top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

EVANGELIENE VAR UNDER LOVEN


Visste du at alt hva Jesus sa i evangeliene må sees i lys av å være under den gamle pakt, og at han sa dette til jødene?

Vi leser ofte evangeliene og overfører dette raskt til vår egen situasjon, og som ord direkte til oss. Men dette må vi gjøre med forsiktighet. Jesus talte til mennesker under loven, og han talte bare til jødene. Han sier selv i Matt. 15:24 at han bare var sendt til de fortapte i Israels hus. Han forbød disiplene om å preke til hedningene (Matt. 10:5).

Så Jesu tale var skreddersydd til jødene, ikke hedningene.

Jesus selv holdt loven. Han brøt kanskje med tradisjonene de hadde utarbeidet, altså "menneskebud", men ikke med Guds bud. (Skriftlærde og fariseere hadde mange "ekstrabud" som de hadde laget. Matt. 15:19).

Jesus sa jo selv: Ikke en bokstav eller prikk av loven skal forgå før alt er skjedd. (Matt. 5:18).

Jesus bød andre å holde loven. Det ville vært hyklerisk av Jesus å be andre holde loven dersom han selv ikke holdt loven. Han ba den spedalske gå til presten og ofre. (Matt. 8:4). Det samme sier han i Luk. 17:14 der han ber de ti spedalske vise seg for prestene. Dette er i henhold til loven som står i 3. Mos. 14 som handler om det seremonielle omkring rensing av hudsykdom. Det var en lang prosess som varte i dagevis.

De fleste som leser dette skjønner at de ikke skal gjøre det samme i dag dersom de ble renset av en hudsykdom. Men de samme personene må også ta forbehold når de leser resten av evangeliene og det Jesus sier. Man må ha dette i det såkalte bakhodet at Jesus her er under loven (Gal. 4:4).

Dette gjelder også frelsesspørsmålet. Mange tror at Jesus her taler om å bare tro, uten å følge loven. Men dersom dette er tilfelle, hvorfor ber da Jesus den rike unge mannen om å følge budene? (Matt. 19:18). Noen tror at Jesus nærmest prøver å lure denne mannen, for å få fram et poeng, men hvorfor skulle Jesus det? Vi ser det samme i lignelsen om den rike mannen og Lasarus. Den rike mannen ville advare sine brødre, men fikk følgende beskjed: "De har Moses og profetene." (Luk. 16:29). (Moses blir brukt som synonym på loven.)

I et annet tilfelle (Luk. 10:25) kommer en lovkyndig til Jesus og ville prøve ham og spør:

"Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?" Jesus spør så tilbake: "Hva står skrevet i loven?"

Den lovkyndige svarer: "Du skal elske Herren din Gud av hele din sjel, og din neste som deg selv." Jesus svarer: "Du svarte rett. GJØR DETTE OG DU SKAL LEVE."

Men mannen spør så: "Hvem er min neste?" Deretter følger lignelsen om den barmhjertige samaritan. Så denne lignelsen er skrevet i forbindelse med å holde loven. Det betyr selvsagt ikke at du IKKE skal være en "barmhjertig samaritan", bare så det er sagt. Men det interessante her er at dette var hva de skulle gjøre FOR Å LEVE, fordi dette var loven.

Ja, selvfølgelig skulle de tro på Jesus. Det var jo ikke slik at de IKKE skulle tro på ham og holde loven, slik som fariseerne. Nei, de måtte selvsagt tro. Men de var også under loven her.

Jesus kom med en advarsel: "Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene det, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike." (Matt. 5:19)

Her sier Jesus at loven skal både læres og holdes for å kalles stor i himlenes rike. Kan det bli tydeligere?

I Matt. 23:1-3 sier Jesus at fariseerne og skriftlærde sitter på "Mose stol", og de skal derfor gjøre som de sier, (men ikke som de gjør). Jesus anerkjenner altså her autoriteten til Moses og hans bud.

Det siste eksempelet er at vi ser de holdt høytidene. F.eks. rett før korsfestelsen så holdt de påske, der de slaktet påskelammet, som jo var et bud etter loven (4. Mos. 9).

Men når alt dette er sagt, så var Jesus opptatt av å understreke essensen ved Guds bud, nemlig kjærlighet. At man skulle være en barmhjertig samaritan, og elske sin neste som seg selv.

Hele poenget mitt er at vi må ha de riktige brillene på når vi leser evangeliene. Budskapet her er "spesialsydd" til jødene, til folk som var under loven og som holdt loven. Jesus fremsto som den loven og profetene hadde talt om, og som prekte den kommende dom og Guds rike.


bottom of page