlig står det ikke "Satan" i Jobs bok, fordi dette ordet står med bestemt artikkel foran seg. Så dersom det hadde vært engelsk ville det ha stått: "the satan". Så dette er en tittel og ikke et navn. Satan betyr motstander eller anklager. Men la oss kalle ham Satan for gammel vanes skyld.

Vi leser om rettferdige Job som Herren hadde behag i. Men så samles Guds sønner foran Herren, og blant dem var også Satan (Job 1:6). Herren roser sin tjener Job, men Satan mener at Jobs rettferdighet er kjøpt og betalt, og utfordrer Herren til å REKKE UT SIN HÅND og røre ved alt han har, og se om ikke han vil forbanne Herren. (Job 1:11).

Legg merke til hva Satan sier her. Han sier ikke: "Overlat Job til min hånd." Men han sier: "Rekk ut DIN hånd."

Så Satan vil at Gud skal rekke ut SIN hånd og ta hva Job eier. Og vi leser videre at Gud går med på dette og sier: "Se, han er i DIN hånd." (v. 12).

Dette er en underlig samtale, og man kan spørre seg: Hvilken hånd er det som slår Job her? Er det Guds hånd eller Satans hånd?

Dersom man tenker at Satan er Guds tjener, så kan man jo si at Satan er Guds forlengede arm i denne saken. Men vi må se mer på dette:

Vi leser at Jobs eiendom og hans barn blir tatt fra ham. Men legg merke til hva hans tjener sier: "GUDS ILD falt fra himmelen og fortærte sauene og tjenerne..." (v. 16)

Så dette vitnet sier at det var "Guds ild" som falt og fortærte. Igjen ser vi at Gud blir tillagt gjerningene her.

Og vi leser at gudfryktige Job fremdeles priste Gud i alt dette og sier:

"Naken kom jeg fra mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren gav, OG HERREN TOK. Herrens navn være lovet." (v. 21)

Vi ser her at Job tenker at det var HERREN som gjorde dette. Han sier at "Herren tok". Og det står videre: "I ALT DETTE syndet ikke Job." (v. 22). Men egentlig ville det jo være en grov synd å si at Herren var bak alt dette dersom det ikke var tilfelle? Men når det står at han var "uten synd", så må jo det bety at Job hadde rett i at det VAR Herren som var bak det som skjedde. For ellers hadde han jo syndet dersom han beskyldte Herren for å gjøre noe han ikke hadde gjort.

Videre leser vi at Gud og Satan møtes igjen. Herren sier at Job fremdeles ter seg rettferdig, og sier: "...og du har uten grunn EGGET MEG til å ødelegge ham" (2:3).

Så Gud sier her at Satan har "egget meg" (altså Gud) til å ødelegge Job! Så Gud tar altså på seg ansvaret for hva som skjedde med Job her.

Så ut i fra hvordan jeg tolker dette, så er det Satan som er Guds forlengede arm og muligens utfører det hele, men at det er Gud selv som tar ansvaret for alt dette. Det kan derfor se ut som om hva deler av jødedommen tror om dette forholdet mellom Gud og Satan i Det Gamle Testamentet er korrekt, i hvert fall dersom man leser Jobs bok.


bottom of page