Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hva er frelse?


Er du "frelst"?

Frelse ifølge kirken handler først og fremst om det å komme til tro og bli en kristen. Men dette er ganske snevert, da "frelse" handler om flere ting. Vi skal se nærmere på dette.

Begrepet "frelse" har ulike betydninger i Bibelen. "Frelse" kunne være fysisk. F.eks. så sier Jesus noen ganger "din tro har frelst deg" i forbindelse med en helbredelse, og da mener han at troen har gjort vedkommende frisk. (Se Mark. 5:23, 10:52).

Det kan også bety å "frelse" fra fysisk død. F:eks. så ropte Peter at Jesus måtte frelse ham da han holdt på å gå under i vannet (Mat. 14:30).

I Mat. 27:42 leser vi at Jesus henger på korset, og her blir han spottet av jødene. De sier: "Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse." Her tror jeg det snakkes om fysisk frelse. Jesus holdt på å dø, og han kunne ikke frelse seg selv fra denne døden. Så når de sier: "Andre har han frelst", hvilken frelse tenker de på da? Fysisk eller åndelig? Siden de hadde Jesu fysiske død i tankene her, kanskje de tenkte at Jesus hadde frelst mennesker fra sykdom og død.

Men frelse snakker også om den kommende tidsalders virkelighet. Å være "frelst" betyr at man vil få del i den kommende messianske tidsalder. Jesus sier: "Den som holder ut til enden skal bli frelst" (Mat. 24:13). Her tenker Jesus på trengselstiden, der "frelsen" først kom når man hadde holdt ut denne. Vi ser også dette i Hebreerne 9:28, der det står at han skal komme igjen for andre gang og FRELSE de som venter på ham. Så frelsen skjer altså når han kommer for andre gang.

Vi ser det samme i fortellingen om den rike unge mannen i Luk. 18. Han spurte først Jesus hvordan han kunne arve evig liv (vers 18). Jesus sa her: "Hvor vanskelig er det ikke for rike å gå inn i Guds rike?". Disiplene svarte da: "Hvem kan da bli frelst?"

Vi ser her da en sammenheng mellom "evig liv", "Guds rike" og "frelse", og vi forstår ved å legge disse sammen at frelsen var å gå inn i Guds rike. Dette var det evige livet og den kommende tidsalder. Hvordan vet vi det? Les videre i kap. 18. Jesus snakker om at de som har forlatt "gård og grunn" skulle få mangedobbelt igjen i denne tiden, og i "neste tidsalder" - evig liv. Dermed vet vi at det evige livet, altså frelsen, begynte i den neste tidsalderen, (selv om man på sett og vis "har" evig liv her og nå.)

Vi leser også i Jes. 25:9 om hvordan det er i den nye tidsalder. Vi leser at Herren skal tørke hver tåre og døden skal ikke finnes mer (v. 8), og det står videre at "vi har ventet på Herren, så han kunne frelse oss. Dette er Herren som vi har ventet på. La oss fryde oss i hans FRELSE." Så denne frelsen skjedde etter ventetiden, når døden og sorgen var borte, altså i den messianske tidsalder.

Vi ser også dette i Luk. 13:23. De spør Jesus: