Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Korset


Korset representerer noe helt unikt i menneskehetens historie, for der fikk verden igjen se Guds hjerte. Bibelen beskriver dette blant annet slik i 2 Korinter 5:19: ”Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han overgav ordet om forsoningen til oss.”

Gud forsonte verden med seg selv! Selv trengte Han altså ingen forsoning for fra Hans ståsted var ingenting forandret. Men det var vi som trengte forsoning, for vi trodde løgnen fra satan som sa at vi stod i gjeld til Gud. Vi var sikre på at våre gjerninger hadde dømt oss skyldige, og at loven beskrev hvordan Gud forholdt seg til våre feil og mangler.

Helt siden fallet i Edens Hage hadde mennesket levd i et mørke der de trodde løgnen om at Guds favør måtte fortjenes. Menneskeheten gikk fra å ha et rent familiært forhold til Gud, og over til et prestasjonsbasert. Gud var ikke lenger vår ubetingede kjærlige Far, men en som nøye overvåket våre prestasjoner og gav oss kun det vi fortjente av godt eller ondt.

Men som sagt, det var hva vi trodde. For Gud trodde selvsagt ikke løgnen om seg selv, og fra Hans side var vi fremdeles Hans barn som Han elsket akkurat like mye som før. Våre prestasjoner var, og blir aldri et tema for Gud, for Han ikke bare elsker oss uten betingelser, men Han er kjærlighet.

Gud er kjærlighetens opphav og eksistens, og alt som er skapt i hele universet er skapt av nettopp kjærlighet. Det finnes ingen større kraft enn kjærligheten, og Bibelen sier dette slik i 1 Korinter 13:13: ”Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”

I Lukas 23:34 sier Jesus: ”Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.” Jesus er spikret på et kors, og har vært igjennom den verste tortur et menneske kan forestille seg. Drevet av hat og sinne har de mennesker Han selv har skapt pint Skaperen på det mest groteske, men hva kommer ut av Ham i det Han presses helt til yttergrensen? Jo, en bønn til sin Far om tilgivelse for sine mordere og torturister.

Legg også merke til at det er Gud i Kristus som tilgir, og at Jesus er det brukne karet Han bruker til dette. Så det er Guds tilgivelse som deles ut til mordere, torturister, Guds-spotter, løgnere og til hele menneskeheten. Men i følge vår kristne tradisjon skulle man jo gjøre noe for å få/kjøpe tilgivelse fra Gud, som i det minste å be om det? Men her er det ingen som ber om tilgivelse, ingen som verken angrer eller omvender seg, men så blir de allikevel tilgitt?

Vi har nok misforstått dette med tilgivelse, og plassert det i den tankegangen som stammer fra løgnen fra satans munn. Den som hevdet at Guds forhold til oss var basert på systemet straff og belønning, og at velsignelse eller forbannelse var noe vi selv valgte ved våre handlinger.

Men korset viser oss noe annet, og der åpenbares Guds sanne hjerte. For Gud tilgir ikke som en handling blant flere i Hans register, men tilgivelse er den praktiske konsekvensen av at Han er kjærlighet. Vår menneskelige utgave av tilgivelse har sine røtter dypt plantet i løgnen fra satan, og betraktes å være en handling vi kan velge å gjøre om vi vurderer det riktig når vi legger vår menneskelige rettferdighetssans til grunn.

Guds tilgivelse er radikalt annerledes, og forholder seg ikke til graden av overgrep, for det er ikke en handling Gud kan velge å gjøre eller ikke gjøre. Fo