top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du finner det du leter etter!


Bibelen som i vår vestlige utgave har 66 bøker er ei bok jeg skatter veldig høyt. Den er skrevet av mennesker som inspirert av Guds Ånd har forfattet sine tanker og opplevelser med og om Jesus. I det gamle Testamentet finnes det utallige treffsikre profetier om Jesu komme, Guds svar på menneskenes søken etter Gud, og jeg graver daglig i Bibelen for å finne ut mer om hvem Gud er.

Motivet er drivkraften i min søken etter det riktige gudsbildet, som det er for alle når de leser Bibelen eller hører på forkynnelse. Det er motivet som driver oss, og det er også det underliggende motivet som bestemmer hva du finner. For du finner alltid det du leter etter, aldri det du ikke leter etter, og det er motivet ditt som bestemmer hva du finner.

Motivet ditt vil enten hjelpe deg, eller hindre deg. I de to Paktene, den gamle og den nye, ligger forskjellen i motivet. For i den gamle Pakten var motivet på gjerningene, og at du via dem ville få dine fortjente belønning. Men i den nye Pakten er gjerninger byttet ut med kjærlighet, prestasjon med relasjon.

Jesus fortalte oss ikke bare om kjærlighet, Han viste oss hvordan det så ut i praksis.

Bibelen har masse å si om motiv, både riktig og gale sådan, og vi leser fra 1 Korinter 13:1-3:

”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.”

Som du ser er alle gjerninger døde, og uten frukter om de utføres med feil motiv. Selv om du gir alt du eier til de fattige, ja til og med ofrer ditt eget liv, så vil selv et så stort offer være uten frukt om motivet ditt er feil. Våre gjerninger har rett og slett ingen verdi om de ikke er drevet fram av Guds Ånd, og kommer som en frukt av Jesus-livet i oss.

Løgnen om at våre prestasjoner, drevet fram av oss selv, har en verdi, den stammer fra satans løgn til Eva i Edens hage. Det var der relasjons-motivet ble byttet ut med prestasjons-motivet, og vi begynte å gjøre ting for Gud med en forventning om at Han ville belønne oss tilbake. Det er denne løgnen, dette feil motivet, som Jesus kom for å avsløre, og Hans liv var en demonstrasjon i hva rett motiv gir som frukt.

Motivet ditt leier deg fram til det du leter etter, og du vil alltid finne det. Men vet du egentlig hva du leter etter, og vet du egentlig hva du finner? Eller la meg si det på denne måten; vet du egentlig hva motivet ditt er? Har du tenkt over det?

La meg forklare. Vi er nemlig ”laget” slik at vi styres av vårt underliggende motiv, vårt fokus bestemmes av motivet, og vi vil alle til slutt nå/finne det vi fokuserer på. Så når du leser Bibelen er det derfor viktig å kjennet til hva du egentlig leter etter, fokuserer på, som igjen er bestemt av ditt underliggende motiv.

Finne støtte for eget syn.

Faktisk er det slik at mange kristne har som motiv å finne skriftsteder som støtter det synet de allerede har. De har levd i en kristen sammenheng der de har blitt opplært i gjeldende doktriner, som for eksempel at det finnes et helvete for alle ufrelste, og vil nærmest på autopilot lete etter vers og historier som bekrefter dette synet.

Alle vers som inneholder; ”helvete, straff, dom, evig pine, ildsjø, etc” vil automatisk bygge opp om gjeldende doktrine, og forsterke deres eksisterende tro. Bibelen blir et oppslagsverk der man ubevisst velger bort det som ikke støtter eget syn, og velger inn det som støtter. Du er bevisst på hva du leter etter, og du finner det hver gang.

Det som driver deg, ofte uten at du tenker på det, er motivet ditt. Uten at du kanskje har reflektert over det, bruker du ikke Bibelen til å lete etter Jesus, men etter vers og utsagn som bekrefter egen tro. Dette er en stolt tilnærming til Bibelen, og fører til det jeg kaller religion.

Ved en slik tilnærming, bruk av Bibelen, og med et slikt motiv som bunnplanke blir du sentrum i kristenlivet, ved at det handler mer om egen tro enn om Jesus.

Du har din trygghet i hva du tror, enn i hvem du er i Jesus.

Finne ammunisjon til å rive ned andres syn.

Et annet motiv er å lese Bibelen for å finne vers som motbeviser andres tro. Den som har dette motivet har i lang brukt Bibelen til å finne støtte for eget syn, men har byttet fokus fra egen tros-plattform til de andres. Egen plattform er nå så solid, bygd opp av masse støttende bibelvers, og motivet har endret seg til å rive ned andres tilsvarende byggverk.

Da må man først sette seg inn i hva de andres tros-plattform består av, slik at man kan finne vers i Bibelen som motbeviser og ødelegger. Etter at denne kunnskapen er hentet inn kan man begynne å lese i Bibelen for å finne vers man kan angripe de andre med. Man leser Bibelen med fornyet interesse, og vet du noe? Du vil finne det du leter etter – hver gang.

Motivet ditt styrer deg og driver deg fremover, og løsrevne vers fra Bibelen blir til ammunisjon i ditt personlige korstog. Du er nesten som en kriger i en hellig krig, og Gud er selvsagt med deg - ikke de andre. For de er jo de vantro, og du deler sjenerøst ut de bibelske dommer du finner støtte for i Bibelen. Kvernsteiner og evig tortur i ildsjøen deles ut verbalt til de ”andre”, ofte med et hjerte som påheng som bevis for din hellighet.

Men det stopper ikke opp med Bibelen, for i dagens teknologiske samfunn kan enhver uskolert og ulærd finne en mengde artikler på internett som støtter eget syn. Man kan bruke greske og hebraiske oppslagsverk, og finne all den intrikat beskrevet ammunisjonen man ønsker. Ofte er det nok å henvise til slike artikler, og bruke fremmedord man ikke selv skjønner den fulle betydningen av, for å tie motparten i hjel.

Bokstaven slår fremdeles i hjel!

Bibelske diskusjoner på offentlige media, under fanen å finne sannheten, blir djevelske i sin natur der de helt utilslørt drives fram av det sataniske motivet Jesus kom for å avsløre. Kristne skyter på hverandre fra sine keyboards, og de ikke-kristne tilskuerne kjenner igjen motivet, og de undrer seg: "Hvorfor hater de hverandre?"

Hvorfor leser du Bibelen? Hva er motivet ditt? Jeg vil med denne leksjonen få deg til å ta en liten pause, tenke deg om, og ta en kvalitetssjekk på hva ditt egentlige motiv er. For om du leter etter støtte for eget syn, eller etter ammunisjon til å ødelegge andres, så trenger du å tenke annerledes. Husk at Bibelens mysterier kan kun åpenbares om du har rett motiv.

Du må være ledet av Guds Ånd – motivet må være kjærlighet!

Bibelen skal leses med et mål, ett motiv, og det er å finne Jesus. Leser du Bibelen med det som eneste motiv, vil du finne det du leter etter. Du vil finne Jesus i både det gamle og nye Testamentet, og når motivet ditt er kjærlighet vil DHÅ være din trofaste ledestjerne, og din treffsikre guide.

Jeg vil la Jesus få siste ord i denne leksjonen, der Han kommer med det som er selve beviset på at vi har rett motiv - frukten/gjerningene.

Johannes 14:11: ”Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.”


bottom of page