top of page

Søk i bloggen

Seneste blogginnlegg

  • Facebook Clean Grey
  • Grey YouTube Icon

Hellig?


Gud er en hellig Gud som betyr at Han er guddommelig, fullkommen, etisk høyverdig og helt uten synd, og Herrens hellighet står i kontrast til menneskelig synd og urenhet. Herrens hellighet er så ren at den er det absolutte skille mellom Ham og alt det skapte, og ingen mennesker har i seg selv noen mulighet til selv nå den standard Herrens hellighet holder.

Det er kun Gud som er Gud, og det er Han alene som er Hellig. Romerne 7:18: ”For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt.” Hosea 11:9: ”For jeg er Gud og ikke et menneske, hellig midt iblant dere.” Jesaja 6:2-3: ”Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. De ropte til hverandre «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.” 2 Mosebok 33:20: ”Du kan ikke få se ansiktet mitt”, sa han, ”for et menneske kan ikke se meg og leve.” Hvor etterlater dette oss i dag som frelste og arvinger i den nye pakten? Herrens hellighet åpenbarer seg nå ved at Han har gjenløst og gjenopprettet sitt frafalne folk, representert ved Israel i DGT. Vi leser i: Jesaja 43:14: ”Så sier Herren, han som løser dere ut, Israels Hellige” 3 Mosebok 19:2: ”Tal til hele Israels menighet og si til dem: Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er hellig.” Herren, den Hellige Gud, beslaglegger folket for seg selv og tar det til Sin eiendom og forløser dem fra Egypt, som er et bilde på verden. Han oppretter en ny pakt der Han skriver sine lover i deres hjerter, og Han helliger dem som sitt eiendomsfolk. Vi leser i: 4 Mosebok 3:13: ”helliget jeg alle de førstefødte i Israel, både mennesker og dyr. De er mine. Jeg er Herren.” Fordi Herren er hellig, er Hans folk et hellig folk.

Du er hellig fordi Herren er det, og din hellighet har ingenting med dine prestasjoner å gjøre. Din hellighet i NT betyr at du er atskilt, satt til side for tjeneste for Gud, og er en handling fra Guds side og ikke noe du er involvert i. Den jordiske helligdom i GT er nå helt ute av bildet, og helligdommen er nå en åndelig virkelighet som har tatt plassen for det symbolske. Av hellige rituelle handlinger har en nå bare dåp og nattverd, med tillegg av håndspåleggelse og salving av olje av de syke. Den nye tid kjennetegnes av at skillet mellom profant og hellig er gjennombrutt på en måte som før var helt ukjent og utenkelig. Nå er det ikke, som i Israel, bare ypperstepresten som kan gå inn i helligdommen en gang i året, men nå oppfordres hele menigheten til å gå inn dit hver dag. Hebreerne 10:19: ”Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen.” Nå gjelder det ikke bare en jordisk helligdom som er et forbilde og en skygge av den virkelige helligdom, men selve virkeligheten, det Guds-samfunn som den gamle Pakts helligdom bare var et forbilde og forsmak på. Menigheten, du og jeg, er nå som helhet et hellig folk. Og vi som medlemmer/disipler kalles hellige. 1 Peter 2:9: ”Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys.” 1 Korinter 6:1: ”Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige?” 2 Korinter 16:1: ”Når det gjelder innsamlingen til de hellige, skal også dere gjøre slik jeg har pålagt menighetene i Galatia.” Efeserne 3:18: ”Må dere sammen med alle de hellige….” Kolosserne 1:4, 1 Timoteus 5:10, Hebreerne 3:1, Hebreerne 6:10, 1 Peter 3:5, Romerne 15:26, Romerne 1:7 og mange flere vers. Din hellighet henger sammen med din plassering i Kristus, ikke din prestasjon. Det er forskjellen på GT og NT. Du har det allerede, du er allerede hellig, så ikke prøv og bli det!


bottom of page