top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er frelse?


Er du "frelst"?

Frelse ifølge kirken handler først og fremst om det å komme til tro og bli en kristen. Men dette er ganske snevert, da "frelse" handler om flere ting. Vi skal se nærmere på dette.

Begrepet "frelse" har ulike betydninger i Bibelen. "Frelse" kunne være fysisk. F.eks. så sier Jesus noen ganger "din tro har frelst deg" i forbindelse med en helbredelse, og da mener han at troen har gjort vedkommende frisk. (Se Mark. 5:23, 10:52).

Det kan også bety å "frelse" fra fysisk død. F:eks. så ropte Peter at Jesus måtte frelse ham da han holdt på å gå under i vannet (Mat. 14:30).

I Mat. 27:42 leser vi at Jesus henger på korset, og her blir han spottet av jødene. De sier: "Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse." Her tror jeg det snakkes om fysisk frelse. Jesus holdt på å dø, og han kunne ikke frelse seg selv fra denne døden. Så når de sier: "Andre har han frelst", hvilken frelse tenker de på da? Fysisk eller åndelig? Siden de hadde Jesu fysiske død i tankene her, kanskje de tenkte at Jesus hadde frelst mennesker fra sykdom og død.

Men frelse snakker også om den kommende tidsalders virkelighet. Å være "frelst" betyr at man vil få del i den kommende messianske tidsalder. Jesus sier: "Den som holder ut til enden skal bli frelst" (Mat. 24:13). Her tenker Jesus på trengselstiden, der "frelsen" først kom når man hadde holdt ut denne. Vi ser også dette i Hebreerne 9:28, der det står at han skal komme igjen for andre gang og FRELSE de som venter på ham. Så frelsen skjer altså når han kommer for andre gang.

Vi ser det samme i fortellingen om den rike unge mannen i Luk. 18. Han spurte først Jesus hvordan han kunne arve evig liv (vers 18). Jesus sa her: "Hvor vanskelig er det ikke for rike å gå inn i Guds rike?". Disiplene svarte da: "Hvem kan da bli frelst?"

Vi ser her da en sammenheng mellom "evig liv", "Guds rike" og "frelse", og vi forstår ved å legge disse sammen at frelsen var å gå inn i Guds rike. Dette var det evige livet og den kommende tidsalder. Hvordan vet vi det? Les videre i kap. 18. Jesus snakker om at de som har forlatt "gård og grunn" skulle få mangedobbelt igjen i denne tiden, og i "neste tidsalder" - evig liv. Dermed vet vi at det evige livet, altså frelsen, begynte i den neste tidsalderen, (selv om man på sett og vis "har" evig liv her og nå.)

Vi leser også i Jes. 25:9 om hvordan det er i den nye tidsalder. Vi leser at Herren skal tørke hver tåre og døden skal ikke finnes mer (v. 8), og det står videre at "vi har ventet på Herren, så han kunne frelse oss. Dette er Herren som vi har ventet på. La oss fryde oss i hans FRELSE." Så denne frelsen skjedde etter ventetiden, når døden og sorgen var borte, altså i den messianske tidsalder.

Vi ser også dette i Luk. 13:23. De spør Jesus: "Er det få som BLIR frelst?". Og så begynner Jesus å snakke om den smale og den brede vei, der den smale ENDER i frelse, og den brede ENDER i fortapelse. Så igjen ser vi at frelsen først er når man kommer inn i Guds rike etter å ha gått på den smale vei.

Paulus snakker også om at man ved å bli rettferdiggjort blir "frelst fra vreden" (Rom. 5:9), og jeg tror han da tenker på den kommende trengselstid.

Videre sier Paulus at "frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen." (Rom. 13:11). Her snakker Paulus om en frelse som "kommer". For han snakker til folk som allerede trodde, men likevel så ventet de på frelsen som hadde kommet nærmere nå enn tidligere. Jeg tror han tenkte på den kommende tidsalder.

Likevel snakker Bibelen om å la seg frelse i den forstand at man kommer til tro, og det er jo dette kirken først og fremst tenker på når den snakker om frelse. Den tenker på den NÅVÆRENDE tilstanden, der man er "frelst" fordi man er en troende. I Apostlenes gjerninger leser vi om de som "lot seg frelse" ved å komme til tro (Apg. 2:47). Og Efeserne sier at vi ER frelst av nåde (Ef. 2:5).

Så frelsen kan også forstås som den nåværende tilstanden. Men jeg mener kirken har overfokusert på denne ene forståelsen av begrepet "frelse", og glemt de andre betydningene av ordet som også er viktige.

Vi hører også at frelse handler om å ha "Jesus i hjertet". Dette er kanskje hentet fra Ef. 3:17, der Paulus ber om at de må styrkes i det indre mennesket, slik at Kristus kan bo i deres hjerter ved troen. Rom. 8:10, 2. Kor. 13:5, Joh. 17:23 osv. snakker også om Kristus i oss. Men jeg tror vi mister helheten her. Det handler om enhet. Kristus er også "i Faderen" og Faderen er "i Kristus". De er ett med andre ord. Vi er i Kristus og Kristus er i oss. Så det blir litt forenklet å si at "Jesus flytter inn i hjertet vårt." Det blir i så fall like riktig å si at vi flytter inn i Kristus. (Les Joh. 17:21-23, og 1. Joh. 4:16)

Oppsummering: Å være "frelst" handler om flere ting. Det kan handle om å være frelst fra sykdom og død. Men det kan også handle om frelsen som venter i det messianske riket i den kommende tidsalder. Og så kan det handle om den nåværende tilstanden som de troende befinner seg i, der man er rettferdiggjort ved Kristus. Det er viktig å ha helhetsperspektivet på plass.


bottom of page