top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Jeg makter alt!


Filipperne 4:13 sier: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” Hvem har vel ikke hørt dette skriftstedet sitert, lest det selv, eller til og med forkynt det? De aller fleste kristne er enige i det som dette verset isolert sett sier, men så kommer prøvelser og utfordringer, og plutselig så føler vi at vi makter nesten ingenting. Hva skjedde? La oss se litt på dette, og aller først ser vi på selve påstanden i verset som er at jeg makter alt! Det betyr enkelt og greit at som frelst makter du alt. Vet du hva ”alt” betyr på grunnteksten? Det betyr ALT! Rett og slett alt, og ingenting er utelatt i begrepet ”alt.” Bare den åpenbaringen vil føre til at du vil se på dine utfordringer med nye øyne, for det betyr at ingenting av det livet vil by på av prøvelser og utfordringer har makt til å overvinne deg. Det finnes ikke en eneste ting som vil klare å dukke deg, overliste deg, og trykke deg ned. Du makter alt, og da er det ingenting igjen som du ikke makter. Det neste som er viktig å få med seg er at du makter det i Ham. Ikke i deg selv, men i Ham. Dette er like viktig å få åpenbart, for prøvelsene elsker å peke på deg selv og hva du får til. Hvis du faller for den løgnen vil du oppleve å makte kun det du makter. Du vil være prisgitt dine evner, dine ressurser, dine relasjoner, dine nettverk, og ikke minst din livssituasjon, dagsform, og for ikke å snakke om dine følelser. Hvis du lar deg lure til å se på deg selv i møte med din Goliat, vil du makte lite, og få til lite eller ingenting. Du vil leve i nederlag mer enn seier, og skriftstedet vil reduseres til et ord som kun gir litt trøst når kampen raser. Det blir et ord man gråter ut i fortvilelse mer enn roper ut i triumf, men det hjelper deg i realiteten ingenting. Årsaken er at du lar deg styre av dine følelser, som kommer fra om du opplever deg sterkere eller svakere enn prøvelsen. Når utfordringen kommer ser du av gammel vane først på deg selv, og deretter på problemet. Er du sterkere enn problemet vil følelsene dine hjelpe deg, men er problemet sterkere enn deg vil følelsene ødelegge for deg. De bekrefter din svakhet, og at du har tapt.

Tenk om du hadde lært deg å alltid se på Jesus? I Filipperne 4:8 står det følgende: ”Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!”

Jeg har lagt merke til at mange kristne dessverre snakker mye om hvor svake de er, hvor mange problemer de har, hvor små de er, og hvor lite de har. De snakker mye om hvordan de føler seg, og følelsene bestemmer for enkelte selve livskvaliteten. ”Kan du be for meg så jeg føler meg bedre?” spør de. Sannheten er at det lar seg ikke gjøre. For selve spørsmålet er feil, og avslører at kilden for dine følelser ligger i deg selv, ikke i Ham. De lar omstendighetene herske over seg, der de i Kristus skulle ha hersket over omstendighetene. Jeg har aldri hørt en rik mann snakke om hvor fattig han er, en sterk om sin svakhet, en intelligent om sin dumhet, og en vellykket om sin mislykkethet. Det skjer aldri, men de bekrefter sin posisjon med sine ord. De taler om det de er, og det de har! Vi er i Kristus, og vi makter alt i Ham!

Dette skulle gjenspeile seg i våre ord og vårt følelsesliv, men alt for ofte opplever vi det motsatte. Tenk om Jesus skulle ha oppført seg som oss, snakket som oss, og følt som oss? Det hadde jo vært tragisk, for å si det mildt.

”For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Far som har sendt meg, har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale.” (Johannes 12:49) I Johannes 14:1 sier Jesus til disiplene: ”La ikke hjertet bli grepet av angst.”

Det betyr at i Kristus har vi evnen til å ikke bli grepet av angst, ellers hadde Jesus vært urettferdig i å be oss om å gjøre noe vi ikke var i stand til. Men det er en nøkkel, og den er at vi må se oss selv i Ham. Det er der all kraften er tilstede, og det er der vi kan og må hente den. (Efeserne 1:18-23) Snakk deg inn i seierslivet ved å snakke om hvor sterk du er i Ham, ikke hvor svak du er i deg selv. Det er ditt valg, og dine ord vil bestemme graden av din styrke. Snakker du nederlag, vil du leve i nederlag. Men snakker du seier, vil du leve i seier. Hva velger du?

Valget gjøres med din munn, hver dag, hver time, hvert minutt. Ta en vareopptelling i livet sitt, og sjekk hvilke områder du lever i seier, og hvor du lever i nederlag. Tenk litt over hvordan du snakker om disse områdene, og jeg blir ikke overrasket om du vil se at det er en tydelig sammenheng på hva du sier og hva du opplever, om det er seier eller nederlag. Jeg kan føle hva som helst, når som helst. Det er avhengig av hvor jeg velger å se, og hva jeg velger å sette min lit til. Om det er på meg selv, eller på Jesus. Som David velger jeg å se på min pakt med Gud, og ikke min egen svakhet. Det jeg ser på styrer mitt følelsesliv, og derfor føler jeg meg helt topp. Jeg makter nemlig alt – ikke i meg selv – men i Ham. Det gir en god følelse det! Dine ord avslører din åndelige tilstand, og jeg trenger ikke lytte lenge til et menneske før jeg forstår hva problemet er. Det handler om hva man ser på, seg selv eller Jesus, sin egen svakhet eller Hans styrke. I Filipperne 4:4-7 står det: ”Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Er du glad? Er følelsene din venn? Makter du alt, eller makter du lite? Dine ord reflekterer din åndelige tilstand, og om du vil vinne over din Goliat. I Kristus har du allerede vunnet, så gled deg over det. Du har all grunn til å være glad, og ingen grunn til å være trist. Du makter nemlig alt, i Ham!


bottom of page