top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Tapte vi makten til Satan i syndefallet?


Hva skjedde egentlig i det vi kaller syndefallet? Er det slik at Gud i realiteten tapte jorda til Satan etter så kort tid, og at Satan stod igjen som seierherre og det vi kaller denne verdens Gud? Det skal vi se litt på i denne leksjonen, og aller først ser vi på det som var Guds intensjon.

”Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!” (1 Mosebok 1:27-28)

Guds plan var å skape mennesker i sitt bilde, og velsigne både dem og den jorden Han skapte til dem. Deretter gav Han menneskene råderetten og autoriteten over jorden, og mennesker av kjøtt og blod overtok dermed makten over alt som Gud hadde skapt.

Satan går under navnet Lucifer i Edens Hage, og vi finner mer beskrivelse om ham i Esekiel 28:13-15: ”Du bodde i Eden, Guds hage, og var dekket av alle slags edelstener: rubin, topas og diamant, krysolitt, karneol og jade, safir, turkis og smaragd. Dine håndtrommer og smykker var innlagt med gull; de ble gjort i stand den dagen du ble født. Jeg gjorde deg til en strålende og vernende kjerub. Du var på det hellige gudefjell og vandret mellom funklende steiner. Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.”

Lucifer var en lovsangs-engel og en vernende kjerub! Jeg tror at dette verset indikerer at Lucifer ble plassert i Edens Hage for å velsigne Adam og Eva, ikke for å teste dem. Hebreerne 1:14 bekrefter også dette at engler er i Guds tjeneste FOR oss og ikke MOT oss:

”Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å være til hjelp for dem som skal få frelsen?”

Men la oss gå tilbake til Esekiel 28:15 og se på hva som står der: ”Fra den dagen du ble født var du hel i din ferd, inntil det ble funnet urett hos deg.”

Lucifer ble skapt perfekt, men så en dag skjedde det noe. Det ble funnet urett hos ham! Hvis vi går til Jesaja 14:13-14 finner vi bevis på at Lucifer på et tidspunkt falt i sitt sinn:

”Det var du som sa med deg selv: Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.

Lucifer ville bli som Gud!

Jeg tror at Lucifer la merke til at Gud hadde skapt Adam og Eva i sitt bilde, og at han ble misunnelig på deres betingelsesløse rettigheter over jorden og alt det den rommer av velsignelser. Han så hvordan de tilba og elsket Gud, og det oppstod et usunt begjær i ham etter å selv bli tilbedt.

Tilbake til spørsmålet i overskriften, tapte vi makten til Satan i syndefallet? Tidligere trodde jeg at riktig svar var ja, og at helt fram til Jesus kom og vant makten tilbake så var Satan denne verdens Gud. Men om vi prøver å se dette fra et logisk ståsted; virker dette rimelig? Kan det være slik at en av Guds skapninger fravrister Skaperen makten over det som er selve juvelen i skaperverket, nemlig det jordiske paradiset Han skapte til sine egne barn? Jeg tror ikke det, men la oss se om Bibelen kan kaste mer lys over hva som egentlig skjedde.

I Kolosserne 1:13 får vi vite mer om hva Jesus kom for å gjenopprette. ”For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike.” Ordet mørke kommer fra gresk Skotos, og betyr: Et moralsk mørke som gjør deg ute av stand til å bedømme og oppfatte det guddommelige.

Makten som vi ble fridd ut fra var altså løgnen fra satan. Det var altså ikke Satans reelle makt over jorden vi ble fri fra, men løgnens makt over våre sinn.

Men la oss lese mer, og vi går til Kolosserne 2:15: ”Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.”

Dette verset blir ofte brukt for å forklare at Satan hadde en reell makt over oss mennesker fram til korset, men at han og hans demoner ble avvæpnet og fratatt denne makten av Jesus.

For å få litt mer utfyllende opplysninger om hva slags våpen Satan ble fratatt kan vi lese vers 14:Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.”

Loven anklaget oss og dømte oss alle skyldig, og fikk oss til å dømme oss selv uverdige til å ha felleskap med Gud. Denne loven var altså et våpen i Satans hånd, og kan derfor umulig sies å reflektere Guds vilje? Men som vi leser så ble budene i loven naglet på korset sammen med Jesus.

Satan har altså ikke hatt en reell makt over menneskene annet enn den makten vi gav ham ved å tro løgnen hans. Det skjedde altså ingen endring i den maktbalansen Gud etablerte i Edens Hage, og slik at en av Hans skapninger faktisk klarte å ødelegge Skapernes intensjon.

For Gud er allmektig, og det Han har besluttet blir slik Han har tenkt. Satan har aldri vært denne verdens gud i betydningen hatt en reell makt, for den makten ble gitt en gang for alle av Gud til Hans egne barn av kjøtt og blod. Men ved å tro løgnen gikk vi Satans ærend, og på den måten fikk han innflytelse. Loven spilte videre på løgnen om at Guds favør måtte fortjenes, men på korset ble plattformen løgnen bygde på revet bort.

Jesus ble frivillig det endelige offerlammet, og betalt vår innbilte gjeld som loven krevde. Satan ble med det avvæpnet, og vi ble fridd ut av løgnens mørke.

Derfor står det slik i Apostlenes gjerninger 26:18: ”Du skal åpne deres øyne, så de vender om fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud.” Frelsen beskrives som å få åpnet øynene så vi ikke lenger lever i mørket, som Bibelen kaller Satans makt. Mørke i dette verset er det samme som brukes i Kolosserne 1:13 og betyr rett og slett løgnen fra Satan.

Mennesket tapte ikke makten over jorden til Satan i fallet, men vi tapte lyset/sannheten og begynte å leve i mørket/løgnen. Vi døde i betydningen mistet vissheten om at Gud elsker oss ubetinget, og livet ble et strev for å vinne Guds velsignelser, men ikke minst å unngå Guds forbannelser. Denne løgnen om Gud ble Satans våpen mot menneskene, og dette løgnens mørke var det Jesus kom for å fri oss ut av en gang for alle.

Johannes 8:44: ”Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.”


bottom of page