Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Vranglære?


Hva er egentlig en vranglærer? Sier Bibelen noe klart om dette? Jeg har registrert at noen kristne bruker denne betegnelsen på de som tenker annerledes enn dem, og tenkte derfor at det kunne være greit å si litt om hva en vranglærer egentlig er. Kanskje det ville være greit å vite litt om det før man skyter ut denne anklagende tittelen i retning kristne brødre og søstre?

Begrepet vranglærer slik det brukes i dag på offentlige medier er som regel alltid knyttet til Bibelen, og gis dem som avviker fra kirkens/menighetens vedtatte tolkninger, doktriner og dogmer. Den tidlige kirken innførte denne tolkningen av begrepet vranglærer da den mente at den alene - på Guds vegne - hadde retten til å fastsette den rette lære, og dermed fikk de også et behov for å avgrense denne "rette" læren fra vranglære.

I sin opprinnelige betydning betegner det greske ordet for vranglære, heresi, et parti, en skole eller en filosofisk retning. Denne betydningen finnes i Det nye testamente; i Apostlenes gjerninger 5:17 om saddukeerpartiet og i Galaterne 5:20 om partivesen, også i nedsettende betydning om sekt, f.eks. i Apostlenes gjerninger 24:5 om nasoreer-sekten.

I dag brukes begrepet vranglærer om en person som forkynner feil lære, slik de opplever det, og man har alltid Bibelen og "den rette læren" i tankene. For det er når man tolker og forstår Bibelen feil (i deres øyne) at man gjør seg fortjent til merkelappen vranglærer, og det er denne tilnærmingen til begrepet jeg aller først vil si litt om.

Kanoniseringen av de 66 bøkene som vår Bibel består av ble endelig fullført på Kirkemøtet i Karthago i år 397 e.Kr. Men Gutenbergs bibel, også kjent som 42-linjers bibelen, Mazarin-bibelen, B42 og Biblia Latina Vulgata, som ble trykt og dermed tilgjengeliggjort folket av gullsmeden og boktrykkeren Johannes Gutenberg i Mainz i Tyskland, ble ikke ferdig før i 1455.

Samlet opplag var opprinnelig trolig rundt 180 bokkopier, hvorav 45 ble trykt på pergament (tynn dyrehud). Trykketida for opplaget var tre år, samme tid som det inntil da hadde tatt å skrive én bibelkopi for hånd.

Boka innledet dermed ei ny tid da tekster og informasjon gradvis ble kopiert og spredt mye mer effektivt enn før.

Det jeg vil fram til er at ikke alle mennesker opp igjennom historien har hatt muligheten til å lese Bibelen, og dermed kvalifisere seg til tittelen vranglærer.

Moses for eksempel leste ikke Bibelen, og heller ikke Skriftene. De var jo ennå ikke skrevet! Det samme gjaldt de andre forfatterne av Skiftene, det vi kaller det gamle Testamentet, for det var jo de som skrev dem!

Heller ikke Jesus eller disiplene hadde lest Bibelen, selv om Jesus selvsagt hadde god kjennskap til Skriftene. Heller ingen av forfatterne av det nye Testamentet hadde lest Bibelen for den ble jo ikke satt sammen som bok før år 397 e.Kr. og da var alle Bibelens forfattere for lengst døde.