Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jesus utfordret Skriften


Jesus betalte til slutt den ultimate prisen, sitt eget uskyldige liv. Den bakenforliggende årsaken var for at vi skulle få se hvem Gud var, hvordan Gud var, og som et resultat av dette endelig få se hvem vi faktisk var. For i mer enn 4000 år hadde menneskeheten levd i et fengsel bestående av Satans løgntanker trodd i våre egne sinn.

Vi var i praksis våre egne ubarmhjertige voktere, og slapp ikke oss selv ut av det fengselet vi strevde for å komme ut av. Løgnen satt så fast i våre sinn at uansett hvor godt vi levde så ble det allikevel aldri godt nok. Om ikke loven fordømte oss, så fordømte vi oss selv. Løgnen hadde gjort oss selv til vårt største problem, og felleskap med Gud var kun en fjern drøm.

Som bortkomne barn, uten håp om reell forsoning med Faderen, strevde vi mer enn vi levde. Det jordiske paradiset Gud hadde skapt til oss alle var i realiteten overtatt av Satan, og Bibelen kaller han da også for denne verdens gud.

Men det tragiske var at Satan ikke var denne verdens gud, men det var fremdeles vi – Guds barn – som hadde råderetten og autoriteten. Vi hadde aldri mistet den! Den eneste makten Satan hadde var den vi gav ham ved å tro løgnen som hevdet at Gud ikke elsket oss ubetinget, men at Hans kjærlighet og favør måtte fortjenes.

Helt siden fallet i Edens Hage hadde Satans løgn fått leve uten å bli utfordret, og Bibelens første skribenter kjente ikke en gang til Satans eksistens. I deres sinn var det Gud som stod bak både det onde og det gode. Han hadde to totalt ulike ansikter, og liknet mer på Fantomet enn på Jesus der Han var god mot de gode, men hard mot de harde. Som Fantomet hadde også Gud en god og en ond ring, og alle mennesker fryktet derfor å få ”Guds onde merke i panna!”

Først 800 år før Kristus ser vi at Satan blir nevnt som et mulig opphav til noe av det onde, og 500 år før Kristus blir mennesket klar over Satans eksistens. Denne uvitenheten/mangel på åpenbaring har ført til at i 2 Samuelsbok 24:1 står at det var Gud som egget David til å holde folketelling, mens det noen hundre år senere i 1 Krønikerbok 21:1 sies at det var Satan som egget David.

2 Samuelsbok 24:1: ”Enda en gang ble Herren brennende harm på Israel. Han egget David opp imot dem og sa til ham: ”Gå og hold folketelling i Israel og Juda!”

1 Krønikerbok 24:1: ”Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet.”

Vi forstår selvsagt at begge deler ikke kan være sant samtidig, men at en av dem tar feil, og det selv om det står i Skriften! Om det var bare denne ene feilen er det allikevel nok til at vi ikke lenger kan si at Bibelen er hundre prosent ufeilbarlig, slik Gud er det. Men det er flere slike uoverensstemmelser i Bibelen, faktisk langt over hundre uten at jeg kan bruke spalteplass på å nevne dem alle.

Så at Bibelen ikke er fullkommen er hevet over enhver tvil, og ingen vil klare å bevise noe an