top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Bibelen som veiviser


Overgangen fra det rent relasjonelle samfunnet med Gud og til å kun bruke Bibelen for å forstå hvem og hvordan Han var, den var i sannhet brutal. Alt jeg fram til da hadde opplevd sammen med Gud måtte vrakes, og det eneste jeg vel egentlig satt igjen med var at Gud var den store skaperen av alle ting. Mine få uker der jeg som helt nyfrelst hadde badet i en barnslig glede over at min Far i himmelen var ubetinget god, ble etter kort tid i menigheten kun et fjernt minne. Den veiviseren ”i magen” som jeg var sikker på hadde vært Gud, ble byttet ut med ei bok det stod ”Guds Ord” utenpå. Det var innholdet i denne boka som i detalj skulle definere hva jeg skulle gjøre, tro, og tenke. Bibelen ble min nye veiviser, og alt fra mat, høytider, penger, relasjoner, ekteskap, og alt du skulle gjøre og ikke gjøre var beskrevet her.

Konsekvensen for å bomme på Bibelens innhold var evig død, så det var viktig å raskest mulig lære seg å forstå denne viktige boka. Som kroppsbygger var jeg vant til å prestere i henhold til et gitt treningsprogram og matregime, så dette var på mange måter kjent terreng. Om det var viktig å trene og spise riktig, så var jo dette så uendelig mye viktigere. Det var jo ikke bare en pokal som lå i potten for å si det sånn, men det var faktisk din evige eksistens. Her var det ikke noe som hette en hederlig andre eller tredjeplass, men det var kun førsteplass som gjaldt. Det var liv eller død, og Bibelen var selve nøkkelen. Det tok ikke lang tid før jeg ble overmannet av alle kravene og budene som ble servert i denne boka, og selv om jeg på innsiden kjente en uro over at Gud kunne være så, la meg si vanskelig å ha med å gjøre, så stod det jo der svart på hvitt? Så selv om jeg ikke forstod Gud, så torde jeg ikke å sette spørsmålstegn med hva jeg leste i Bibelen. Den var jo fasiten og veiviseren? Så jeg gjorde så godt jeg kunne i litt over 6 år. Da var det sluttkjørt, og jeg gav opp. Bibelen hadde dømt meg til evig død, og det eneste jeg hadde å se fram til var at Gud skulle komme tilbake for å dømme meg og min lille familie til døden. For det var hva Bibelen sa til meg i Romerne 6:23: ”Syndens lønn er døden.” Resten av verset sier: ”men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre,” men det gjaldt ikke meg som hadde syndet – og til og med syndet bevisst! Og det stemte, jeg hadde syndet bevisst, og til og med gitt opp å følge det Bibelen sa. Så jeg var skyldig i en hel masse lovbrudd, og godtok derfor dommen fra min veiviser – Bibelen. Men som mange av dere vet stemte ikke det jeg var sikker på Bibelen sa om meg, selv om jeg hadde vært overbevist om dette i over 6 år. Faktisk så overbevist at jeg hadde prøvd å ta mitt eget liv før Gud kom tilbake for å gjøre det. Men Gud var ikke slik jeg var sikker på og slik jeg tolket Bibelen, og i dag har jeg fått oppleve Hans ubetingede nåde og kjærlighet.

Alt er gjenopprettet, og Bibelen har ikke lenger den rollen som bokstavelig veiviser som den en gang hadde. For nå har jeg lært å kjenne Gud via flere kanaler, og nå forstår jeg ikke Jesus i lys av Bibelen, men det er omvendt; jeg forstår Bibelen i lys av Jesus. For det er Han som er Guds ord, og ikke Bibelen slik jeg trodde, og kanskje du feilaktig tror?

Åpenbaringen 19:13: ”Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er ”Guds Ord.” Johannes 1:1-2 og vers 14 sier det samme: ”I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”

Det sier seg selv av sammenhengen at det ikke kan være Bibelen som er Ordet, men at det må være Jesus. Oppskriften på en sekt er blant annet å ha Bibelen som eneste veiviser. Jeg vet hva jeg snakker om kanskje bedre enn mange, for jeg har vært med i en slik sekt. Og hvis noen kunne sin Bibel, så var det Jehovas vitner. De kunne sitere skriftsteder bedre enn de fleste andre kristne, men så tok de allikevel feil på alt. De hadde en uendelig rekke med skriftsteder som beviste alt de sa, og de hadde virkelig Bibelen på sin side.

Men på tross av dette så var de allikevel i konflikt med Jesus, og hva Han stod for. ”Det var i Jehovas vitner, men i vår menighet tolker vi selvsagt Bibelen riktig!” sier mange til meg. Men jeg ser at det samme skje i mange frie menigheter som i Jehovas vitner. Man finner sine skriftsteder som passer det synet man har på Gud, og så bruker man det man ofte kaller ”det skrevne Ordet” som sin plattform og base. Slike mennesker har ofte sin trygghet i hva de TROR om Gud, mer enn i hvem de faktisk ER i Gud.

Bibelen og egne tolkninger blir faktisk for mange en avgud som kan komme i direkte konflikt med Jesus, med mindre Jesus blir fasiten. For sannheten er at man enkelt kan finne skriftsteder i bibelen som er i konflikt med Jesus, og spesielt i det Gamle Testamentet. I 5 Mosebok 28 kan du lese at det var Gud som straffet folket med sykdommer om de ikke presterte bra nok, men så leser vi i Apostlenes Gjerninger 10:38 at:

”Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham.”

Så hvem kuer folket med sykdom, Gud eller djevelen? Har Gud skiftet mening? Eller kan det være at Bibelens skribenter skrev ned det de opplevde selv, eller hadde blitt gjenfortalt, i det begrensede lyset de hadde? Husk at det gikk over 3000 år før historiene fra Edens Hage og fremover ble skrevet ned, og fram til da var de blitt gjenfortalt en uendelig rekke ganger. I 5 Mosebok 19: 21 leser vi: ”Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.” Men Jesus sa i Matteus 5:38: ”Dere har hørt det er sagt: Øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere: Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.”

Hva er riktig; øye for øye, eller å vende det andre kinnet til? Det finnes mange trossamfunn i dag som hevder å ha Bibelen som sin veiviser, men hvorfor har de da forskjellige svar på hvem Gud er? De har også ulike syn og løsninger på dåp, tiende, åndsdåp, profetisk tale, helbredelser, ekteskap, men de bruker jo alle den samme Bibelen? Hva kan grunnen være? Svaret er at de tror mer på egne tolkninger av skriften, enn på Jesus! Jesus sa til datidens fariseere og skriftlærde i Johannes 5:37-40: ”Hans røst har dere aldri hørt, og hans skikkelse har dere ikke sett. Hans ord har ingen plass i dere, for dere tror ikke på den han har sendt. Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv." Det er rett og slett farlig å kun bruke Bibelen som sin veiviser, for man kan ende opp med å erstatte Ånden som gir liv med bokstaven som slår ihjel. Jeg ser det skje på Facebook hele tiden, der den ene etter den andre gjør som Lucifer gjorde og bruker argumentet: ”Har Gud virkelig sagt?” Beviset for at de har rett er utvalgte skriftsteder i Bibelen, og de hevder med stolthet – selvsagt solgt inn som ydmykhet – at de er den siste trofaste rest som virkelig står på det skrevne ordet. Men det er Jesus det handler om, ikke Bibelen!

Det er Jesus som er Guds Ord – ikke Bibelen! Den vitner kun om Ham, men den ER ikke Ham. I Lukas 3:2 står det: ”Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.”

Kom det ei bok vandrende gjennom ørkenen? Nei, Jesus talte til Johannes via DHÅ slik Han tidligere hadde talt til profetene.

1 Krøniker 17:3: ”Men samme natt kom Guds ord til Natan, og det lød så..” I dag taler Jesus til oss via engler, DHÅ, og også selvsagt gjennom Bibelen. Jeg tror at de som skrev Bibelen var inspirert av Gud, og at om vil lytter med hjertet mer enn leser med hodet vil Jesus tale til oss gjennom Bibelen. Men Jesus taler også via DHÅ direkte til ditt hjerte, og denne personlige relasjonen vil jeg anbefale deg å søke av hele ditt hjerte. (Johannes 16:12-15) Jeg tror at Guds kraft åpenbares i Bibelen, på tross av at den inneholder beviselige fakta-feil og selvmotsigelser fordi den er forfattet av mennesker. Han åpenbarer jo sin kraft også gjennom oss selv om vi er skrøpelige kar?

Hans nåde er nok, og denne nåden vil åpenbare Jesus for deg om du lytter til Bibelen med hjertet kontra å lese med hodet. All kunnskap du måtte ha som ikke stemmer med Jesus må du ydmykt anse som feil (2 Korinter 10:4-5) for det er Jesus som er fasiten.

”Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er.” (Johannes 1:18)


bottom of page