Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Tapte vi makten til Satan i syndefallet?


Hva skjedde egentlig i det vi kaller syndefallet? Er det slik at Gud i realiteten tapte jorda til Satan etter så kort tid, og at Satan stod igjen som seierherre og det vi kaller denne verdens Gud? Det skal vi se litt på i denne leksjonen, og aller først ser vi på det som var Guds intensjon.

”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!” (1 Mosebok 1:27-28)

Guds plan var å skape mennesker i sitt bilde, og velsigne både dem og den jorden Han skapte til dem. Deretter gav Han menneskene råderetten og autoriteten over jorden, og mennesker av kjøtt og blod overtok dermed makten over alt som Gud hadde skapt.

Satan går under navnet Lucifer i Edens Hage, og vi finner mer beskrivelse om ham i Esekiel 28:13-15: ”Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull; de ble gjort i stand den dagen du ble født. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner. Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.”

Lucifer var en lovsangs-engel og en vernende kjerub! Jeg tror at dette verset indikerer at Lucifer ble plassert i Edens Hage for å velsigne Adam og Eva, ikke for å teste dem. Hebreerne 1:14 bekrefter også dette at engler er i Guds tjeneste FOR oss og ikke MOT oss:

”Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?”

Men la oss gå tilbake til Esekiel 28:15 og se på hva som står der: ”Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.”

Lucifer ble skapt perfekt, men så en dag skjedde det noe. Det ble funnet urett hos ham! Hvis vi går til Jesaja 14:13-14 finner vi bevis på at Lucifer på et tidspunkt falt i sitt sinn:

”Det var du som sa med deg selv: Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.

Lucifer ville bli som Gud!