top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Med nye øyne


Når jeg står fast i et eller annet prosjekt og ikke kommer videre, så prøver jeg å se på saken med helt nye øyne. Jeg kaster vrak på tidligere teorier, og prøver etter beste evne å se saken fra en helt ny vinkel. Men i hodet mitt er det da lagret en hele masse såkalte absolutter og tidligere sannheter som må vrakes, og denne erkjennelse av å ha tatt feil koster ikke så rent lite i stoltheten.

Det er akkurat som om det er noe i meg som jobber mot å kaste ut det jeg var sikker på var sant, selv om jeg har konkludert at jeg ikke kommer videre. Jeg liker rett og slett ikke å innrømme at jeg har tatt feil virker det som, men kanskje du kjenner deg igjen?

Spesielt vanskelig er det hvis jeg har jobbet mot å få til noe i mange år, men aldri helt kommet i mål. Da faller jeg lett i den fella der min kanskje aller beste egenskap, utholdenheten, gradvis endrer karakter og blir til stahet. Og gjett om jeg har kastet bort mye verdifull tid på ”å slepe døde hester.” Alle andre så at hesten - prosjektet - var dødt og førte ingen vei, men i misforstått utholdenhet nektet jeg å gi meg.

Kanskje mange trenger å lese Bibelen med nye øyne? Hva om vi trenger å tenke nytt, og bruke en helt ny fremgangsmåte om vi skal klare å forstå dette tilsynelatende komplekse bildet av Gud? For om vi skal være ærlige så eksisterer det vel omtrent like mange oppfatninger av Gud som det finnes menigheter. Gud forklares av de ulike teologiske ekspertene til å være alt fra streng og dømmende, bare nåde og kjærlighet, eller en slags blanding av de to.

For menigmann virker det nesten umulig å finne det eksakte svaret, og Gud blir for mange en gåte vi konkluderer at det faktisk ikke er meningen man skal finne ut av. I vår forvirring finner vi trøst i bibelvers som;

Jesaja 55:9: ”Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier og mine tanker høyere enn deres tanker.”

Romerne 11:33: ”Å, dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier!”

Men så har vi andre vers om motsier dette, som for eksempel;

1 Korinter 2:15-16: ”Men et Åndens menneske kan dømme om alle ting, men selv kan han ikke bedømmes av noen annen. For: hvem kjente Herrens forstand så han kan gi ham råd. Men vi har Kristi forstand.”

Jakob 1:5: ”Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.”

Johannes 16:13: "Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet."

I det hele tatt finnes det en rekke dilemmaer i Bibelen der vers faktisk motsier hverandre, og vi presenteres motstridene Gudsbilder i den samme boka. Det gamle Testamentet har en overvekt av vers der Gud belønner eller straffer dine gjerninger.

5 Mosebok 28:20: ”Herren skal sende forbannelse, forvirring og plage over deg og over alt dine hender gjør, til du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du gjorde det onde og forlot meg.”

Men også i den nye Pakten, det nye Testamentet, finner vi eksempler på det samme.

Jakob 4:4: ”Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende!”

Det stemmer heller dårlig med Romerne 8:38-39: ”For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”

Hvordan kan man bli Guds fiende når ingenting kan skille oss fra Hans kjærlighet? Så hva er det du sier da? Kan vi gi opp å finne logikken i Bibelen? Svaret er et klart og tydelig NEI! For det er en måte å forstå Bibelen, men den er så enkel at mange faktisk går glipp av den.

Løsningen er å se det hele med nye øyne, men da må du aller først kaste vrak på alt av tidligere sannheter, og erkjenne at din tidligere fremgangsmåte ikke har fungert. Det vil koste deg i din stolthet, vil også kunne oppleves som skremmende, men det er i høyeste grad nødvendig.

Du må erkjenne at Jesus er Gud, og ikke holde fast i dine tidligere ofte så fastlåste doktriner slik Jesus påpekte til de skriftlærde i Johannes 5:39-40: ”Dere gransker skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem – men det er de som vitner om meg! Likevel vil dere ikke komme til meg så dere kan ha liv.”

Når du har gjort dette er du klar for neste skritt, som er å få åpenbart i ditt hjerte at Jesus viste oss Gud, og at Jesus er gud. Dette kan du lese i Johannes 1:18, Johannes 14:9, Johannes 12:45, Hebreerne 1:3, Kolosserne 1:5 og masse andre steder.

Johannes 14:7: ”Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.”

Bytt ut teologi med Jesologi, og la Jesus bli din eneste fasit på alt du leser. Denne nye måten å forstå Bibelen på er det Jesus kom for å fortelle oss er den riktige, og betyr at alt som IKKE stemmer med Jesu liv må rett og slett ignoreres. I hvert fall inntil du ved DHÅ får en åpenbaring som stemmer med, nei Ikke Bibelen, men med Jesus!

For det handler ikke om boka Bibelen, men om Jesus. Der er Han som via hele sitt jordiske liv i detalj viste oss hvem Gud er, og ikke minst hvordan Gud er. Det er dette gjernings-prinsippet Han forklarer sine disipler i Johannes 14:11:

”Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.”

Det eneste riktige svaret på Gud finner du i Jesu liv, og bare der! Det er Hans gjerninger som er det enste troverdige vitne på hvem Gud er, og det er dette Jesus kom for å vise oss. For i flere tusen år hadde de skrevet ned sine tanker og forestillinger om Gud, men deres Gudsbilde var jo milevis borte fra det riktige. De var faktisk ikke i nærheten av å kjenne Gud, og derfor kom Gud for å åpenbare seg selv via Jesus.

Vi vet jo alle hvem som ikke forstod at Jesus var Gud, og det var de som satte sin lit til Skriften alene, og det samme skjer fremdeles. De mest bibellærde av oss er ofte de som minst forstår Evangeliet, og da som nå får åpenbaringen om Guds ubetingede kjærlighet best vekstvilkår hos de uskolerte.

Jeg tror at selv ikke dåren skal fare vill, men forstå helt enkelt hvem Gud er. For vi har jo sett Ham alle sammen, det er jo Jesus! Men ikke alle ser det enda; ”for denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” (2 Korinter 4:4)

Jeg har sluppet taket i alt jeg tidligere var helt sikker på var sant, og de skremmende versene som ikke stemmer med Jesus uroer meg ikke lenger. For Jesus er nå min nye teologi, eller rettere sagt Jesologi! Jeg tolker ikke lenger Jesus i lys av Bibelen, men det er omvendt, og jeg legger alle mine tolkninger inn under Jesus og Hans liv.


bottom of page