top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

En ny bibelforståelse


Jeg tror personlig at vi er inne i en utrolig spennende tid i verdenshistorien der lyset om at Jesus er akkurat som Faderen skinner på nytt. Over hele verden ser vi at åpenbaringen om at Gud er ubetinget kjærlighet river ned gamle doktriner og tidligere etablerte sannheter. Mennesker blir satt i frihet, kommer ut av sine selvpålagte religiøse fengsler, får fred i hjertene, senket skuldrene, og som en frukt av å se det nye lyset blir flere og flere Jesu etterfølgere.

Av seg selv gjør de som sin Herre og Mester, og sprer budskapet som Johannes fortalte i 1 Johannes 1:5: ”Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.”

Flere og flere får fjernet løgnens slør fra sine øyne når de får se Gud som Han er, og resultatet er sjokkerende bra. Den forvandlingen som skjer fra innsiden og ut, hundre prosent prestasjonsfritt menneskelig sett, er som når en jordbunden og skitten larve forvandles til noe av det vakreste Gud har skapt, nemlig en nydelig sommerfugl - fri til å fly dit den ønsker.

Romerne 12:2: ”Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.”

Slike vakre sommerfugler flyr i større og større antall rundt om i verden, og bærer med seg duften av en Gud som er bare god, og som lengter etter å få holde alle sine barn i armene sine. For alt for lenge har de vært bundet av løgnen som sier at Gud har noe imot dem, og at deres synd og feiltrinn har vært til anstøt for en hellig Gud. Men som da Jesus kom og åpenbarte Skriftene er Han her igjen, men denne gangen i hjertene til sine barn for å åpenbare Bibelen.

Vi trenger en ny bibelforståelse!

Jeg ser helt klare likhetstrekk mellom den tiden vi lever i nå, og Jesu tid. Videre tror jeg at vi som går med budskapet om at Gud er hundre prosent, ikke nittini, men hundre prosent akkurat som Jesus, vil oppleve det samme som Jesus gjorde. For det kostet Jesus å fortelle hvor god Gud var, og på den måten utfordre de skriftlærdes intellektuelt fastlåste oppfatning, og det koster også i dag.

De samme dørene som ble stengt for Jesus, blir stengt også i dag. Men de samme hjertene som åpnet seg for Jesus, de åpner seg også i dag. Dette bidrar til ektheten i oss som går med dette gode budskapet, for om man jaktet posisjoner og suksess på den kristne arena er dette en såkalt ”deal-breaker.”

Det etablerte kristne systemet tar nemlig ikke imot åpenbaringen om at Jesus er Gud, så rart det enn høres ut. Men slik var det for Jesus, og slik er det også nå. Som på Jesu tid tror jeg derfor at det er vi, disiplene, fotfolket, de uskolerte ”kjøkkenteologene” som atter en gang skal bringe lyset til verden. Menighetene vil ikke gjøre det!

La oss se litt på hva Jesus egentlig sa om hvem Faderen var, og vi går inn i det øyeblikket der disiplene lurer på det samme. De kjenner godt til Jesus og er trygg på Ham, for de har vært vitne til Hans utallige gode gjerninger. Men Gud er de mer usikker på for Han har de jo ikke sett? De har hørt om Ham, men det er noe annet å se et menneske personlig, hva de sier og gjør. Det er jo først da du med sikkerhet kan fastslå hvordan de egentlig er, ikke sant?

Dette er Jesu svar til disiplene, og vi leser fra Johannes 14:9-11: ”Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg? De ord jeg sier til dere, har jeg ikke fra meg selv; det er Faderen som er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg når jeg sier at jeg er i Faderen og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.”

Noe mer tydelig er det vel ikke mulig å svare, og Jesus forklarer i detalj at Han og Gud er ett i både tanker, ord, og ikke minst gjerning. Alle de ordene de har hørt Jesus si, og alle de gjerninger de har sett Ham gjøre er det Gud I Kristus som har gjort. Enkelt sagt sier Jesus at det er Han som er Gud, og at de derfor kjenner Gud like godt som de kjenner Ham!

De skriftlærde trodde ikke på Jesus, men satt mer lit til det de mente Skriften sa dem om Gud. De trengte derfor en helt ny forståelse av Skriften, og Jesus sa til dem i Johannes 5:36-38: ”Men jeg har et sterkere vitnesbyrd enn det Johannes gav: de gjerninger Faderen har gitt meg å fullføre. De gjerninger jeg gjør, vitner om at Faderen har sendt meg. Ja, Faderen som har sendt meg, han har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt.”

Jesus pekte på sine gjerninger som det ultimate bevis på at Han var Gud, og sa rett og slett at de ikke gav rom til verken Guds røst eller Guds ord. Tenk å si det til dem, de skriftlærde? Hvis noen kunne Skriften, og således kunne vite hvem Gud var, så var det vel dem?

Men Jesus sier at de trengte en ny forståelse av Skriften, og jeg sier at vi i dag trenger en ny forståelse av Bibelen.

Som de skriftlærde trengte å tolke Skriften i lys av Jesus, trenger også vi å tolke Bibelen i lys av Jesus. For det er Ham alt handler om, og ikke Bibelen. Den er kun et underordnet verktøy som peker på Gud, men boka er ikke Gud som Jesus påpekte i Johannes 5:39-40: ”Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.”

Jeg tror det er på tide at pastorer, bibellærere, forkynnere, og andre i ledende posisjoner anerkjenner at om Bibelen virkelig var så krystallklart i sin ufeilbarlige beskrivelse av Gud, hvorfor er det da så lite enighet om hvem Gud faktisk er? Deres redsel for at om Bibelen ikke lenger skal forstås bokstavelig vil fører til kaos og uenighet, er jo nettopp det kaoset de lever i nå?

Det er jo den bokstavtroen de klynger seg til som fører til denne døden av splittelse brødre og søstre imellom, som det beskrives i 2 Korinter 3:6: ”For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.”

2 Korinter 4:4 peker på det samme, og sier: ”For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.”

Vi trenger en ny bibelforståelse, og den har til og med et navn. Navnet på den er Jesus!

For det er Han alt handler om, og jeg er så glad for å se fremgangen dette nye lyset har. Samtidig er det litt trist med all motstanden fra det etablerte, for jeg tenker på alle de fantastiske menneske som går glipp av den virkelige friheten i Kristus.

Derfor skriver jeg inspirert av DHÅ mine daglige leksjoner, og vi er mange som drevet av Ånden går Herrens ærend. For å bruke bildet om sommerfuglene, så ser vi daglig at jordbundne larver helt prestasjonsfritt forvandles og får luft under vingene igjen. Jeg vet at Gud fryder seg over det Han ser, og antall disipler øker dag for dag.

Bibelen handler om Jesus, men den er ikke Jesus. Den nye bibelforståelsen handler om Jesus, Hans liv og gjerninger. På frukten skal treet kjennes, og frukten i dem som får fjernet sløret og får se det Gud ser, er bare helt utrolig å være vitne til. Plutselig mister synden sin kraft, og av seg selv blir de ivrige sjelevinnere og mennesker som gjør godt.

Det er Gud i dem som endelig får gjøre sine gjerninger uhindret av religiøse, sataniske løgner.

Tror du meg ikke? Vel, jeg sier som Jesus, tro meg i det minste for mine gjerninger. Det vi si de er ikke lenger mine, men det er Han i meg som gjør dem. Er du klar for en ny bibelforståelse, der vi alle kan bli eksperter på Gud? Da er det bare å la din teologi endres til Jesulogi, for det er Han som er Bibelens fasit. Enklere blir det ikke!


bottom of page