top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

SALME 23


Vi fortsetter vår artikkelserie om verdens mest kjente bibelvers, og i dag skal vi snakke om Salme 23. Denne salmen er kanskje den mest kjente salmen, og blir brukt i ulike sammenhenger av både kristne og jøder, og det er ikke uvanlig å se denne salmen hengt opp på veggen både hjemme og i kirken, særlig første vers. Vi skal se nærmere på hva som egentlig står der, og spørre oss hva det er som gjør den så populær.

La oss lese salmen i sin helhet:

Herren er min hyrde,

jeg mangler ingen ting.

2 Han lar meg ligge i grønne enger;

han fører meg til vann der jeg finner hvile,

3 og gir meg ny kraft.

Han leder meg på de rette stier

for sitt navns skyld.

4 Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg.

Din kjepp og din stav, de trøster meg.

5 Du dekker bord for meg

like for øynene på mine fiender.

Du salver mitt hode med olje,

mitt beger flyter over.

6 Bare godhet og miskunn

skal følge meg alle mine dager,

og jeg får bo i Herrens hus

gjennom lange tider.»

Som i det forrige verset vi så på, Jer. 29:11, så har også denne salmen en veldig oppmuntrende kraft. Den gir trøst, håp, mot, styrke. Ting er ikke håpløst. Gud er der, uansett hva som skjer. Det er kanskje ikke så rart at slike vers og salmer er av de mest populære. Det er ingen som henger opp vers som snakker om hevn over fiender eller Guds straffedommer. (Ser du noen som har hengt opp slike ting, bør du kanskje holde deg unna.)

Salmen handler om livet. Det handler om at vi noen ganger ligger i grønne enger, og andre ganger går gjennom "dødsskyggens dal", og andre ganger igjen har vi fiender rundt oss. Om kanskje ikke med sverd, så med kritikk og svik. Men uansett, i alle disse ulike situasjonene så har vi en HYRDE. Noen som gir sitt liv for sauene. Noen som tar bjørnen og ulven.

Det kan for meg se ut som om salmisten her bytter på å snakke i bilder om hyrden og sauene, og å snakke om mennesker. F.eks. vers 1-2 snakker åpenbart om sauen, og sannsynligvis vers 4. Men 3, 5 og 6 ser ut til ikke å ha bildet av sauen i tankene. For dekker han bordet for sauens fiender? Bor sauen i Herrens hus? Så for meg ser bildene ut til å skifte gjennom salmen. (Men andre igjen mener at det er snakk om sauen gjennom hele salmen, så det er opp til tolkning.)

Tankene til en kristen går utvilsomt til Jesus som sier at han er "den gode hyrde". (Joh. 10:11). Mange tenker kanskje at dette er en måte for Jesus å fortelle at han er Gud på. Fordi Gud er jo åpenbart hyrden i Salme 23, og dersom Jesus sier at han er hyrden, så må jo det bety at Jesus er Gud?

Ja, dette er et poeng, men jeg vet ikke det var dette Jesus tenkte på. Begrepet "hyrde" blir også brukt for Israels konger og ledere (2. Sam. 5:2, Esek. 34:2). Vi vet også at David var hyrde før han ble konge, og Jesus forteller kanskje med dette at han var den David-sønnen som skriftene hadde talt om, som skulle være konge over Israel. Vi ser dette i Esek. 37:24 der det står at det profeteres at David skal være konge over dem (Israel), og de skal ha én hyrde.

Hyrde og sauer var et ganske vanlig bilde som profetene brukte, og vi ser også at flere nøkkelpersoner i Bibelen var hyrder. Både Moses og David var hyrder. Jakob det samme. Profeten Amos var hyrde. Det var også hyrder som var de første som fikk høre budskapet om Jesu fødsel (Luk. 2:8). Profetene brukte bilder som var kjente for folk den gang, og som fungerer godt i dag også, selv om vi ikke har hyrder her til lands.

Salmen maler et bilde av Gud som har kontroll og trekker i trådene. HAN lar meg ligge i grønne enger. HAN leder meg til de stille vann. HAN gir kraft og styrker sjelen, HAN leder på rettferdighetens stier, HAN dekker bordet osv. Det er et vanlig syn i skriftene at det som skjer kommer fra Gud. Selv regnet som kommer fra himmelen blir beskrevet som en velsignelse fra Herren (Matt. 5:45).

Er denne salmen ment for alle mennesker til alle tider? Salmisten sier jo at "du salver mitt hode med olje" (v. 5), og vi vet jo at David ble salvet som konge (1. Sam. 16:13). Men det er også mulig at hyrder kunne salve sine sauer med olje for å holde insekter borte og for å stelle sår. Vi vet også at de salvet syke når de ba for dem (Jak. 5:14). Og Jesus snakket om å salve sitt hode med olje når man fastet (Matt. 6:17), så det er tydelig at det var forbundet med glede og liv og velsignelse.

Salmen forteller nok kanskje noe om hvordan David opplevde sitt forhold til Gud. Hans liv inneholdt jo store kontraster, og han hadde til tider mange fiender, men opplevde gjennom alt dette Herrens hånd. Men vi vet jo også at den samme David skrev salmer som uttrykte stor nød og smerte.

Således kan Salme 23 virke som mer et ideal enn hva som man til enhver tid opplever, men vi skal likevel ikke ta bort kraften av de bekjennelsene som Salme 23 uttrykker, da Gud virkelig kan gjøre alt dette i de ulike situasjonene.

Salme 23 er en salme for sjelen. En positiv bekjennelse som bygger opp og styrker. En salme som forteller om Herrens omsorg og ledelse uansett livssituasjon.


bottom of page