Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Du høster ikke det du har sådd


Adam og Eva, de to første menneskene, de høstet ikke av hva de hadde sådd. For de levde i Edens Hage som var gitt dem av Gud, og der hadde de råderetten over alt det Gud hadde skapt til dem. De var velsignet fordi Gud hadde velsignet dem, og ikke som en høst/resultat av deres prestasjoner.

“Gud velsignet dem og sa til dem: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen og alle dyr som det kryr av på jorden!” (1 Mosebok 1:28) Denne høsten av nåde er Guds plan for menneskene, men som du vet falt menneskeheten for en løgn servert av Lucifer. Denne løgnen påstod at det ikke var slik som Adam og Eva hadde trodd, men at Gud tvert imot ville belønne deres gode gjerninger og straffe de dårlige.

De ville høste kun det de selv sådde! Tanken om at du selv var ansvarlig for hva du høstet levde videre, og loven ble gitt for å forsterke de negative følgene av denne tanken. ”Loven kom til for å gjøre fallet større.” (Romerne 5:20) I 4000 år levde menneskene under den forestillingen om at Gud belønnet eller straffet dem basert på deres prestasjoner, og det rent relasjonelle forholdet der de høstet det Gud hadde sådd var borte fra menneskenes sinn. Loven forsterket dette vrangbildet av Gud, og da Jesus kom var den rådende oppfatning at Gud var både lys og mørke.

Alle var sikre på at Guds forhold til menneskene baserte seg på prinsippet straff og belønning. Spesielt de skriftlærde hadde vanskeligheter med å forstå at Jesus var Gud, og dette ser vi av det Johannes beskriver i Johannes 5:37-40: ”Ja, Faderen som har sendt meg, han har selv vitnet om meg. Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv.” De var forvirret av det Jesus sa, for oppfatningen om at du høstet det du sådde var sementert fast i menneskenes sinn. Jesus stemte ikke med det bildet av Gud de hadde fått av å studere Skriftene, og derfor klarte de ikke å tro på Ham. Det samme ser vi i dag, og det finnes fremdeles de som tror at du høster det du har sådd. Det finnes frelste mennesker som feilaktig tror at de må betale prisen for sitt tidligere liv, om det var i rus, kriminalitet, eller annet. De tror de må finne seg i høsten av en skitten sprøytespiss, brutte relasjoner, ekteskapsbrudd, eller dårlig økonomi resten av livet på grunn av konkurser eller dårlige disponeringer. ”Du høster det du har sådd, men Herren vil hjelpe deg ut av det” sier vi for å trøste. "Du må så deg ut av det!"

Dette er en løgn, og sannheten leser vi i 2 Korinter 5:17: ”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til.” Alt er blitt nytt, både helse, økonomi, og relasjoner. I ditt liv med Kristus kan du av ren nåde få høste av det Jesus sådde for deg! Spesielt på området økonomi lever løgnen videre om at du vil høste det du sår, og det siteres ofte bibelvers fra det gamle Testamentet under kollekten. På kristen-TV florerer det av innsamlinger under tanken, "du høster hva du sår," men dette er basert på den samme løgnen som forårsaket fallet. "Hvis du gjør godt, så vil Gud svare med en belønning!"

Kjernen i løgnen om Gud er at du ved dine gode prestasjoner kan oppnå en fordel, som for eksempel å bli lik Gud. Adam og Eva forstod ikke at de allerede var lik Gud og på den måten fritt kunne høste av det Gud hadde sådd i dem, og for dem. Fallet bestod i å prøve å bli lik Gud ved deres gode prestasjoner, høste av det de selv sådde.

1 Mosebok 3:5: "Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt."

”Betyr det at vi kan slutte å gi, og allikevel l