Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

FADER VÅR.....


I vår artikkelserie om kjente bibelvers skal vi i dag ta for oss "Fader vår", (eller "Vår far" som det står i den nyeste bibeloversettelsen). Det er to versjoner av denne bønnen, og den mest kjente av dem finner vi i Matt. 6:9-13. Lukas sin versjon er litt kortere, og vi finner den i Luk. 11:2-4.

Vi skal se nærmere på det som står i Matteus, og vi ser i sammenhengen her at Jesus underviser om bønn. Han forteller først hva de IKKE skal gjøre, nemlig å be for å bli sett av andre (v. 5), men heller å gjøre det alene med Gud (v. 6). Poenget her ser ut til å være at motivet for bønn skal være rent. Videre så skal de heller ikke ramse opp tomme fraser eller mantraer, for Gud vet nøyaktig hva de trenger før de har forklart ham det (v. 7-8).

I denne sammenhengen kommer Jesus med et konkret eksempel på hvordan en bønn kan lyde, nemlig bønnen som vi kjenner så godt. Det er mulig at Jesus her fremlegger denne bønnen som et EKSEMPEL på hvordan man kan be, og ikke nødvendigvis tenkte at dette skulle bli en formel som man skulle be fem ganger om dagen, for å si det sånn. For man kan jo tolke Jesu ord om at "slik skal dere be" til sitt ytterpunkt å tenke at man IKKE skal be på noen andre måter, hvilket jo blir feil, siden både Jesus selv og apostlene ba andre bønner enn dette i andre anledninger (Joh. 17, Apg. 4:24-30).

Og dersom vi BARE skal be som i Fader vår så kan vi jo heller ikke takke Gud for noen ting, da denne bønnen ikke inneholder noe takk, (og Paulus formaner jo oss å takke - Fil. 4:6)

Så jeg ser på Fader vår som et eksempel på hvordan man kort og generelt kan uttrykke ulike bønnebegjær som personlige behov, tilgivelse og bønn om Guds rikes komme.

Men la oss gå nærmere inn på hva som står der.

Det bes om Guds rikes komme, og mange vet ikke hva "Guds rike" egentlig er. Noen tenker kanskje at det er "himmelen", mens andre tenker kanskje at Guds rike er Guds kraft og alt som er guddommelig. Men vi må huske på at Guds kraft, helbredelser og guddommelig inngripen også var en del av Det gamle testamentet, uten at dette ble kalt for "Guds rike" eller at det ble sagt at Guds rike var nær. Men først når Johannes døperen kommer på banen så snakkes det plutselig om at Guds rike (eller himmelens rike) er nær (Mat. 3:2). Så fra Johannes sin tid så ble Guds rike forkynt.

Så hva er da Guds rike? Noen tenker kanskje at Guds rike er den nye pakt, og alle de velsignelsene og godene vi har i den. Det er ikke noe dårlig forslag, men sier ikke Paulus at vi allerede har alle åndelige velsignelser i Kristus (Ef. 1:3)? Så hvorfor da be om at de skal komme?

Nei, jeg tror Guds rike er det messiasriket de forventet skulle komme når Messias, altså Jesus kom på banen.

I Daniel 7 står det om en Menneskesønn som skal komme på skyene og motta et kongerike (Dan 7:13-14). Og dette skulle være et evig rike, og det skulle være PÅ JORDEN. For vi leser i Dan. 7:22 at de hellige skal eie dette kongeriket,